De KinderWijkTeams van Mike Hoose houden Arnhem schoon

Het Kinderwijkteam van Immerloo Arnhem

Klimaatverandering. Milieuvervuiling. Hot topics waar iedereen over praat. Over denkt. Sommige mensen doen meer. Zij pakken aan. En doen dat ‘gewoon’ naast de deur. Want waarom niet in je eigen wijk beginnen?

Door Peter Bierhaus

Mike Hoose is zo iemand. Al vele jaren trekt hij in de Arnhemse wijken eropuit met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar om hun eigen wijk schoon te houden. Het KinderWijkTeam is de naam van zijn educatief project rondom het thema natuur, milieu en zwerfafval.

Na tien jaar is zijn enthousiasme nog steeds niet minder geworden. Hoose: “Zo’n tien jaar geleden ben ik hiermee begonnen. Ik ga basisscholen langs en vertel in de klassen over milieu, natuur, rotzooi op straat… Zo maak ik ze enthousiast om hun eigen wijk schoon te houden. Ik stel ze vragen: ‘Wat zie je allemaal aan rotzooi op straat liggen in jouw straat?’ ’Wat vind je daarvan?’ ’Wil je meehelpen om die rotzooi op te ruimen?’ Dan zie ik al snel heel veel twinkelende oogjes en opgestoken vingertjes. Ik wil ze bewust maken van hun leefomgeving en ze duidelijk maken dat zij zélf die omgeving schoon kunnen houden. Later, als ze in het KinderWijkTeam zitten, breng ik ze ook in contact met de natuur, met dieren…. Eigenlijk is dat heel makkelijk, want kinderen begrijpen direct hoe belangrijk dat is. En ze willen zich er graag voor inzetten.”

Plastic opruimen, bloembollen planten, mezenkastjes ophangen…

Als Mike weer een groep kinderen bij elkaar heeft, verzamelen ze tien weken lang elke woensdagmiddag op school of in het wijkcentrum. Daarna gaan ze, gewapend met knijpers en vuilniszakken, op pad om in hun wijk zwerfaval en plastic op te ruimen. Ze doen nog veel meer. “We planten bloembollen in de wijk, hangen mezenkastjes op, we vragen ouders om prullenbakken te adopteren, we vertellen de kinderen bijvoorbeeld over hoe lang de afbreektijd is van een blikje dat je op straat gooit. Op wandelingen wijs ik ze op het belang van planten, struiken, bomen, vogels en andere dieren in hun wijk. Ik vertel ze dat veel plantjes waar je zo aan voorbij loopt, eetbaar zijn. We bakken brandnetelpannenkoeken met ze, we leggen moestuintjes aan bij hun school… Dat is allemaal hartstikke leuk en gezellig en zo worden ze zich ook bewust van de schoonheid van de natuur.”

Nederland Schoon

Mike’s project loopt geweldig goed. Hij heeft inmiddels een team met een betaalde medewerker, stagiaires en vrijwilligers. Mike en zijn team bereiken ruim 300 kinderen per jaar. Uit vele verschillende wijken: Malburgen, Presikhaaf, De Laar, Geitenkamp, Het Broek, Rijkerswoerd… noem maar op. Alle 300 zullen ze blijvend gestimuleerd zijn om zich te bekommeren om schone wijken. Alle 300 kids hebben gedurende tien weken lang iedere keer weer nieuwe kennis opgedaan rondom afval, waar het hoort, hoe lang het duurt voordat het is vergaan, en belangrijker nog: geleerd hoe je je wijk schoon en leefbaar houdt! Daardoor zullen ze bij het opgroeien naar jong volwassenen blijvend nadenken over het milieu en hoe je dat zelf goed en mooi kunt houden.


De gemeente Arnhem is zeer gelukkig met de wijze waarop Mike werkt. De gemeente krijgt vanuit het landelijke project ‘Nederland Schoon’ jaarlijks een bedrag waarmee ze zich kan inspannen om Arnhem zo schoon mogelijk te maken en te houden. “Mijn project wordt voor een groot deel uit die pot betaald”, vertelt Mike. “Omdat de gemeente dit bedrag maar één keer kan uitgeven aan de diverse initiatieven die er zijn rondom zwerfafval, moet ik mijn werkwijze verantwoorden bij de gemeente. Ik vind dat heel logisch en dat doe ik graag. Donderdag 19 december presenteer ik mijn plannen. Ik hoop en ga ervan uit dat de gemeente mijn plannen goedkeurt en dat ik kan doorgaan met de KinderWijkTeams. Want als je ook in de toekomst de stad schoon wilt houden, moet je de kinderen ervan bewust maken hoe belangrijk dat is.”

Meer weten? Kijk eens op www.hetkinderwijkteam.nl
Het KinderWijkTeam is gevestigd in de Akkerwindestraat 25 in Malburgen. Telefoonnummer: 06-44 44 98 51, e-mail: info@hetkinderwijkteam.nl