Arnhem bekijkt Masterplan Stadsblokken Meinerswijk massaal

Ontwerper Harro de Jong

In de toekomst wordt Stadsblokken-Meinerswijk veel meer een terrein waar mensen gaan recreëren, trainen, lopen, rennen en recreëren, zegt wethouder Ron König van Arnhem. Tegelijk wordt het natuurgebied geen aangeharkt stukje VINEX-wijk. ‘Het blijft een beetje ruig, ik ben echt onder de indruk’, zegt König. Honderden mensen bekeken de plannen toen die begin november werden gepresenteerd in Paintballworld Arnhem in Meinerswijk.

Het plan van KWP voldoet dan ook aan de uitgangspunten van het referendum, zegt wethouder Ron König tevreden. Komende week besluit B&W daar formeel over. Half december besluit de gemeenteraad over het Masterplan. Daarna wordt er een ontwerpbestemmingsplan gemaakt en voor de zomer moet dat een definitief bestemmingsplan zijn.

Met de stad
De D66-wethouder schuift ook niet onder stoelen of banken hoe projectontwikkelaar KWP het plan samen met de stad heeft vormgegeven. Dat is heel goed gegaan, vindt König. Maar liefst honderden keren voerde ontwikkelaar KWP overleg met betrokkenen uit de stad over het Masterplan Eilanden 3.0 voor Stadsblokken-Meinerswijk. Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dat zijn de uitgangspunten van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk.
Met het veelvuldige overleg gevoerd door KWP met alle stakeholders in de stad, zijn zorgen die mensen nog hadden, ondervangen, meldt hij. ‘Ik zie het draagvlak steeds verder toenemen.’ En dat draagvlak was al groot. Met een opkomst van 24 procent stemde in 2016 maar liefst 65 procent voor de plannen.

Natuur leidend
In de plannen zijn de rivier en de natuur leidend. Alle negen principes in het masterplan draaien om de aanwezigheid van rivier en natuur. Het Masterplan Eilanden 3.0 is in de eerste plaats een landschappelijk plan om het nu desolate gebied bij de stad te trekken, er komt sterkere natuur, er wordt gewerkt aan meer ruimte voor de rivier waardoor de waterstand iets daalt, er komt een strand op een Terschellingachtig schiereiland en op het terrein komt maximaal 0,15  procent bebouwing die past bij de natuur. In totaal wordt minder dan 1 procent bebouwd.

Enthousiast
Natuur en rivier staan op de eerste plaats, ook waar straks gewoond wordt. Waar nu een sleets bedrijventerrein staat, ontstaat straks een schiereiland met stranden en hoge begroeiingen door het graven van een nevengeul naast de Rijn. ‘De combinatie van natuur en architectuur die we willen maken, van het eiland, is iets dat we eigenlijk alleen van vakantie kennen, zegt een van de ontwerpers, Harro de Jong. ‘Bijvoorbeeld van een Waddeneiland of van Scandinavië. Qua vorm is het een Terschellingachtig eiland, maar zo groot wordt het natuurlijk niet. Hier gaan we op en top de combinatie maken van natuur en architectuur, zegt hij. ‘Het unieke is dat hier natuur komt maar we integreren de private buitenruimte van de huizen in de natuur. In een normale woonwijk heb je huis, en tuin en openbare ruimte, die er soms smakeloos uit ziet. Hier schuiven bebouwing en natuur in elkaar. Je hebt een private buitenruimte, maar de natuur komt tot aan de gevel. Zo’n unieke combinatie daar word je enthousiast van!’

Heerlijkheid Meinerswijk
Naast het Meinerseiland komt de Heerlijkheid Meinerswijk weer tot leven. Ooit stond er in het gebied een groot buitenhuis “de Heerlijkheid” in een grote omgeving dicht bij de stad, waar de stadsbewoners via de schipbrug naar toe gingen om een luchtje te scheppen. Straks is die hele Heerlijkheid weer in ere hersteld. Niet het buitenhuis, maar wel het buiten.