Zonder ‘kuikenland’ verdwijnen weidevogels

Veel boeren, boerinnen en liefhebbers van het boerenland doen moeite om grutto, kieviet, tureluur en scholekster als gast te herbergen op het land in de hoop dat er jongen groot worden. Op twitter lees ik dat er ook mensen teleurgesteld zijn omdat vossen en ander (on)gedierte de eieren roven voordat ze zijn uitgekomen of als ooievaars de jongen als een snack van het land plukken. Buurtenregio.nl heeft een boekje toegestuurd gekregen met suggesties om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor weidevogels om te komen logeren en met succes jongen groot te brengen.

door Chris Zeevenhooven

Een landgoedeigenaar stuurde de redactie van Buurtenregio.nl een link van een fotoboekje waarin een experiment om ‘kuikenland’ te ontwikkelen voor weidevogels staat beschreven. Wim Schippers (zonder T) van www.aardewerkadvies.nl, de samensteller van het boekje, heeft toestemming gegeven om het op www.Buurtenregio.nl te plaatsen.

Kruidenrijk weiland en weidevogels 

Het experiment gaat over de Bovenkerkerpolder en het melkveebedrijf van Kees en Greet Lambalk aan de Ringdijk bij Nes aan de Amstel. Het doel is een kruidenrijk weiland te maken waar de jongen van weidevogels meer kansen hebben te overleven. Het aantal broedparen dat er komt, is genoemd en dat predatie met beheer onder controle gehouden wordt. Maar om te zorgen dat de jongen gaan vliegen moet er meer gebeuren, vandaar dat een proef met kruidenrijk grasland ingezet is dat aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. De proef uit het experiment is tot in detail beschreven wat voor soort grasland nodig is en wat het kost. Maar ook de werkzaamheden om het uit te voeren. Op pagina 21 staan de resultaten wat betreft opkomen van het zaaisel en daarna het resultaat van de weidevogels. Op pagina 39 staan de conclusies en aanbevelingen, onder andere de aanbeveling dat het stapsgewijs ontwikkelen van kuikenland contractueel vanaf 2020 mogelijk is. 

Informatief boekje lezen op groot scherm

Het is een lezenswaardig en informatief boekje geworden met handreikingen om het succes om weidevogels als gast te hebben kansrijker te maken en daarmee het plezier te vergroten. Niks is mooier als de lente begint met het ‘grutto-grutto’ van de vogel die terugkomt uit Afrika om een paar maanden rond te stappen en te roepen dat ze er zijn. Maar het wordt pas echt leuk als de jonge vogels opvliegen en na enige tijd met de ouders afreizen. Dank aan Wim Schippers voor dit mooie en interessante boekje en hier is de link. Je moet het wel op groot scherm lezen.