Gelukkig met Heerlijkheid Meinerswijk, Arnhem

© Fokko Erhart - www.wildernisfoto.nl

In april is er een  brochure over Stadsblokken Meinerswijk uitgekomen, met de bedoeling om een beeld te schetsen van het toekomstige natuurpark Heerlijkheid Meinerswijk. De brochure is in opdracht van Stichting Project samen gesteld en heeft als underscore ‘Waarom mensen met hart voor de natuur dit plan zouden moeten omarmen’.

Door Chris Zeevenhooven

De brochure is geschreven door Fokko Erhart van bureau Grazer Advies.  Straks met het vaststellen van het bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk, krijgt de gemeente zo’n 140 ha terrein erbij krijgt om er een groot gebied van te maken. Er zijn nu al minder hekken in het gebied, maar er is nog steeds een landbouwbestemming op en er wordt ook nog steeds drijfmest uitgereden.

Straks is het een groot aaneengesloten gebied waar ook een beheerplan voor gemaakt kan worden en waar Arnhemmers en bezoekers van Arnhem hun hart kunnen ophalen. Erhart schrijft in de brochure over een beheerplan met behulp van grote grazers. Hij noemt ook het vraagstuk van het aantal grote grazers in relatie tot de situatie in de Oostvaardersplassen. Opmerkelijk in zijn schrijven is zijn relatie tot het begrip natuur, een woord en begrip dat de mens zelf bedacht heeft om wat spontaan groeit en bloeit te benoemen.

Gelukkig met de Heerlijkheid Meinerswijk is een handreiking aan de nieuwe eigenaar om aan de slag te gaan er een natuurgebied van te maken om van te genieten, maar ook actief te zijn.

Een uitdaging aan de gemeente Arnhem om dat waar te maken.

BEKIJK DE BROCHURE VIA ISSUU.COM