Wethouder Van der Zee: “Stadsblokken-Meinerswijk is een cadeau voor de stad”

Galloway in Meinerswijk. (Foto: Rinus Baak.)

Nog voor het einde van het jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Daarmee komt een eind aan meer dan twintig jaar plannen maken voor het gebied. Wethouder Roeland van der Zee (VVD): “Dit plan met cultuur, natuur en woningbouw zorgt voor meer verbinding tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid. Het is een cadeau voor de stad.”

Projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten wil Stadsblokken-Meinerswijk omvormen tot één groot natuurgebied, waarin ook ruimte is voor cultuur en recreatie. De waterveiligheid wordt verbeterd met de aanleg van een nevengeul die zorgt voor een rivierdaling van 10 centimeter. De plannen worden bekostigd met de bouw van in totaal maximaal 430 woningen, waarvan het grootste deel is gepland rond de ASM-haven op de Stadsblokken.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan gaat het project een nieuwe fase in. Wethouder Van der Zee verwacht dat het plan zonder veel problemen door de gemeenteraad wordt vastgesteld.
“Er wordt al jaren gesproken over dit plan en de inhoud is afgelopen jaren al besproken. Het bestemmingsplan is feitelijk de juridische afhechting van die plannen.”

Bouwhoogte
Hoewel er mede door de uitslag van het referendum over het gebied een ruime meerderheid in de gemeenteraad is die de plannen steunt, zijn er nog voldoende zaken waar de gemeenteraad het debat over aan zal willen gaan.

Een van die zaken is ongetwijfeld de hoogte van de geplande bouw op de Stadsblokken. Bij de ASM-haven is een gebouw met een hoogte van 27 meter gepland. Dat lijkt in strijd met een motie die de gemeenteraad een paar jaar geleden aannam. In de motie met de pakkende titel ‘hoe minder, hoe lager, hoe beter’ werd opgeroepen om niet teveel boven de gemiddelde bouwhoogte van 15 meter te gaan bouwen.

Roeland van der Zee ziet daar geen probleem in: “Het plan blijft keurig binnen de boekjes. In het Uitwerkingskader is vastgelegd dat de gemiddelde bouwhoogte op de Stadsblokken 15 meter bedraagt en dat de mogelijkheid bestaat om te spelen met de hoogte. Het ene gebouw wordt wat hoger, een ander gebouw wordt wat lager.”

Met het oog op de eerder aangenomen motie is het mogelijk dat de gemeenteraad desondanks vindt dat 27 meter te hoog is.
Van der Zee: “Als de raad dat vindt, dan gaan er een paar verdiepingen van af, en dan komen ze er op een ander gebouw bij.”

Breed draagvlak
De voorgenomen bouw van woningen was bij het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk een van de redenen voor mensen om tegen de plannen te stemmen. Hoewel een derde van de kiezers tegen stemde, is er in het bestemmingsplan geen water bij de wijn gedaan om de tegenstanders tegemoet te komen.
“Dat is het nadeel van een referendum”, aldus Van der Zee. “Standpunten polariseren. De nee-stemmers hebben dan het nakijken. Maar de plannen kunnen rekenen op breed draagvlak in de stad. Een ruime meerderheid stemde voor.”

Van der Zee benadrukt dat er desondanks nog steeds goed naar de argumenten van tegenstanders wordt geluisterd.
“We hebben oog en oor voor alle opmerkingen. Er worden nog steeds kleine aanpassingen gemaakt. Een aantal punten zie je terug in de plannen. Zo wordt het gebied autoluw ingericht en wordt er minimale verlichting gebruikt. Bij de verdere invulling van de plannen blijven we in gesprek.”

Bakenhof
Een van de partijen met wie de gemeente Arnhem nu in gesprek is, zijn bewoners van Malburgen. Hondenbezitters lieten tijdens een rondetafelgesprek over Stadsblokken-Meinerswijk eerder deze maand weten dat zij zich keren tegen het plan om de uiterwaarden rond de Bakenhof af te sluiten voor honden. In het gebied grazen gallowayrunderen en konikspaarden.

Wethouder Van der Zee: “De uiterwaarden hier zijn onderdeel van een aaneengesloten natuurgebied dat van Meinerswijk tot aan de IJssel loopt. De toegang wordt net als in Meinerswijk beperkt tot voetgangers en fietsers. Het probleem is besproken met de wijk en voor hondenbezitters is een alternatief geboden langs de bandijk. Het hondenlosloopgebied wordt daar verbeterd en uitgebreid.”

Bewoners rond de Bakenhof vinden dat echter onvoldoende. De gemeente is daarom aan het kijken of ze samen met de bewoners tot een oplossing kan komen.
“Maandag 2 november nemen we een petitie in ontvangst”, aldus Van der Zee. “Daarna gaan we in overleg over de beheersvisie en de wensen van de bewoners.”

Directeur voor de natuur
Tijdens het rondetafelgesprek over Stadsblokken-Meinerswijk werd door een van de sprekers voorgesteld om een directeur aan te stellen voor het natuurgebied. Die zou het beheer van het natuurgebied kunnen coördineren met gebruikers en organisaties.

Van der Zee noemt het een sympathiek voorstel, maar volgens de wethouder is het niet nodig.
“In Sonsbeek hebben we ook geen directeur en in het park is ook van alles gaande. Voor Stadsblokken-Meinerswijk hebben we een projectleider. Die heeft weliswaar geen directeur op zijn naambordje staan, maar hij heeft contact met alle betrokkenen in het gebied. Als in de toekomst blijkt dat dat onvoldoende is, kunnen we altijd nog verder kijken.”

Prikkeldraad
Een van de onderdelen van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk is dat de gemeente Arnhem eigenaar wordt van het grootste gedeelte van Meinerswijk. Een deel van het gebied is al overgedragen.
Nu al is de gemeente druk bezig met het beheer. Een van de eerste dingen die de gemeente deed, was het verwijderen van hekken en afrasteringen.
“Ik heb hier in mijn werkkamer een stuk prikkeldraad liggen dat ik zelf heb weggehaald in Meinerswijk”, vertelt Van der Zee. “We willen dat het hele gebied toegankelijk is. Voor de grazers, maar ook voor mensen.”

Wanneer de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk onherroepelijk zijn, krijgt de gemeente de resterende grond in handen. Dat kan nog even duren volgens de wethouder.
“Voor het einde van het jaar wordt hopelijk het bestemmingsplan vastgesteld, maar tegenstanders hebben al aangekondigd dat ze naar de Raad van State stappen. Dat zal nog een jaar tot anderhalf jaar duren. Als de Raad van State haar goedkeuring geeft, zijn de plannen onherroepelijk. Dan is het wel tijd voor een feestje.”