Gepraat over weggetje 500 meter gaat derde jaar in

Onderzoek door vijf overheden naar een weggetje van 500 meter dat jarenlang open was, dat gaat nu het derde jaar in. Het gaat over de heropening van de Nuonweg die IJburg met de Maxis verbindt. Als dat onderzoek naar sluipverkeer er toe leidt dat het weggetje open kan, kan opening nog drie jaar worden gerekt door Diemen op wiens grondgebied het ligt en dat tegen opening is.

 

Drie jaar kan Diemen de bestemmingsplanprocedures rekken die nodig zijn voor heropening van het weggetje met de formele naam Overdiemerweg. Diemen sloot het weggetje een paar jaar terug conform de afspraken met buurgemeenten de Nuonweg, nadat het vier jaar had gediend als tijdelijke uitvalsweg van IJburg. ‘Er was destijds niet voorzien dat het weggetje in een enorme behoefte voorzag en dat het geen overlast gaf’, zegt woordvoerder Olguita Oudendijk van de Maxis.

Sinds de sluiting moeten 19.000 IJburgers 17 kilometer omrijden als ze boodschappen willen doen, moeten middelbare schoolleerlingen uit Muiden of over een donker schapenpad of dagelijks een kwartier omfietsen naar school en ontvangt het winkelcentrum Maxis 15 procent minder bezoekers, zegt Oudendijk. Amsterdam en Muiden willen graag een goede bereikbaarheid van de Maxis.

Al in 2013 initiatiefvoorstel

D66 en VVD van Amsterdam vroegen in december 2013 al aan B&W om zich er voor in te spannen om de Nuonweg open te houden. Zo gaan de politieke discussies en het er op volgende onderzoek nu het derde jaar in.

Voor de zomer (2015), in de zomer (2015), na de zomer (2015), winter (2016)

Diemen eiste alvorens het zou meewerken aan heropening in februari 2014 een onderzoek naar sluipverkeer en dat Amsterdam het zou betalen. Daarnaast stelde het een heleboel andere eisen, zoals onderzoek naar geluidsoverlast. Het onderzoek naar sluipverkeer waar ook Muiden, Diemen, Rijkswaterstaat en de Stadsregio aan meedoen, loopt nu en het was de bedoeling om het onderzoek voor de zomer van 2015 af te ronden.

Voor de zomer 2015 werd in de zomer. In de zomer werd na de zomer, namelijk het derde kwartaal van 2015. Na de zomer is nu het eerste kwartaal van 2016.

‘In 2016 meer bekend’

Waarom de onderzoeksresultaten veel langer duren dan eerder is toegezegd, zegt Amsterdam niet. Wel licht de gemeente een tipje van de sluier van de black box van het onderzoek op. Een woordvoerder: ‘Op dit moment worden de mogelijke verkeersmaatregelen op effect onderzocht in een zogeheten modellering. Dat is een computersimulatie van toekomstige verkeer. Dit gebeurt in samenwerking met Diemen, Muiden, Rijkswaterstaat en de Stadsregio. Hierbij worden bijvoorbeeld de verwachte verkeersintensiteit, geluidsoverlast en verkeersveiligheid onderzocht. Op dit moment wordt ook gewerkt aan het modelleren van de effecten op de nabijgelegen gebieden in Amsterdam en Diemen. Verder wordt nog gekeken naar de inrichting van de Overdiemerweg en de kruising met de Fortdiemerdamweg/Pampuslaan. Uiteindelijk volgt er dan bestuurlijk overleg op basis van alle resultaten. In het eerste kwartaal 2016 is hierover meer bekend en wordt de gemeenteraad verder geïnformeerd.’

Wanneer het onderzoek klaar is, zegt niemand. Volgens het Amsterdamse VVD-raadslid Rik Torn hoeft het niet lang meer te duren.

Oudendijk: ‘Diemen wil zogenaamd met allerlei verfijnde onderzoekstechnieken absoluut zeker zijn dat een open Nuonweg niet tot sluipverkeer leidt. Maar de werkelijkheid kun je nooit in een model vangen. De werkelijkheid is wel dat toen de Nuonweg open was, ik niemand ooit heb horen klagen over sluipverkeer. Eerst mocht van Diemen de Nuonweg niet open om haar eigen winkelcentrum te beschermen en nu proberen ze op deze manier de zaak te traineren. Om gek van te worden.’

Ook eigen onderzoek Maxis

Intussen heeft de Maxis zelf ook onderzoek verricht naar een andere variant. Dat onderzoek bevestigt dat het mogelijk goedkoper is om de Maxisweg, een weg die nu alleen door bussen en vergunninghouders wordt gebruikt, aan te passen. Maar wethouder Pieter Litjens van Amsterdam reageert niet op verzoeken van de Maxis om dat in het lopende Amsterdamse onderzoek te betrekken.

VVD-raadslid Rik Torn legt uit dat hij daar ook niet aan wil. ‘Je hebt nu een opdracht gegeven en je moet eerst daar op wachten.’

Oudendijk: ’Heel erg jammer dat Amsterdam daar nu niet al naar wil kijken. De variant over de Maxisweg is goedkoper en makkelijker te realiseren. Maar ook daarvoor is Diemen nodig. Intussen rijden IJburg en de schoolgaande kinderen om en kampen wij met dalende bezoekersaantallen.’