Ontmoetingsplek in de wijk: Boerderij de Kroon, de Laar Arnhem

Op de Randweg die midden door de Laar Oost en West heen loopt, ligt boerderij de Kroon. Dit complex uit 1950 was dertig jaar lang in het beheer van Stichting Beheer Boerderij de Kroon met meerdere bijeenkomstfuncties. Sinds 2017 is het beheer overgegaan naar maatschappelijk ondernemer Natascha Jonkers, NewFuture Zorg. Sommige dingen veranderden, veel bleef in principe voor de wijk het zelfde.

Vastgoedbedrijf

De gemeente Arnhem heeft in de loop van de afgelopen jaren zijn vastgoedbeleid drastisch veranderd. Het onroerend goed met maatschappelijke functies, moest óf zichzelf gaan bedruipen of in de verkoop. Betrokken bewoners verenigd in het wijkplatform vroegen zich in 2016 in het Wijk Actie Plan nog af: ‘of er aandacht blijft voor Boerderij de Kroon en haar functie in de wijk!’

Zij wilden samen met de stichting de functie van Boerderij De Kroon behouden en versterken. De aanwezigheid van de zorgboerderij en Avonturenspeelplaats De Buitelaar bood veel mogelijkheden om wijkactiviteiten verder te ontwikkelen. Samen met een aangeboden vakkracht zijn mogelijkheden onderzocht, ‘omdat in de toekomst (deels) de financiële bijdrage van de gemeente Arnhem door het kosteloos beschikbaar stellen van Boerderij De Kroon aan de Stichting Beheer Boerderij De Kroon waarschijnlijk komt te vervallen, een reëel gevaar voor het voortbestaan van Wijkcentrum Boerderij De Kroon’, aldus Stichting Beheer Boerderij de Kroon in diezelfde jaren.

Exploitatie

Toen de stichting nog in beeld was, heeft NewFuture Zorg al het beheer van de zorgboerderij over genomen. Marion Klomp zorgt sinds 2015 op de voormalige kinderboerderij voor de dieren én de mensen die er dagbestedingsinvulling hebben.  Samen zorgen zij ook voor het onderhoud van het terrein op de Avonturenspeelplaats. Ondanks dat alle gebouwen op het terrein en ín de boerderij zelf verhuurd waren aan kinderdagverblijf Moriaantje, de RIBW, Siza en enkele particulieren, kreeg de stichting de exploitatie niet rond.

Natascha Jonkers vond het boerderijcomplex al direct een terrein met enorm veel mogelijkheden. In 2016 is de gemeente gaan praten met NewFuture Zorg om tot een verbeterplan te komen en te onderzoeken tot wiens taak welke investering zou horen. Vanaf 2017 is de stichting uit beeld. Natascha ziet mogelijkheden om het terrein rendabel te krijgen en het tegelijk maatschappelijk betaalbaar te houden.

Investeringen

Een voorwaarde bij de overname was natuurlijk wel dat de wijkfuncties bleven bestaan. Wijkvereniging de Oostelaar, die al jaren enorm veel activiteiten organiseert met en voor de bewoners in de Laar én omliggende wijken, maakt als vanzelfsprekend nog steeds gebruik van een ruimte in de boerderij. Ook de Wijkteams houden er sinds een tijd kantoor.

Natascha en partners hebben ondertussen de panden grondig opgeknapt en heringedeeld. De horecagelegenheid aan de voorzijde van de boerderij is bijna klaar. Alles is voorzien van camerabewaking waardoor er dingen gesignaleerd kunnen worden. Omdat er veel partners in en uit lopen op verschillende tijdstippen van de dag, wordt er aan een veiliger sleutelplan gewerkt en zowel boerderij als terrein worden geoptimaliseerd. Dat was hard nodig, het stond er verouderd bij.

Wijkactiviteiten

Natascha: ‘Door de investeringen zijn de ruimtes aantrekkelijker geworden om te verhuren, dat is nodig voor inkomsten. Via o.a. de wijkteams zullen we ook activerende werkplekken beschikbaar hebben op het complex, ook dat is een bron van inkomsten.’ Naast de camera’s, hebben huidige gebruikers ook zelf een signaleringsfunctie; ‘We komen in aanraking met problematiek en zijn dan direct een doorgeefluik naar andere partners die hier aanwezig zijn. Maar door activiteiten te organiseren, trekken we juist ook de jeugd er meer bij: de Kroon was hard aan verjonging toe.’ Daarnaast wil Natascha dat zorg zorg helpt: ‘De mensen met dagbesteding, kunnen ook tuintjes opknappen van bewoners die dat hier in de wijk niet meer zelf kunnen. Óf we halen ze op om hier een moestuintje met ons aan te leggen.’ Zij brengt graag commercie en zorg bij elkaar. Volgens Natascha weet de buurt Boerderij de Kroon al beter te vinden, maar als alle verbouwingen en aanpassingen binnenkort achter de rug zijn, krijgt het exploitatiemodel meer aandacht en gaat zij voor nog meer ruchtbaarheid in de wijk zorgen.

Ondernemers Natascha en Marion brengen commercie en zorg graag bij elkaar

Verdere informatie www.boerderijdekroon.nl en www.zorgboerderijdekroon.nl

De serie ‘ontmoetingsplekken in de wijken van Arnhem’ is een samenwerking tussen www.buurtenregio.nl  en www.arnhem-direct.nl.  Tekst en beeld Zefanja Hoogers 2018.