Gemeenteraad, werk samen met wijkplatforms!

De gemeenteraad in Arnhem weet eigenlijk niet zo goed wat ze met Van Wijken Weten aan moet, blijkt uit de bespreking van het rapport van de Rekenkamer. Om burgers beter te betrekken bij het beleid van de gemeente en de burgers meer het beleid mee te laten bepalen is Van Wijken Weten ingevoerd. In 2015 is de nieuwe aanpak van start gegaan en het oude wijkgericht werken aan de kant gezet, waar Arnhem toonaangevend mee was.

Door Chris Zeevenhooven

Nu, in 2022, wordt geëvalueerd aan de hand van rapporten van een extern bureau en van de Arnhemse Rekenkamer. De evaluatie door het externe bureau is voornamelijk binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd en gaf als belangrijkste punt dat de samenwerking van de werkers in de wijk met de rest van de organisatie behoorlijk te wensen over laat.

De Rekenkamer is nog niet positief

De Rekenkamer heeft gekeken naar de positie van de Gemeenteraad als hoogste orgaan. Volgens de eerste zinnen is het idee van die unieke werkwijze geweldig, maar in werkelijkheid is het uitzicht mistig en het inzicht beperkt en zal het nog jaren duren voor er enige verbetering in die situatie komt. De Gemeenteraad moet daar nog flink voor aan de slag. De Rekenkamer memoreert dat het wel over zo’n 100 miljoen euro gaat dat via Van Wijken Weten wordt weggezet en waar de raad amper weet van heeft en geen goedkeuring aan geeft anders dan met de jaarlijkse begroting. Daarnaast zegt de Rekenkamer dat een groot deel van het bedrag aantrekkelijk lijkt voor de wijkbewoners om de besteding te sturen, maar zegt de Rekenkamer: “een groot deel ervan is gewoon staand beleid en dat is in handen van de uitvoerders”. Zo is er een prachtig systeem bedacht, alleen het werkt anders als gedacht. Dan komt het toch weer neer op de persoonlijke inzet en kwaliteit van de wijkambtenaren en professionals die in de wijk samenwerken met en voor de bewoners.

Burgers in de wijk weten van weinig

Van Wijken Weten zou de burgers veel meer bij het beleid en de uitvoering betrekken. Maar als ik om mij heen vraag dan hebben de meeste inwoners nog nooit over Van Wijken Weten gehoord laat staan iets gemerkt of gezien. “Nooit een brief ontvangen over een activiteit van de gemeente, ondertekend door de wijkambtenaar Van Wijken Weten”.

Reanimeer de wijkplatforms

Wat kan er gedaan worden zodat het snel beter gaat. Dat de raad weet wat er speelt en hoe het belastinggeld wordt ingezet en dat de burgers, waar het allemaal om te doen is, betrokken zijn via Van Wijken Weten. Dat kan op een  simpele manier door de wijkplatforms te reanimeren, door ze goed te faciliteren met een deskundige gespreksleider en met de wijkambtenaar van Team Leefomgeving als secretaris. De Arnhemse Adviesbrigade kan vast een helpende had toesteken om de goede gespreksleiders te vinden. Als er per twee jaar wijkplannen gemaakt worden, vastgesteld door het wijkplatform, dan is er een kader om mee te werken. Als de wijkkrant de rol neemt om verslag te doen van wat er besproken wordt dan weten wijkbewoners beter wat Van Wijken Weten betekent.

Wijkplatforms zijn bondgenoot van de gemeenteraad

Mijn advies is: raadsleden houdt het simpel en eenvoudig, over vijf jaar zit u misschien niet meer in de Raad en zijn betrokken burgers wat anders gaan doen. Zie de wijkplatforms niet als uw concurrent maar als uw bondgenoot. Het wijkplatform is niet politiek. Als een deel van de deelnemers bijvoorbeeld via loting of de wijkkrant geworven wordt dan vormt het een goede doorsnede van de bewoners van een wijk. Het werk in een wijkplatform gaat net als in uw raad niet zonder problemen en discussies, maar u weet als geen ander: zonder wrijving geen glans. Laat de discussie en het debat daar zijn waar de burger en het bestuur elkaar kunnen ontmoeten. Als u voor deze weg kiest dan kan de mist snel optrekken en kan Van Wijken Weten het succes worden wat u ervan verwacht. U kunt morgen de wijkplatforms wakker kussen.