“Samenwerken en kijk wat je verbindt”

Roelofs in gesprek met zijn interviewers voor de etalage van bewonersbedrijf De Wasplaats in de Arnhemse wijk Klarendal

Bob Roelofs (64): van fractievoorzitter, naar griffier naar wethouder. Een portret van de sinds 31 maart nieuwe Arnhemse wethouder namens Arnhem Centraal:

Ontspannen zit Bob Roelofs aan tafel, hij is bezig met wat zijn zaterdagochtend programma gaat worden, mensen opzoeken op hun woon- en leefplek in de stad. Roelofs kent het klappen van de zweep in de Arnhemse politiek. Hij begon zijn maatschappelijke loopbaan als voorzitter van het wijkplatform Arnhem-West (1994-1996). “Samendoen maakt de samenleving sterker”. Als je het goed doet dan is 1 en 1 minstens 3. Het mooie van het werken in het wijkplatform is dat je vooral in unanimiteit oplossingen voor de wijk zoekt. Bob Roelofs zijn motto is: “samenwerken en dan ervaren wat je verbindt”.

Door Rob Klingen en Chris Zeevenhooven

Van 1999 tot 2003 was hij fractievoorzitter van de fractie van D66 Arnhem. Daarna werd hij griffier bij Provinciale Staten en stopte met het fractiewerk, “geen dubbele petten”. Maar de Arnhemse samenleving liet hem niet los. Verschillende boeken over Arnhemse onderwerpen verschenen van zijn hand, met als laatste boek: “De was buiten hangen. Arnhemse (politieke) kwesties 1970-2000”. Het is een nuttig leerboek om terugkerende patronen van macht en onmacht te doorzien. “Als je geen oog voor het standpunt van de minderheid hebt gaat het op den duur fout”. Hij mag het nu zelf gaan waarmaken. “Je moet bereid zijn er veel tijd in te steken en contact te maken met de stad in plaats van over de stad”.

Jaren lang maatschappelijk actief

Interessant van de maatschappelijke activiteiten van Roelofs is dat hij nauw betrokken was bij de acties tegen het Rijnboogplan in Arnhem met nieuwe haven en Kunstencluster. Hij voerde mee actie om het Museum Arnhem te behouden in de bestaande locatie, de voormalige Herensociëteit aan de Utrechtseweg. Nu wordt het Museum spectaculair verbouwd. Roelofs is wethouder namens Arnhem Centraal. Deze fractie is ook geen voorstander van het laatste ambitieuze plan in Arnhem om voor 80 miljoen euro een groter Stadstheater te bouwen voor Oostpool, Introdans en andere podiumkunsten. In het vernieuwde coalitieakkoord is daar dan ook een voorbehoud over gemaakt.

Van griffier van de provincie naar wethouder in Arnhem

“Na het opzeggen van de samenwerking in de coalitie van Groen Links, VVD en PvdA met D66 had Arnhem Centraal de moed er in te stappen zodat het gemeentebestuur verder kan”. Arnhem Centraal heeft daarop Roelofs benaderd en hij vindt het een grote eer dat hij wethouder van de stad mag zijn. Zijn ervaring als griffier bij de provincie Gelderland (de provincie heeft een griffier die de rechterhand is van Provinciale Staten. De griffier geeft leiding aan het griffieteam) komt hem hierbij goed van pas. Daar stuurde hij mee met ondersteunen van Statenleden en het betrekken van inwoners bij het beleid van de Provincie. Hij heeft zich hard gemaakt voor meer betrokkenheid door participatie met het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten zoals het Gelders Debat. Tijdens die gesprekken gingen bestuurders, betrokkenen en bewoners met elkaar in debat om standpunten verder te ontwikkelen.

Is participatie de panacee voor alle problemen?

Participatie is het begrip dat hij in meerdere dossiers kleur gaat geven, naast specifiek het afvalbeleid. Het afvalbeleid gaat op de schop als gevolg van de uitslag van het Referendum waarmee Arnhem in meerderheid Diftar heeft afgewezen. Voor de nieuwe beleidslijn zal participatie voor draagvlak van de nieuwe werkwijze ook aan de orde zijn, “maar mensen moeten zich realiseren dat niet alles mogelijk is en dat je niet iedereen privé tevreden kunt stellen, maar dat er voor zo veel mogelijk mensen in de stad iets goeds uit moet komen, dat moet het doel zijn”.

Roelofs is ook benieuwd wat er nu allemaal aan participatie gebeurt en de invloed die het heeft op het beleid. Participeren is immers meer dan koffiedrinken met ambtenaren. Hij heeft daarvoor de hulp van een medewerker. Er zijn allerlei activiteiten waar participatie een onderdeel van hoort te zijn. Hij vindt het te vroeg om te oordelen wat er is en hoe het werkt. Roelofs wil daar ook het advies van mensen uit de verschillende gebieden van de stad bij betrekken, inhakend op een suggestie van Ronnie Onstein, voorzitter van speeltuinvereniging de Leuke Linde uit Klarendal. Dan kom je er vanzelf achter of de grote veranderingen die indertijd door het college zijn ingevoerd ook verbeteringen zijn.

Wijkplatforms zijn belangrijk voor participatie

Voor de wijkplatforms staan de aanpassing van spelregels en herverdeling van wijkbudgetten op de agenda en dat is de verantwoordelijkheid van wethouder Martien Louwers. “De wijkplatforms zijn belangrijk voor de participatie in de stad, maar er is meer dan dat”, zegt Roelofs. “Je hebt moderne techniek die we meer in moeten zetten zoals (digitale) burgerpanels. Maar we moeten aandacht en zorg houden voor mensen die zich regelmatig in willen zetten in een bewonersoverleg voor hun wijk en dus de stad”. Als daar de klad ingekomen is moet er onderhoud gepleegd worden. “Werken aan verbeteringen is vaak eerst goed onderhoud uitvoeren en de zaak niet laten verslonzen”. De betiteling usual suspects voor mensen die zich met hart en ziel ergens voor inzetten en kritisch zijn naar de gemeente werpt hij verre van zich.  “Die term gaan we niet gebruiken. We hebben iedereen nodig om het beter te gaan doen in de stad”. Kritiek zie ik als betrokkenheid en dan is er dus een basis voor een gesprek. Met Louwers gaat hij in overleg gaan over ideeën (bv loting) om betrokkenheid bij en draagvlak voor bewoners overleggen in de wijken te vergroten en nieuwe mensen mee te laten doen.

Een jaar de tijd om participatie een begrip te maken

Er zijn met het ouder worden van de bevolking van de stad steeds meer mensen die kennis en kunde beschikbaar hebben en het zou goed zijn dat gekeken wordt hoe die mensen hun kennis en kunde voor de Arnhemse samenleving in kunnen zetten. “Participatie is een breed begrip en dat moeten we inzetten op veel dossiers. Vooralsnog heb ik een jaar de tijd om daar een bijdrage aan te leveren. Als ik er in slaag om het onderwerp in Arnhem hoger op de agenda te krijgen en als we er ook resultaten mee bereiken dan kunnen we tevreden zijn met deze ontwikkeling en kans voor Arnhem.”