Maatwerk afval oplossing voor illegaal afval bij containers?

Presikhaaf Arnhem - april 2020

In Arnhem is het stadsbestuur druk bezig om het afval inzamel beleid te veranderen naar eerst omgekeerd inzamelen (zelf wegbrengen naar de container) naar uiteindelijk Diftar, oftewel tegen betaling restafval door een kleine opening afstorten. Diftar is nog niet ingevoerd, maar het omgekeerd inzamelen leidt nu al tot grote vuilnishopen rondom de containers met name in krachtwijken.

Door Chris Zeevenhooven

In 2000 is het project Klarendal Kom Op opgezet omdat het in Klarendal uit de hand gelopen was door overlast, drugscriminaliteit, rotzooi en zwerfafval vooral rondom containers en sociaal ging het ook niet goed. Het project Klarendal Kom Op moest dat allemaal veranderen. Het programma had vier hoofdonderwerpen naar de vier wieken van de molen van Klarendal. Een van die wieken was het programma Schoon en Heel. In de rapportage van het project en als opmaat naar verlenging Klarendal Wil Door voor nog eens 3 jaar staat in 2003 geschreven het volgende:

Schoon en Heel

Het aanzien van de wijk is in het kader van Klarendal Kom Op een stuk opgeknapt, doordat er extra aandacht is besteed aan algemeen onderhoud door aanvullende veegbeurten.

Knelpunt blijft echter de handhaving van een schone omgeving. Het reinigen van de wijk beperkt zich tot de hoofdstraten en rondom de ondergrondse containers krijgt illegaal gedumpte vuil de kans zich op te stapelen.

Dit was voor het wijkplatform de reden, als pilot, op jaarbasis 45.000 euro in te zetten om de wijk schoon te houden. De eerste twee jaar is dit geld aan de Dienst Stadsbeheer gegeven voor het schoonmaken van de wijk. Maar in 2003 heeft het platform geadviseerd met dit bedrag zelf diensten in te kunnen kopen, om meer invloed uit te kunnen oefenen op de ingekochte diensten.

Sinds 2003 huurde de wijk medewerkers in van Presikhaaf Groen, werkend onder toezicht van de dienst Stadsbeheer. Presikhaaf Groen ging vier dagen per week met een pick-up truck langs alle containers (die genummerd zijn)* om gestort afval mee te nemen, naast de werkzaamheden van Suez, die de containers leegt. Presikhaaf Groen reinigt daarnaast ook zijstraten.

Hoewel de rotzooi-problemen hiermee nog niet geheel zijn opgelost ziet de wijk er een stuk schoner uit. Anders gesteld voor zo’n wijk als  Klarendal ziet het er goed uit. Dit succes vraagt om voortzetting van de pilot, oftewel door 45.000 euro structureel aan de wijk voor dit doel beschikbaar te stellen. Daarnaast blijft Suez de containers conform afspraak legen.

Het wijkplatform gelooft er niet in dat een schoner Klarendal valt te bereiken door middel van algemene beïnvloeding-campagnes, zoals is gebeurd. Deze hebben geen enkel effect gesorteerd. De mentaliteit van een Klarendaller valt op korte termijn niet te veranderen. Wel gelooft de wijk dat een schoner Klarendal te bereiken en te behouden valt met een aanpak specifiek gericht op de bewoners van Klarendal, door middel van folders en posters. Dit kan ook gefinancierd worden uit “Maatwerk Afval”.

* Per genummerde container werd bijgehouden als er afval opgeruimd is, daarnaast werd al het opgehaalde afval gewogen om te zien of er in de loop van de tijd meer of minder afval bijgeplaatst werd. Na verloop van tijd bleek het te gaan om een beperkt aantal containers en een hoeveelheid afval die na enige tijd verminderde.

Het project werd gefinancierd uit een regeling genaamd Maatwerk Afval. Na enige tijd zagen bewoners dat de aanpak werkte, dat hun wijk veel schoner werd. Daardoor werden de bewoners gemotiveerd om ook mee te gaan doen en een steentje bij te dragen aan Klarendal Kom Op.