Floriade in Almere, een passend fiasco in deze tijd

De Floriade in Almere dreigt als een nachtkaars uit te gaan, de gemeenteraad van Almere kan zo maar besluiten om de geldkraan dicht te draaien en dan gaat de wereldtuinbouwtentoonstelling op slot. De mensen van de deelnemende landen, de horeca exploitanten en anderen die er deze zomer een baan aan dachten te hebben zijn dan brodeloos. Maar het past helemaal in het beeld van het Nederland na bijna 12 jaar kabinetten van VVD-er Mark Rutte.

Door Chris Zeevenhooven

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling en het is vreemd te veronderstellen dat een gemeente een dergelijke grote tentoonstelling in een tijdsbestek van jaren zelf kan organiseren en ook nog met een sluitende begroting. Daarvoor is de opdracht en de ambitie veel te groot. De Floriade was een merknaam voor Nederland als landbouwland waarmee reclame gemaakt werd voor al onze agrarische producten en diensten en met name in de tuinbouw en alles wat daaraan geliéérd is. Maar met deze Floriade wilde de organisatie het eens anders doen. Meer duurzaamheid en wonen en groen, zoals een voedselbos en een eiland Utopia. Er lijkt amper een plan te zijn wat er gepresenteerd wordt aan de bezoeker anders dan dat het duidelijk maakt dat Utopia niet bestaat en je van een voedselbos geen 17 miljoen mensen kunt voeden. Veel bezoekers hebben het gevoel dat ze op een dure braderie zijn beland, nadat ze al spoorzoekend het parkeerterrein hebben ontdekt.

Geen informatie over landbouw, stikstof en natuur

Nederland beleeft roerige, boeren tijden. Het gaat over een te veel aan stikstof in natuurgebieden en over bedrijfstechnieken en innovaties om dat tegen te gaan, en over boerenbedrijven die kunnen worden opgekocht door de overheid. Als je mensen vraagt wat er precies speelt op het stikstofdossier weet bijna niemand wat er echt aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden. Tijdens het Kamerdebat over stikstof belooft de Minister van Stikstof en Natuur, mevrouw van der Wal, dat ze beter zal communiceren, maar op de Floriade kun je nergens een gebouw vinden waar de problematiek wordt uitgelegd. Ook is er nergens een gebouw waar de minister van landbouw zijn plannen voor Kringlooplandbouw toelicht en perspectief geeft aan boeren, anders dan een vaag filmpje waar het oppervlak van het stedelijk gebied als boerenland is ingevuld. Dat is niet een goede manier van uitleggen, om het simpel te zeggen.

Ook verhoging afsluitdijk kost steeds meer geld en tijd

De Floriade staat er niet alleen in, na het debacle van de toeslagenaffaire waarvoor de overheid (de belastingbetaler) miljarden moet bijpassen om alle geleden schade enigszins te verzachten is er ook nog de aardbevingsschade in Groningen die tergend langzaam wordt aangepakt door onderlinge ruzie tussen partijen, met name de oliebedrijven en de overheid. Ook de verhoging van de Afsluitdijk is een drama aan het worden met vele honderden miljoenen aan overschrijdingen en langere uitvoeringstijd omdat de dijk gewoon niet hoog genoeg gemaakt is en de sluiscomplexen niet goed functioneren. Adviseurs hadden het aangegeven, maar de overheid luistert slecht naar buitenstaanders.

Inhoudsloos leidinggeven leidt tot drama’s

De overheid organiseert haar activiteiten met “inhoudsloos leidinggeven”, met managers die bestuurskunde hebben gestudeerd, maar niks weten van de inhoud. Daarnaast zijn er marketeers die mooie verhalen vertellen voor fijne vergoedingen. Ze vertellen dat er heel veel bezoekers komen naar een tentoonstelling waar geen touw aan vast te knopen is, maar veel te beleven. Ze schatten ook in, dat die bezoekers best bereid zijn een absurd hoge entreeprijs te betalen, veel hoger dan bijvoorbeeld voor het Openluchtmuseum in Arnhem, waar je een beter product en betere diensten krijgt. In Arnhem heeft de organisatie ervaring opgedaan hoe inhoudelijk een concept in een park te presenteren en dat de bezoeker graag een all-in een prijs betaalt en met de tram kan rondrijden zoveel die wil.

Wie gaat het Floriade terrein straks ontwikkelen

Het wordt tijd dat de overheid weer deskundige mensen aantrekt, die verstand van zaken hebben en een hart voor de zaak en dat de mooi-praters buiten worden gezet. De praatjesmakers kosten de samenleving handen vol geld. Het is de hoogste tijd om maatregelen te nemen. Overigens in Almere zal de schade waarschijnlijk wel mee vallen. Als het mooie park veranderd is in een woonwijk met veel dure woningen kan de gemeente na verloop van tijd toch wel een meevaller bijschrijven. Behalve als de gemeente niet oppast en ontwikkelaars met de hoofdprijs gaan lopen en de gemeente nog jaren laten met de lasten van deze Floriade