Ontmoetingsplek in de wijk: sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd Arnhem

Aan de oostrand van de wijk Rijkerswoerd tegen de Nijmeegseweg aan, ligt tussen meerdere sportvelden in Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd. Sinds in de wijk zowel het jongerencentrum als het wijkcentrum van Rijnstad zijn gesloten, wordt geprobeerd om van dit 20 jaar oude gebouwencomplex het nieuwe ontmoetingscentrum van de wijk te maken.

Sportcentrum

Het centrum is al sinds de oplevering de thuisbasis van voetbalvereniging ESA, heeft een dansaccommodatie, een sporthal waar diverse sportactiviteiten plaatsvinden en een enorm kantine die in drieën te delen is. Sinds enkele jaren is Dick van Kleef actief op het centrum (vrijwillig beheerder) en hét gezicht van het centrum in de wijk. Maar deze actieve buurtbewoner is naast beheerder ook bestuurder in de wijkvereniging, de ondernemersvereniging, actief voor voetbalclub ESA en zit in het bewonersoverleg; hij heeft overal zijn tentakels in de wijk uit staan: ‘Als wijkbewoner zie ik in dit pand heel veel kansen die niet gepakt, gekend en bekend zijn. Ik ben een aanjager en een verbinder.’

Ontmoetingscentrum

Het sportcentrum heeft een prima kantine die vooral in de avond en het weekend de sporters dient. Maar deze kan toegankelijker gemaakt kan worden voor meerdere doelgroepen. ‘Dan moet het er wel gezellig gemaakt worden.’ Iets meer dan een half jaar geleden kwam Dick ook al in de publiciteit, waarbij de stelling was dat er regie vanuit de gemeente ontbreekt in Rijkerswoerd.

Ondertussen is in ieder geval het gelukt om met de ‘Sportkaart’ bewegeninarnhem.nl meer mensen naar het sportcentrum te mobiliseren. Ook zijn er in het kader van de WMO werkervaringsplekken beschikbaar voor mensen met een gezonde afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor er meer reuring rond het complex is. Hier is het bijvoorbeeld ook de bedoeling dat deze mensen wijkbewoners met een hulp- of zorgvraag helpen. Dagbestedingsplekken houden het terrein weer schoon.

Tegelijk is er in samenwerking met het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem de projectgroep ‘Wijk Rijkerswoerd Ontmoet’ opgericht en is er een enquête op 5000 adressen in de wijk uit gezet met als hoofdvraag ‘Wat wilt u als bewoner?’ Daarvoor zijn o.a. in het Sport- ontmoetingscentrum gespreksavonden georganiseerd geweest, soms gelokt met een activiteit. Het Team Leefomgeving werkt momenteel de uitslagen van de enquête uit en denkt na over uitvoering.

Toekomst

Dick probeert ondertussen ook  te anticiperen op ‘het nieuwe werken’. Dick: ‘In Rijkerswoerd wonen wel vijfhonderd ondernemers. Hoe bereiken we hen?’ Er is zojuist een projectgroep ‘Stimulering Wijk-economie Rijkerswoerd’ opgericht, zij nodigen alle ondernemers uit: ‘Dit centrum zou een prima bedrijfsverzamelpand kunnen zijn waarbij ZZP-ers elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Tussendoor kunnen ze dan ook even de sportzaal in. Met koffieochtenden en borrelavonden gaan we kijken of daar draagvlak voor is. Maar ik ga nu eerst de resultaten van de enquête afwachten en nagaan of er draagvlak is voor activiteiten voor ouderen.’

Dick pikt ondertussen zelf als ZZP-er ook wat mee. We ontmoeten een bevlogen man, ‘Maar niet alles kan vrijwillig’. Hij vindt dat in Rijkserwoerd een opbouwwerker nodig is om alle processen aan de gang te houden en heeft dan ook de mening dat men er nog lang niet is: ‘Het blijft vooralsnog bijvoorbeeld onduidelijk wie hier op dit centrum verantwoordelijk is waarvoor. Het Sportbedrijf verzelfstandigt, het Vastgoedbedrijf heeft weer een andere rol; de touwtjes lopen een beetje door elkaar. ’ Hij is blij met de wijk waar hij al twintig jaar leeft.  ‘Maar het moet wel wat opgepord worden én er heerst wel wat onvrede onder bewoners; men voelt zich niet gehoord. Hopelijk is er met de enquête nu het één en ander ondervangen en kan er een nieuw Wijkactieplan worden samengesteld.’ Er is de afgelopen periode veel in gang gezet, het gaat dus eigenlijk best goed? ‘Het gaat zeker beter, Team Leefomgeving wil zeker meedenken. Maar het moet nu wel doorgepakt worden, anders verzandt het weer…’

Dick probeert de ondernemers in Rijkerswoerd te bereiken

Verdere informatie www.facebook.com/centrumrijkerswoerd

De serie ‘ontmoetingsplekken in de wijken van Arnhem’ is een samenwerking tussen www.buurtenregio.nl  en www.arnhem-direct.nl.  Tekst en beeld Zefanja Hoogers 2018.

 

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Arnhem Direct gaat de wijk in – Buurt en Regio

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.