Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk

Het duurt nog even voor het zover is, maar zo gaan de Stadsblokken eruit zien wanneer de plannen gerealiseerd zijn. (Afbeelding: Buro Harro.)

ARNHEM – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft vanavond, woensdag 16 december, ingestemd met het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Dit betekent dat projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) aan de slag kan met de ontwikkeling van het uiterwaardengebied aan de zuidkant van de Nederrijn.

KWP wil Stadsblokken-Meinerswijk ontwikkelen tot uiterwaardenpark met ruimte voor cultuur, natuur en recreatie. De ontwikkeling wordt gefinancierd met de bouw van 430 woningen op hoogwatergronden. Zo’n 350 woningen komen op de Stadsblokken. Op het terrein van de voormalige steenfabriek komen ongeveer 80 woningen. De gemeente krijgt vervolgens alle natuurgronden cadeau van de projectontwikkelaar.

Het besluit over het bestemmingsplan leidde niet tot grote discussies in de gemeenteraad. Dat is niet zo vreemd. In het bestemmingsplan staan alle punten waarover de gemeenteraad afgelopen jaren al uitgebreid heeft gediscussieerd. Zaken zoals bijvoorbeeld het maximale bouwoppervlakte en de maximum bouwhoogte werden eerder al vastgesteld door de gemeenteraad.

Bovendien was na het referendum over de plannen in 2016 al duidelijk dat de plannen gerealiseerd zouden worden. 64,7 procent van de Arnhemmers stemde bij het referendum voor de plannen. Die uitslag werd door een groot gedeelte van de gemeenteraad gevolgd.

Het bestemmingsplan werd met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Alleen de fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de Arnhemse Ouderen Partij stemden tegen.

KWP reageerde verheugd op de vaststeling door de gemeenteraad.
“Met de realisatie van dit plan, worden ambities op het gebied van water, natuur, cultuur, recreatie en wonen waargemaakt”, aldus projectleider Roy Nijenhuis. “De vaststelling van het bestemmingsplan vormt een belangrijke mijlpaal die genomen is richting de realisatie van deze ambities.”

Nijenhuis benadrukt dat het plan voor Stadsblokken-Meinerswijk geen normaal plan is.
“Deze gebiedsontwikkeling is zeker geen alledaags project. Stadsblokken Meinerswijk wordt een uithangbord voor de stad, dat past bij de groene ambities van Arnhem. Een voorbeeld voor toekomstige natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, dat nu al kan rekenen op belangstelling uit binnen- en buitenland.”

Regisseur
Het bestemmingsplan werd ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Wel is afgelopen maand nog een toevoeging gedaan. Afgelopen maand werd door een inspreker voorgesteld om een regisseur aan te stellen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Die regisseur kan zorgen voor meer afstemming tussen organisatoren, gebruikers en organisaties die iets in het gebied willen organiseren.

Nadat bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad voorstander is van het aanstellen van een regisseur en ook projectontwikkelaar KWP enthousiast is, is dit als onderdeel van het bestemmingsplan opgenomen.

Uniek uiterwaardenpark
Nu de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk in de uitvoeringsfase komen, kan het gebied verder ontwikkeld worden tot het grootste uiterwaardenpark van Europa. KWP en de gemeente Arnhem hadden daar in aanloop naar het besluit over het bestemmingsplan al een begin mee gemaakt.

Zo’n dertig hectare landbouwgrond heeft de bestemming natuur gekregen. Daarnaast zijn al veel hekken en andere afrasteringen verwijderd om de Konikspaarden en de Gallowayrunderen in het gebied meer ruimte te geven. De paarden en runderen zijn de belangrijkste natuurbeheerders in het uiterwaardengebied.

Nevengeul tegen overstromingsgevaar
Tegenstanders van de plannen hebben overstromingsgevaar altijd als belangrijkste speerpunt in hun campagne gebruikt. Volgens tegenstanders leiden de plannen tot meer overstromingsgevaar, zeker met het oog op klimaatverandering en een grotere waterafvoer via de rivieren.

De ironie wil dat juist het tegenovergestelde waar is. Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd, wordt op kosten van de projectontwikkelaar een nevengeul aangelegd in Meinerswijk. Die leidt tot een daling van het rivierpeil van tien centimeter. Doordat de plannen worden uitgevoerd, gaat de waterveiligheid dus juist omhoog. Om die reden stemmen de waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS in met de plannen.

Bovendien komen de woningen die in Meinerswijk en op de Stadsblokken worden gerealiseerd op bestaande hoogwatergronden te staan. De woningen worden op vrijwel dezelfde hoogte gebouwd als de de Malburgse bandijk.

Tegenstanders blijven tegen
Hoewel de gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan, betekent dit nog niet dat Kondor Wessels Projecten meteen aan de slag kan. Tegenstanders hebben al aangekondigd dat ze naar de Raad van State stappen in een ultieme poging om de plannen te dwarsbomen.

De kans dat dit lukt is nihil. Wel zorgt deze stap ervoor dat het nog even duurt voordat de eerste schop de grond in gaat. Projectontwikkelaar KWP verwacht dat de Raad van State in november 2021 een uitspraak doet.