Energie, de Arnhemse noodmaatregelen, ofwel de ‘Korte Klap’

Energiestress, we kennen het begrip inmiddels. Als we er zelf geen last van hebben, kennen we wel iemand die lijdt onder de onzekerheid of en hoe de energierekening te betalen. Wanneer we in onze sociale kring alleen mensen kennen die een ruim, bovenmodaal inkomen hebben,  dan kennen we het uit de media. Als we er helemaal niets van weten, wordt het tijd om ons er eens in te verdiepen.

Door Annemarie van Harten

We zoomen met de energiecrisis in op Arnhem, omdat deze gemeente, in persoon van wethouder Mark Lauriks, in de afgelopen zomer een extra steunpakket aankondigde. Kort samengevat, inwoners die leven van een minimum inkomen krijgen er in oktober, november en december dit jaar, nogmaals €250 pm energiesteun bij. Dit komt bovenop de maatregelen van het Rijk.

Bovenop het uitkeren van dit geldbedrag zijn er een aantal maatregelen aangekondigd die energiebesparend zijn maar die, zoals bleek tijdens de raadsvergadering van 21 september, lang op zich laten wachten. Zorgwekkend, daar een groot deel van die plannen meer structureel is en ook voor de toekomst ervoor kunnen zorgen dat huishoudens minder betalen voor de energierekening.

Structurele oplossingen

Er liggen mooie plannen. Een paar voorbeelden. In plaats van het verstrekken van tweedehands koelkasten en wasmachine s wil het college nieuwe en energiezuinige apparaten verstrekken. Enkele politieke partijen willen gasfornuizen in sociale huurwoningen vervangen door elektrische. Ook wordt het plaatsen van zonnepanelen genoemd. Sociale huurwoningen zijn in een flink aantal wijken in bijzonder slechte staat. Al jaren. Een door de gehele Gemeenteraad gedeelde zorg is de manier waarop er met de inwoners van de stad over dit alles gecommuniceerd gaat worden. Hoe vindt de burger de politiek en andersom?

Antwoorden zorgen voor nieuwe vragen

De wethouder probeert de zorgen weg te nemen, maar of dat lukt is de vraag. Over het verduurzamen van het witgoed moet nog veel onderzocht worden. Voor het energiebestendiger maken van huizen wordt een extern bureau ingehuurd om te inventariseren wat er gedaan moet worden. Deze antwoorden zijn geciteerd uit de eerder genoemde vergadering.

Hoe kan het dat er nog geen concrete antwoorden zijn op zoveel vragen? Zelfs zonder energiecrisis wist iedereen dat Arnhem als ‘arme stad’ op de kaart staat.

Slotbeschouwingen

Kunnen we conclusies trekken uit het bovenstaande? Wel een paar. De verloedering van en het tekort aan sociale huurwoningen is niet pas in maart 2022, na de meest recente gemeenteraadsverkiezing, begonnen. Hetzelfde geldt voor schoolkinderen die zonder ontbijt naar school moeten. Het plan om kinderen op school te laten eten wordt vooralsnog door particulier initiatief opgestart. Ondernemers hebben het ook al wat langer moeilijk.

Partijen die nu vanuit de oppositie dit college de maat nemen, hebben misschien in het nog niet zo verre verleden zelf verantwoordelijkheid gedragen voor dezelfde onderwerpen. Blijft de Gemeenteraad niet een beetje teveel hangen in het ritueel van aanvallen en verdedigen? Arnhemmers kijken niet naar discussies in de Raadzaal, al blijft het nodig om als wethouder en raadslid scherp te houden. Voor de inwoners van de stad gaat het om wat ze zien, wat ze voelen. Ze kijken in hun koelkast, ze voelen of het tocht in hun huis, ze zien hoe hun bankrekening eraan toe is. Ze hopen op daadkracht en snelle actie vanuit de politiek. Als dat toch zou kunnen..praten, maar wel met mate.

We blijven dit ‘dossier’ volgen.