Klimaat geen argument bij draagvlak voor CO2-opslag

Nederlanders vinden argumenten over klimaatverandering niet overtuigend in discussies over draagvlak voor ondergrondse CO2-opslag. Het is veel overtuigender om te stellen dat CO2-opslag onmisbaar is voor de industrie, of dat CO2-afval is dat opgeruimd hoort te worden. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Policy. Het onderzoek is belangrijk omdat ondergrondse CO2-opslag volgens het nationale Energieakkoord onvermijdelijk is in de overgang naar duurzame energie.

Publieke discussie ondergronds CO2-opslag

Na een heftige publieke discussie werd in 2010 en 2011 besloten om projecten om CO2 op te slaan onder Barendrecht en in Noord-Nederland af te blazen. Innovatiewetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzochten welke argumenten burgers het meest overtuigend vonden in deze discussie. De onderzoekers lieten een representatieve steekproef van 920 respondenten paren van argumenten over de ondergrondse opslag van CO2 rangschikken op overtuigingskracht. De helft van de respondenten kreeg argumenten voor CO2-opslag voorgeschoteld, de andere helft tegenargumenten.

Lees het hele bericht op de 

website van de Universiteit Utrecht.