Meinerswijk: stilte voor de ontwikkeling

(Foto: Aveco De Bondt.)

Begin mei 2022 was er weer een zitting bij de Raad van State  over de ontwikkelingen op Meinerswijk waar gemeente Arnhem, Rijkswaterstaat en ontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) tegenover Milieudefensie en stichting Kloppend Stadshart stonden, die bezwaar maken tegen de plannen om de huidige bedrijfsterreinen op Meinerswijk te ontwikkelen.

Door Chris Zeevenhooven

Arnhem zegt JA met refrendum

Op 30 november 2016 werd een referendum gehouden over de vraag of het plan om een beperkt deel van Meinerswijk op Stadsblokken en Meinerseiland  te bebouwen en het overgrote deel van het gebied aan de gemeente Arnhem over te dragen om er één groot natuurgebied van te maken. Een grote meerderheid 65% van de mensen, die zijn gaan stemmen, heeft JA gestemd en 35% van de kiezers NEE. De opkomst voor dit referendum was met 25% van het electoraat, zonder dat het gekoppeld was aan andere reguliere verkiezingen, hoog te noemen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst slechts 46% en dat voor verkiezingen waar de gemeenteraad gekozen wordt om de stad weer 4 jaar te besturen.

Van masterplan naar bestemmingsplan

Na de uitslag van het referendum is door ontwikkelaar  KWP gewerkt aan het bestemmingsplan en dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee kwam het proces van de ontwikkeling van Meinerswijk weer een stap verder. Maar de tegenstanders van die ontwikkeling zijn na het referendum ook verder gegaan met het verzet. Ze hebben daarvoor argumenten als verstoring van de natuur en de toekomstige dreiging door hoog water aangevoerd. Nu is het aan de Raad van State om te bepalen of die argumenten juridisch grond hebben. Is er voldoende of onvoldoende ruimte voor de rivier gemaakt om het water af te voeren bij tijden van grote regenval en zou het dan onmogelijk zijn om op de hogere delen in het plangebied te wonen? Daar wordt nu op gewacht. De Raad van State bekijkt een en ander uiterst serieus. Het imago van het instituut is beschadigd door de wijze waarop zaken zijn afgehandeld,  die aanhangig waren gemaakt door de ouders van de toeslagenaffaire en door burgers met aardbeving schade in Groningen. 

Placemaking droog gevallen door Corona

Iedere paar maanden kwam een groep mensen, initiatiefnemers en betrokken bij Meinerswijk, bijeen om plannen te maken om leuke en zinvolle activiteiten te ontwikkelen in het gebied voor Arnhemmers uit Noord en Zuid om het gebied meer onder de aandacht te brengen. Meinerswijk als de verbinder tussen twee stadsdelen. Veel van die plannen zijn gerealiseerd door initiatiefnemers zoals het Cirque de la Liberté, dat ook dit jaar in juni haar kunsten weer vertoont op het oude ASM terrein. Maar ook de vele activiteiten in de natuur voor kinderen en volwassenen moeten genoemd worden net als de wandeling van Rob Wolfs. Er komen veel wandelaars naar Meinerswijk. Er is een idee geschetst om het natuurgebied door grote grazers te laten beheren en dat gaat uitgevoerd worden door de nieuwe beheerder, de gemeente Arnhem. Er zijn ook zaken niet doorgegaan zoals het onderzoek naar een uitkijktoren in Meinerswijk. De gemeente Arnhem wil daar niet aan (beginnen). Door de coronapandemie  is de placemaking  groep niet meer bij elkaar gekomen en is de energie verloren gegaan. Naast de placemakers zijn er ook andere activiteiten die nu al op Meinerswijk plaatsvinden, zoals de grote evenementen en horeca van Strand Zuid. De Stadsblokkenwerf heeft inmiddels een mooie plek gecreëerd van ambacht en recreatie. Zij werken aan oude boten, exploiteren een klein café en laten een pontje varen om bezoekers over te zetten. Dat pontje zou nog een veel grotere rol kunnen vervullen om Meinerswijk en de stad te verbinden.

Wat gebeurt er als de Raad van State groen licht geeft

Na het definitieve oordeel van de Raad van State kan de ontwikkeling van Meinerswijk weer opgepakt worden. Dan kan de ontwikkeling van woningen van de verschillende buurten op Stadsblokken en Meinerseiland beginnen en krijgt de gemeente definitief ruim 100 hectare natuurgebied in eigendom dat toegevoegd kan worden aan de gebieden die de gemeente als bezit of namens anderen beheert. Het gebied is al als één natuurgebied van ruim 300 hectare te beleven. Er zullen nog verschillende uitvoeringsmaatregelen genomen moeten worden om het gebied een krachtige uitstraling te geven, al zijn het alleen al de info borden en de begrenzing van de delen die beweid worden door grote grazers. Het lijkt nu stilte voor de storm van de ontwikkeling. De stad houdt de adem in en wacht op wat komen gaat.