Bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk dit najaar in gemeenteraad

ARNHEM – Als gevolg van de stikstofcrisis hebben de plannen rond Stadsblokken-Meinerswijk meer dan een jaar stilgelegen. Nu er een nieuwe landelijke regeling is bedacht om de stikstofcrisis op te lossen, kunnen de plannen door de gemeenteraad behandeld worden. De verwachting is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk dit najaar behandelt.

Door Patrick Arink

Kondor Wessels Projecten wil Stadsblokken-Meinerswijk ontwikkelen tot groot natuurpark, waarin ook ruimte is voor cultuur en recreatie. De plannen worden bekostigd met de bouw van ongeveer 400 woningen in het gebied, waarvan het merendeel rond de ASM-haven op de Stadsblokken is gepland. In Meinerswijk worden huizen gebouwd op de plek waar nu de steenfabriek staat.

Het bestemmingsplan zou oorspronkelijk een jaar geleden al door de gemeenteraad worden vastgesteld. De stikstofcrisis gooide echter roet in het eten. Nadat de Raad van State concludeerde dat de zogeheten PAS-regeling niet deugde, kwamen meer dan 8.000 bouwplannen in Nederland stil te liggen, waaronder ook de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk.

In november 2019 kwam het kabinet met een serie maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het verlagen van de maximumsnelheid is daarvan de meest zichtbare maatregel. Als gevolg van de maatregelen van de regering is er stikstofruimte ontstaan. De vergunningverlening bij het stikstofregistratiesysteem komt landelijk weer op gang. De ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk komt daardoor ook weer en stap verder.

Ook Kondor Wessels Projecten heeft in maart een vergunning aangevraagd waarbij gebruik is gemaakt van het nieuwe stikstofregistratiesysteem. De verwachting is dat de vergunning binnen enkele weken verleend wordt.

Minder stikstof

Het is ironisch dat de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk stil is komen te liggen als gevolg van de stikstofcrisis. De plannen van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten leiden juist tot minder stikstofuitstoot dan nu het geval is.

Ruim dertig hectare weiland in Meinerswijk is tientallen jaren lang gebruikt om mest op uit te rijden. Jaarlijks werd er grofweg 1.200 kubieke meter mest uitgereden in het gebied; goed voor meer dan vijf ton stikstof per jaar.

In de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk wordt deze landbouwgrond omgevormd tot natuurgebied. Hierdoor ontstaat een enorme reductie in de hoeveelheid stikstof in het uiterwaardengebied.

Gemeenteraad

Evengoed: nu de stikstofproblematiek in de bouw is opgelost, kan het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk eindelijk door de gemeenteraad behandeld worden. Wanneer Kondor Wessels Projecten de aangevraagde vergunning krijgt, kan het ontwerp-bestemmingsplan langs B&W. Daarna wordt het aangeboden aan de gemeenteraad.

De behandeling van het bestemmingsplan zal, zoals het er nu naar uitziet, in september plaatsvinden. Voor veel politiek spektakel zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zorgen. Een meerderheid van de gemeenteraad was sowieso al voorstander van de plannen. Daarnaast hebben de meeste partijen zich gecommitteerd om de uitslag van het referendum te volgen.

Tegenstanders dwongen in 2016 een referendum af over de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Tot hun teleurstelling bleek een ruime meerderheid van de Arnhemmers voorstander van de plannen. Bijna tweederde van de kiezers (64,7 procent) stemde voor.

In de gemeenteraad hebben alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren aangekondigd dat zij zich hoe dan ook tegen de plannen keren.

Museumcafé

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de voortgang van de plannen, wil Kondor Wessels Projecten graag een informatiecentrum neerzetten waarin tekst en uitleg over de plannen gegeven kan worden. Een kans deed zich afgelopen jaar voor toen het horecapaviljoen van Museum Arnhem werd ontmanteld.

Het idee was om het museumcafé neer te zetten op de landtong bij de haven van Workum en daar een informatiecentrum in te vestigen. Ook dit plan is echter tijdelijk stil komen te liggen. In de bodem op de beoogde plek werd in februari van dit jaar asbest gevonden. Het terrein, dat eigendom is van de gemeente Arnhem, zal eerst gesaneerd moeten worden.

‘Probleembevers’

Tegenstanders hebben dit voorjaar via een rechtszaak vergeefs geprobeerd de plaatsing van het museumcafé tegen te houden door te wijzen op de aanwezigheid van bevers in het gebied. De bever is een beschermde diersoort en plaatsing van het informatiecentrum zou de bevers kunnen verjagen, stellen de tegenstanders.

Bevers komen al jarenlang in grote aantallen voor in Arnhem en omgeving. Die bivakkeren niet alleen in de natuur, maar ook midden in woonwijken. In Arnhem zwemmen er al jarenlang bevers rond in twee wijken die grenzen aan de uiterwaarden van de Rijn: Schuytgraaf en Elderveld. Het omknagen van bomen in Elderveld wordt inmiddels een probleem voor het groene aanzien van de wijk.

Een groter probleem is echter dat bevers schade aanrichten aan dijken. Doordat bevers graven in de dijken, komt de hoogwaterveiligheid in gevaar. In Limburg worden zogeheten ‘probleembevers’ al afgeschoten. Ook de provincie Gelderland werkt op dit moment aan regels om dit mogelijk te maken.

Zolang de bever in Meinerswijk van de dijken afblijft, hoeft hij niet bang te zijn dat hij hier wordt afgeschoten.
“Waar kansen liggen voor natuurontwikkeling, grijpen wij deze zoveel mogelijk aan”, aldus Kondor Wessels Projecten in een toelichting op de plannen. De projectontwikkelaar wil in het gebied nieuwe natuur creëren “zodat de gebiedsontwikkeling de natuurwaarden er op vooruit gaan”.

Dit moet er niet alleen voor zorgen dat bestaande diersoorten in het gebied zoals bevers, vleermuizen en ijsvogels zich thuis voelen, maar dat ook nieuwe dieren zoals de ringslang, de otter en lepelaars zich in het gebied vestigen.