Buurthuis: van welzijnsinstelling naar gemeente voor bewoners

ARNHEM Eind 2012 kondigde welzijnsorganisatie Rijnstad aan het buurthuis De Overkant in Presikhaaf III te sluiten. Buurtbewoners waren het daar niet mee eens, de werkers van Rijnstad (bijvoorbeeld de peuterspeelzaal) verhuisden naar het nieuwe MFC en Turkse dansschool El-Ele groeide er ondertussen uit tot een volwaardige muziekschool met een onzekere huisvestingstoekomst. Ondertussen is het een ‘Thuis voor Presikhaaf’ aan het worden: een plek in beheer van de wijk, die zelfstandig draait en grotendeels financieel onafhankelijk is.

Team Leefomgeving

De Teams Leefomgeving zijn sinds enkele jaren aan het werk en hebben ‘opgehaald’ wat er in de wijken leeft. In Presikhaaf constateert het team dat bewoners het gevoel hebben dat hun buurt verloedert en dit effect heeft op relaties in de buurt, persoonlijk welbevinden, woonbeleving en het imago van de wijk en zich vaak niet gehoord voelen door de gemeente en professionals.

Verder zien zij nog te weinig verbinding tussen bewoners onderling en hun omgeving. Hiervoor zijn uiteenlopende redenen, zoals een hoog verloop van bewoners, bewoners met veel verschillende achtergronden, een grote concentratie van mensen met sociaal maatschappelijke problemen en een matig onderhoud en inrichting van de omgeving.

Team Leefomgeving Presikhaaf heeft eind 2017 het voormalige buurthuis De Overkant aangekocht, om daarmee de wijkbewoners de kans te geven een eigen plek ‘voor en door’ de wijk te ontwikkelen. Er wordt geïnvesteerd om, in samenwerking met de buurt, vorm te gaan geven aan een aansprekend programma wat o.a. moet leiden tot verhoging van participatie en sociale cohesie.

Kwartiermakers

Spectrum (adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken) is toen samen met KIK (Kracht, Innovatie, Kansen) ingeschakeld als kwartiermaker voor De Overkant. Zij legden samen met bewoners, initiatieven en organisaties uit de wijk de fundering waarop het Huis van de wijk wordt gebouwd. De insteek is praktisch: de drijvende krachten achter initiatieven en actieve organisaties zijn meteen betrokken. Buurtbewoners enthousiasmeren zij om mee te denken en mee te doen door het organiseren van wijkdiners en koffieochtenden.

‘We stellen een gezonde businesscase op. Daarbij kijken we zowel naar het sociale aspect, als naar de stenen en de vierkante meters van het gebouw. Hoe draagt het gebouw bij aan de doelstelling van het buurthuis? Wat is de uitstraling van het gebouw/terrein? Is het toegankelijk voor iedereen? Wat zijn reële gebruikerskosten? En hoe kunnen we verduurzamen?’

Halen = brengen: voor en door de wijk is een belangrijke waarde van De Overkant. Buurtbewoners kunnen iets komen halen, maar de bedoeling is dat ze ook iets brengen.

Arnhemse Uitdaging en de stichting i.o. zoeken

Bedrijvennetwerk de Arnhemse Uitdaging brengt al sinds 1999 verbindingen en samenwerking tot stand tussen het Arnhemse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voor De Overkant hebben zij al notarisadvies gerealiseerd voor de stichting in oprichting, een logo en een website. Maar er is nog meer:

De Overkant wordt een zelfstandige stichting. Daarom wordt er op korte termijn gezocht naar bestuursleden die het een uitdaging vinden om samen met het team van bewoners en professionals te bouwen aan een nieuw thuis voor de wijk. Woonachtig zijn in Presikhaaf is een pré maar zeker geen vereiste. Er worden bestuursleden gezocht die zowel innovatief en ondernemend zijn en het een mooie uitdaging vinden om een geheel nieuw concept ‘buurthuis’ neer te zetten, als bestuursleden die structuur kunnen brengen in organisatie en financiën.

Lees de hele vacature.

Presikhaaf Universtity

In de afgelopen maanden hebben een groep buurtbewoners en initiatiefnemers uit de wijk Presikhaaf III, hard gewerkt om van De Overkant weer een fijne plek voor de buurt te maken. De visie, waarden en belangrijkste bouwstenen zijn samen bepaald en de plannen voor hoe het er binnen en buiten uit gaat zien liggen klaar.

Sinds oktober 2018 is er een lokale ‘universiteit’ gehuisvest in dit nog vervallen buurtcentrum, Presikhaaf University.

Onze visie: gelijke kansen voor iedereen. 

We zijn ervan bewust dat gelijke kansen helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Elk kind bezit talenten en heeft het recht op ontplooiing, ongeacht hun achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn ouders of hun beperkte financiële middelen. Bij Presikhaaf University zijn er voor leerlingen wel de mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning bij hun huiswerk, deel te nemen aan sport activiteiten of hun ideeën mogelijk te maken.

Onze missie: het maximale halen uit de wijk.

Presikhaaf University helpt de wijk Presikhaaf positief op de kaart te zetten door te laten zien wat voor geweldige mensen wij in de wijk hebben. Alle mogelijkheden en talenten in de wijk willen wij benutten. Wat ons betreft streven wij ernaar om als wijk een voorbeeld te zijn voor andere wijken. Door het inzetten van de juiste mensen, vergroten wij de weerbaarheid van de wijk en zorgen wij voor een optimale inclusieve en pedagogische klimaat voor onze kinderen.

Zowel de leerlingen, begeleiders en oprichters hebben in maart een handje mee geholpen om het vervallen buurthuis een mooie plaats te maken voor iedereen uit de wijk. Doel: een mooi, aantrekkelijk, groen en vooral een buurthuis waar iedereen welkom is.

Presikhaaf

De Arnhemse wijk Presikhaaf staat bekend als een Vogelaarwijk; een wijk van hoge flatgebouwen, hangjongeren, arme gezinnen, criminaliteit en vaak minder kansen voor kinderen die er vandaan komen. Tegelijkertijd is het een wijk waar het steeds beter gaat, en waar een nieuwe generatie jeugd opgroeit die omhoog wil.

Presikhaaf III is een wereldwijk met ruim 4.300 inwoners en meer dan 100 nationaliteiten. De wijk komt vaak negatief in het nieuws, maar eigenlijk leven de mensen relatief rustig naast elkaar. Te rustig? De bewoners geven zelf aan sociale contacten in de wijk te missen. Er is geen plek om anderen te ontmoeten.

Hier wordt dus aan gewerkt!

——

De Overkant, Bethaniënstraat 242 – 6826 TJ Arnhem

Bronnen: overkantpresikhaaf.nl, Omroep Gelderland, RTV Arnhem, Team Leefomgeving wijkprogramma 2019 Gemeente Arnhem, Presikhaaf University, Spectrum Elan.

Meer over maatschappelijk vastgoed (voormalig buurthuizen) gemaakt in 2018 en gepubliceerd op Arnhem Direct: De Nieuwe Hommelboerderij De Kroon, De Oosthof, of klik op tag maatschappelijk vastgoed.