Het gaat niet om de communicatie maar om het contact

wethouder Bob Roelofs uit Arnhem maakt contact in park Sacre Coeur

Het is alweer decennia geleden dat ik met de presentatie van het eindverslag van het programma “Is Arnhem Parkenstad?” als voorbeeld gaf het gebrekkige beheer en onderhoud door de gemeente van mijn buurtpark Sacre Coeur. Ik communiceerde in mijn speech in 1993 over de manier waarop de gemeente om ging met de groene schat van de stad, de gemeentelijke parken. Dat viel verkeerd. Iedereen boos op de boodschapper. De boodschap werd verder vergeten. Er was van mijn kant wel communicatie maar geen contact.

Door Chris Zeevenhooven

Heel vaak wordt ‘communicatie’ als reden genoemd waarom iets niet goed gegaan is. “Er moet meer aandacht zijn voor goede communicatie”, waarop beleidsmakers weer een aantal communicatiemedewerkers aanstellen om nog meer de bedachte boodschap uit te zenden. Communicatie is een containerbegrip waar veel in past, maar waarmee succes niet gegarandeerd is. Het is het foldertje in de bus tot de reclameboodschap op TV om de boosterprik te gaan halen.

Overheid en burger communiceren met elkaar

Met communicatie worden signalen gedeeld om elkaar te informeren. Alles wat we met elkaar uitwisselen is een soort van communicatie. Maar ik wil het hebben over het gevolg van de communicatie namelijk dat er contact gemaakt wordt om met elkaar duidelijk te hebben of de communicatie overgekomen is en wat er mee gedaan wordt, of niet gedaan wordt. Het gaat hier over de communicatie die nodig is om in een samenleving samen te leven. Het gaat hier over de communicatie tussen het bestuur en de burger(s). Het bestuur dat (via het apparaat) een beleidslijn afgeeft aan de burger, maar ook de burger die reageert op het gevoerde beleid door bijvoorbeeld de vlag op de kop te hangen. Ook dat is communicatie. Communicatie waar vaak over gesproken wordt en vooral over geklaagd wordt. Maar volgens mij is er pas sprake van goede communicatie als er ook contact gemaakt is en afspraken gemaakt zijn. Het gaat bij communicatie om contact.

Van communicatie naar contact door te doen

Na de zeperd van mijn speech heb ik geprobeerd het goed te maken door landschapsarchitect Groenplan een beheerplan te laten maken. De gemeente heeft die communicatie aangenomen en in de la gelegd om er jaren later, bij navraag, op terug te komen met een wandelingetje door het park en daarmee het ontwerp af te doen als “niet aan de orde”. Het paste niet in de kraam van de gemeente er was geen contact. Het duurde tot na mijn pensionering voor ik weer aandacht kreeg voor het bijzondere parkje dat aan de overkant van mijn straat ligt. Met een knijper begonnen met het opruimen van zwerfafval en het vrijmaken van watergangen. Er zijn drie vijvers die zijn verbonden met watergangen en als die verstopt raken valt er in een warme zomer soms één van de vijver bijna droog. De modder en drab is dan zichtbaar omdat ze al lang niet meer schoon gemaakt zijn. Dus toen met een hark naar het park om het oude blad en de takkenboel uit het water te halen en tevreden te zien dat het water weer gaat stromen.

Communicatie is geslaagd met een goed contact

Na een paar weken had ik flinke bulten met groen afval gemaakt, maar het bedrijf dat het onderhoud in het park doet wilde dat toen niet afvoeren: “Geen opdracht”, daarop mailde ik wethouder Bob Roelofs, met participatie in zijn portefeuille. Hij kwam kijken om te zien wat het probleem was en zorgde ervoor dat er contact kwam met de beheerder van het park. Dat was de basis van een goede verstandhouding met duidelijke ‘app’ afspraken. Iedere paar weken worden nu afvalbulten afgevoerd. Maar het heeft ook tot gevolg dat er een nieuwe beheervisie gemaakt gaat worden. Binnen een jaar na het organiseren van het eerste werk-app-contact zijn er door de gemeente een tiental flinke bomen geplant aangevuld met grote struiken en heeft het waterschap twee van de drie vijvers schoongemaakt. De wethouder wil af en toe nog eens weten hoe het gaat. Hij bewijst dat de communicatie pas geslaagd is als er contact gemaakt is.