Geen aandacht voor ‘wonen’ bij Dag van de Stad van BZK

Dag van de Stad is een jaarlijks terugkerend evenement voor professionals die zich bezig houden met vraagstukken in het stedelijk domein. Ruimtelijke planning, aandacht voor grijs, groen en biodiversiteit, herontwikkeling van bedrijven terreinen, mobiliteit en zo verder. Het kwam allemaal aan de orde met deze Dag van de Stad. Op verschillende verdiepingen in verschillende ruimten was het World Forum in Den Haag het hart van deze dag en voor liefhebbers waren excursies in Den Haag georganiseerd.

Door Chris Zeevenhooven

Het ministerie van BZK (Binnenlandse zaken met wonen in de portefeuille) faciliteert het event en samen met een grote gemeenten wordt de inhoud vorm gegeven. Iedere stad mag wensen kenbaar maken voor het programma en BZK levert zelf een aantal sprekers. 

Ambitieuze jonge mensen lopen met programma en plattegrond in de aanslag rond. Met de lunch zijn er grote buffettafels met vegetarische broodjes. Melk is er niet te krijgen, maar verpakt water voor het goede doel staat overal klaar. Wat ook opvalt is dat aantallen vrouwen en mannen gelijk verdeeld zijn. Dit geldt voor bezoekers en inleiders. Maar de kinderen van migranten die ook hun weg in deze wereld vinden, zie je amper. Ze doen blijkbaar nog niet mee in de processen die spelen om de stad van de toekomst vorm te geven. 

Beleidsadviseurs wonen niet in sociale huurwoningen

Het valt op dat ‘wonen’ als basisvoorziening, wonen georganiseerd door woningcorporaties, niet op de agenda staat. Tussen de regels door is er wel aandacht voor wonen, maar dan vooral voor het dure segment. De gevolgen van de woningwet 2015 die keihard neerdalen in de steden zijn blijkbaar voorbijgegaan aan de programmamakers van de Dag van de Stad. Beleidsmakers wonen niet in sociale huurwoningen. Terwijl de woningnood toeneemt, goede huurhuizen door de corporaties verkocht (moeten) worden, er weer slechte wijken ontstaan door veel sociaal zwakke bewoners in een buurt en er onvoldoende geïnvesteerd wordt, omdat met de verhuurdersheffing het Rijk het geld weghaalt uit de stad. 

Jeroen Maters van het communicatiebureau MatersHermsen, dat deze dag perfect in elkaar gezet heeft, probeert het nog van de zonnige kant te zien, maar stedenbouwkundige Winy Maas is heel duidelijk in zijn reactie op deze constatering. “Het is een grote fout dat de woningcorporaties zo hard aangepakt zijn. De woningcorporatie speelde een grote rol in de stedelijke ontwikkeling en stedenbouw van de 20e eeuw. Iedereen zet de architect op het schild, maar die vult een plek. De stedenbouwkundige ontwikkelt een verband en geeft een integraal plan waar een herkenbaar landschap ontstaat voor de stad van mogen. De corporatie was zo’n belangrijke speler in dat proces en er zijn zoveel markante stedelijke gebieden mee gemaakt”. Dus BZK, volgend jaar aandacht geven aan wonen als basisvoorzieningen. Hopelijk is dan de evaluatie* van de woningwet in de Tweede Kamer besproken (sic).

Dag van de Stad vraagt om een Dag van het Land

Na de vegetarische lunch en ontbreken van de melk dacht ik aan de boeren die in oktober twee maal naar de Hofstad waren getrokken om aandacht voor hun werk voor de samenleving te vragen. De werkers in de stad genieten met de Dag van de Stad van een inspirerende dag over de stad en de toekomst. Zou zo’n dag ook niet door hetzelfde ministerie georganiseerd moeten worden over de ontwikkelingen van het (platte)land. Naast een Dag van de Stad ook een Dag van het Land. Iedere keer een andere provincie die het organiseert en aandacht geeft aan de kwaliteit van landschap, manieren van boeren, anders werken en wonen in woongroepen, demografische ontwikkeling als instrument, vergrijzing en zorgaanbod en modern OV voor de bereikbaarheid. Geef de beleidsmakers van het land de kans om een dag met elkaar inspiratie op te doen. Misschien helpt dat om de kloof tussen stad en land te begrijpen.

•          De evaluatie van de woningwet door de Tweede Kamer (gepresenteerd in februari 2019) is al drie maal uitgesteld.