Verhalen uit het Arnhemse wijkgericht werken

Chris Zeevenhooven (1952) vertrekt op 15 juni aanstaande na 37 jaar bij de gemeente Arnhem. Hij heeft daar eerst gewerkt voor beleid en beheer van maatschappelijk vastgoed en daarna 20 jaar in het wijkgericht werken. De meest bekende projecten waar hij in die tweede periode als een projectleider bij betrokken was betrof de fysieke verbetering van aandachtwijk de Geitenkamp, de transitie van de wijk Klarendal naar het Modekwartier en de sociale herovering van het Arnhemse Broek. Daarna heeft hij nog een aantal jaren gewerkt als programmaleider en voor het bevorderen van bewonersparticipatie in nieuwbouw wijken in Arnhem Zuid. De methode voor wijkverbetering is ook gebruikt om het project StadGroenlo.nl op te starten. Het succes van de transformatie van Klarendal is in de Europese uitwisseling Urbameco gedeeld.

Chris is een paar jaar geleden gestart met www.Buurtenregio.nl om verhalen en opinies te delen over leven en wonen in ieders eigen gebied.

SimonTrommel. Foto www.petervanbeek.com

Journalist Simon Trommel heeft samen met Chris gesprekken gevoerd met een aantal mensen waarmee Chris gewerkt heeft. Via www.buurtenregio.nl en www.Arnhem-Direct.nl zijn de verhalen te lezen. Ze worden aangekondigd via Twitter, Facebook en LinkedIn en verschijnen in de maand juni.