Jonge bomen verzamelen in Park Zijpendaal met Stichting Meerbomennu

Arnhem is beroemd om zijn uitgestrekte stadsparken meestal bestaand uit oude beukenbossen met hoog opstaande majestueuze bomen. Iedere beuk maakt ieder jaar honderdduizenden beukennootjes die allemaal onder de beuk op de grond vallen. Als zo’n beukennoot niet door een eekhoorn of Vlaamse gaai of everzwijn wordt opgepeuzeld, schiet hij wortel en vormt in de lente een piepkleine jonge beuk. Onder de grote beuk heeft zo’n jongeling weinig kans om ooit tot een volwassen boom uit te groeien tenzij een flinke storm de ouderboom tegen de vlakte blaast.

Door Gabrielle Zeevenhooven

In prehistorische tijden zal het zo geweest zijn dat horden zwijnen, kuddes herten en reeën zich over deze kleine boompjes ontfermden. De volwassen bomen hebben hun bladeren hoog in de kroon dus daar kan je als hert of ree niet bij maar het blad van de jonge planten is precies op de juiste hoogte. Tegenwoordig bestaat de fauna van de Arnhemse parken voor het overgrote deel uit honden met hun wel of niet aangelijnde eigenaars, voor herten en reeën geen goed biotoop. Dat betekent dat al die jonge boompjes zonder doel of reden maar wat staan te verpieteren. Dit is het startsein geweest voor de stichting Meerbomennu, een stichting die tot doel heeft om jonge bomen uit bossen en parken te verzamelen om ze een nieuw leven te gunnen en daarmee onze leefomgeving te vergroenen.

Vrijwilligers aan het werk

Op een vrijdagochtend ergens tussen winter en lente onder een fijn miezerregentje verzamelt zich een groepje vrijwilligers bij de boerderij in Park Zijpendaal. Dit legertje trekt het bos in gewapend met spade en kruiwagen om de jonge beuken op te graven. De boompjes worden opgebost en bewaard in een zogenaamde bomenhub, een plek waar bomen ingekuild worden wachtend op een herplant -locatie. Soms worden de vrijwilligers aangesproken door een wandelaar met hond die zich afvraagt wat deze boomrovers van plan zijn. Zij worden te woord gestaan door Elsemarieke Spriensma, regio-coordinator van stichting Meerbomennu Gelderland. Els kan meer vertellen over de stichting.

Jonge bomen in het bos een toekomst geven

De stichting is ontstaan vanuit een initiatief van een soortgelijke organisatie in de randstad, Stichting Meergroen. Stichting Meerbomennu is uitgegroeid tot een landelijke organisatie met als doel door middel van burgerinitiatief de leefomgeving te vergroenen met plantmateriaal dat in de natuur voorhanden is.

Els: “ Wij willen als stichting zo laagdrempelig mogelijk opereren. Liefst maak ik mezelf als coordinator Gelderland overbodig. Wij zien graag dat iedereen die de handen uit de mouwen wil steken en zelf iets wil doen voor het vergroenen van onze leefomgeving en het verrijken van het landschap aan de slag kan. Natuurlijk is er een organisatie nodig om de acties te stroomlijnen. Een gewone burger mag niet met zijn spa het bos in om een beukenhaag te scoren. Vandaar dat de stichting belangrijk is. Maar iedereen moet het gevoel krijgen dat zijn of haar bijdrage eenvoudig te leveren is. De website van de Stichting is dan ook op een zeer gebruiksvriendelijke manier ingericht. Iedereen kan meteen zien waar de volgende verzamelactie plaatsvindt en ook wanneer je als burger bomen kan ophalen. En al die bomen en struiken zijn gratis af te halen”.

Struiken en bomen zijn gratis

Het idee is eenvoudig. Je kan wat bijdragen, de boompjes zijn voor niks af te halen, je kunt als gewone burger natuurlijk in overleg met gemeente en beheerder uitkijken naar een verzamel-locatie en naar een geschikte plant -locatie. Een initiatief waar de stichting aan meewerkt is het “struikroven”. Op plekken waar huizen gesloopt worden, verzamelen vrijwilligers voordat de bulldozers aan het werk gaan zoveel mogelijk struiken en heesters uit de verlaten tuinen. Vaak worden deze planten direct meegenomen door buurtbewoners voor in hun eigen tuin.

Uitdeeldag op 2 maart

Els: “Onder andere een aantal boeren verzameld in de organisatie ‘Caring Farmers’, heeft bijgedragen door een groot aantal heesters en bomen aan te planten op hun land. Hagen en bosjes zijn juist in het agrarische land belangrijk voor vogels en kleine zoogdieren om nesten te maken en beschutting te vinden. In Arnhem werkt de stichting nauw samen met de beheerders van de Arnhemse parken. Samen met de boswachters kiezen we locaties uit waar verzameld kan worden. In Zijpendaal zijn op deze vrijdag zo’n 3500 mini beuken verhuisd naar de bomenhub in Arnhem Noord. De eerstvolgende en laatste uitdeel-dag van 2024 is op 2 maart 2024, op de Beukenlaan 27 te Arnhem. Er zijn verschillende soorten struiken en bomen te krijgen. En er is een ‘tuiny forest’ te krijgen, een aantal verschillende soorten heesters en bomen waarmee je je eigen  kleine bos in je achtertuin kunt aanplanten. Informatie over de struiken staat op de website van Meerbomennu”. Wat een fijne gedachte dat je nieuwe beuken rond je tuin kunt zetten of in je eigen buurt, die uit een van de prachtige Arnhemse parken komen.

Voor meer informatie over de uitdeel-dag, ga naar de website van meerbomennu