´Meer vaart nodig voor tiny houses Berkelland´

Met tiny houses kan de woningnood in de gemeente Berkelland worden opgelost. Volgens de gemeente komen er drie locaties in aanmerking, blijkt uit journalistieke vragen, maar een keuze is nog niet gemaakt. Over de tiny houses wordt in Berkelland al sinds 2018 gepraat en de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur: de partij wil meer vaart. 

Door Simon Trommel

De tiny houses moeten in Berkelland de woningnood oplossen, vooral voor eenpersoonshuishoudens, want er komt een piek aan woningzoekenden aan en Nederland verkeert al in een wooncrisis. Met flexwoningen is daar wat aan te doen: flexwoningen kunnen weer verwijderd worden als ze niet meer nodig zijn.

´Flexwoningen houden platteland vitaal´

Harm Mensink van de beleggende ontwikkelaar Arthur Armstrong bv heeft daarom in juli 2019 een voorstel gedaan de woningen aan de Vogelenzangweg aan de zuidrand van Eibergen te plaatsen. Mensink voelt zich als Achterhoeker betrokken bij de regio. Hij vindt dat flexwoningen het platteland vitaal houden qua leefbaarheid. ´De bevolking vergrijst en door gebrek aan onder meer passende huisvesting ontgroent het platteland demografisch nog verder.´ 

Hij vroeg namens de grondeigenaar al in de zomer van 2019 een voorstel aan de gemeente om de tiny houses aan de Vogelenzangweg in Eibergen te plaatsen.  Sindsdien bleef het vrijwel stil uit het gemeentehuis. Zo stil, dat hij vorige week alle leden van de gemeenteraad informeerde. 

Schriftelijke vragen PvdA

Vooral de stilte uit het raadhuis is reden voor de PvdA om vragen te stellen aan B&W. ´Ik ben verbaasd´, zegt PvdA-gemeenteraadslid Hans Pelle. ´Er is geen overleg en geen antwoord gekomen van de gemeente. Zeg dan: we gaan niet verder met u. Zo hou je iemand aan het lijntje. Je zou als College ook kunnen zeggen: ik pak die handschoen op.´ 

ArthurArmstrong wil niets liever dan met de gemeente in gesprek gaan. Harm Mensink: ´We willen graag het plan toelichten om dat in samenspraak verder toe te kunnen spitsen op de doelgroepen en vraag. Zo kunnen we ons heel goed voorstellend dat we kavels uitgeven om de eigenbouwer in de gelegenheid te stellen een eigen tiny house te ontwerpen en te bouwen. Voor de mensen die liever geheel ontzorgd worden en een kant en klare woning willen betrekken bieden we sleutel-klare huur houses.´

´Ruimtelijke afweging kost tijd´

De gemeente laat weten dat inmiddels meerdere locaties zijn bekeken in de grote kernen en dat er drie over zijn. Om welke locaties het gaat, wil Berkelland niet prijsgeven. 

De gemeente zegt dat alles te maken heeft met een goede ruimtelijke afweging´ en dat kost tijd, laat een woordvoerder weten. ´Omdat we rekening moeten met meerdere disciplines zoals stedenbouw, eigenaarschap en milieu.´ 

Berkelland bestrijdt overigens dat er niets gebeurt. ´De gemeente is volop bezig met mogelijk maken van plannen die in de behoefte voorzien. In november heeft de raad de criteria vastgesteld, in december heeft de provincie ingestemd met de nieuwe regionale kwaliteitscriteria. Ons doel is om te voorzien in de woonwensen van mensen die in Berkelland willen wonen. Flexwonen is geen doel op zich, wel een goede manier om in de toekomst flexibel met het vastgoed om te gaan.´ Pelle vindt het fijn dat de gemeente aan de slag is met het idee van de PvdA, die het idee van tiny houses in 2018 al opperde. ´Het is wel jammer dat er tijd verloren is gegaan.´

Gemeente ontwikkelt met toekomstige bewoners

Een ander uitgangspunt is dat de gemeente participatief wil bouwen. Dat betekent dat de lokale overheid overlegt met de initiatiefgroep tiny houses, een groep die in de huizen wil gaan wonen. Zij hebben ook inspraak in de locatie. Zowel Pelle als Mensink kennen die groep niet. Mensink: ´Ik wil graag met hen in gesprek´, zegt hij. Ook zegt de gemeente dat ArthurArmstrong een mail heeft gehad waarin de procesvoortgang is beschreven. Mensink: ´Het is leuk dat ze ons een mail sturen met de procesbeschrijving, maar daarmee is de woningbehoefte nog niet ingevuld en daar willen wij graag aan meehelpen en dus daar dus open en transparant over praten. Wij willen ook graag meer vaart.´