Zo denken de Arnhemse politieke partijen over de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk

Op het stadhuis in Arnhem wordt hard gewerkt aan het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. In de verkiezingscampagne speelde de ontwikkeling van het gebied geen rol van betekenis meer. Arnhem zei immers massaal ‘Ja’ tegen de plannen in het referendum van 2016. Maar toch verschillen de partijen wat betreft de accenten die gelegd worden. Een rondje langs een aantal politieke partijen van de stad:

Door Simon Trommel

D66: natuur!
Voor D66 is het belangrijkste aan de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk behoud, uitbreiden, toegankelijk maken en houden van een groot waardevol uiterwaardennatuurgebied.

Het transformeren van versteende industrieterreinen naar natuur, het inpassen van cultuur en evenementen; het openstellen van het gebied voor wandel- en fietsroutes en recreatie en een beperkt aantrekkelijk woonmilieu.

‘Maar als je echt het belangrijkste in een woord wilt hebben dan is dat: natuur’, zegt Hans de Vroome van D66. Qua woningbouw is hij voor een evenwichtige samenstelling van vrije markt en sociale woningbouw.
‘Het is onze verantwoordelijkheid voor alle groepen inwoners in Arnhem woningaanbod te creëren. een goede mix is mogelijk en ook nodig voor het überhaupt kunnen realiseren van het plan.’

D66 is blij met de uitbreiding van de fiets- en wandelroutes en de toegankelijkheid daarvan. ‘Ook de fietsroute van Malburgen naar Stadsblokken is prima. Wel zoeken we nog naar een goed vervolg naar het centrum van Arnhem.’

De Vroome: ‘Er is – ook door ons – een voorkeursvariant uitgesproken voor de ontsluiting van het autoverkeer; de zogenoemde oostelijke ontsluiting. Het verkeer van Stadsblokken en Meinerswijk van en naar het centrum van Arnhem wordt ontsloten via een te maken kruising met de Eldenseweg. Een volledige T-kruising dus voor twee richtingen.’

D66 is voor concentratie van woningbouw in zijn algemeenheid, maar hier betwijfelt De Vroome dat. ‘Zeker zijn we voor concentratie. Maar in dit gebied is sprake van beperkte goede inpassing van wonen; dat is naar mijn mening ook ingegeven door het bijzondere karakter van het gebied.’

VVD: zo min mogelijk sociale woningbouw
Roeland van der Zee (VVD) ziet de plannen met vreugde door gaan, ook na de verkiezingen: ‘Er is geen partij die in de coalitieonderhandelingen deze ontwikkeling nog kan stoppen. Het planvormingsproces is zorgvuldig doorlopen, de gebiedsvisie is vastgesteld en het bestemmingsplan is bijna klaar. Als je dat nog zou willen terugdraaien, dan maak je je als stadsbestuur een onbetrouwbare partner. Daar wil niemand aan.’

Het liefst ziet de VVD zo weinig mogelijk sociale woningbouw in het gebied. Van der Zee: ‘De woningopbrengsten moeten de groene gebiedsontwikkeling en culturele voorzieningen mogelijk maken. Sociale woningen leveren vrijwel niets op en dragen daar dus niet aan bij. Dan moet je dus óf veel meer woningen bouwen, óf concessies doen aan je ambities voor het gebied. Een keus uit twee kwaden. Onze voorkeur is om het aantal sociale woningen in dit gebied heel beperkt te houden.’

PvdA: met elkaar praten
De PvdA zegt bij monde van Eric Greving dat dat wel mee zal vallen. ‘De projectontwikkelaar zegt dat er ruimte is voor sociale woningbouw in het gebied. Waar het in het bestemmingsplan om gaat zijn de exacte vierkante meters, waar de mens ruimte krijgt en waar de natuur. Ook moet woningbouw aanvullend zijn aan de overige maatschappelijke, culturele en recreatieve functies.’

De politiek volgt het proces gedetailleerd, zegt hij en dat doet eigenlijk heel Arnhem. Greving hoopt dat alle partijen goed samenwerken.

Greving hoopt dat de strijdbijlen gauw worden begraven. Het is belangrijk dat alle partijen goed naar elkaar luisteren en met elkaar praten’, zegt hij. De PvdA is voorstander van de plannen, aangezien 70 procent van de mensen bij het referendum ‘voor’ heeft gestemd.

‘Dit betekent alleen niet dat er nu niet meer naar de tegenstanders geluisterd moet worden. Hier ligt ook een rol voor de gemeente om partijen bij elkaar te brengen.’

CDA: het Central Park van Arnhem
De plannen laten zien dat het gebied zoveel beter tot z’n recht kan komen voor de stad, zegt lijsttrekker Ine van Burgsteden. ‘CDA ziet het als het Central Park van Arnhem!’

Verkeersontsluiting van het gebied vraagt nog wel de aandacht, zegt ze. ‘Bij een goede invulling van het gebied hoort ook een goede verkeersontsluiting.’
Ze vindt dat een mix van wonen het gebied verrijkt. Binnen het gebied van Stadsblokken past een mix van sociale bouw en duurdere bouw.

‘Overigens vindt CDA dat in heel Arnhem ingezet moet worden op midden- en hoge huur en koopwoningen. Dit helpt het zogenaamde scheefwonen verminderen en helpt het aantrekken van gezinnen waardoor economische structuur en verenigingsleven versterkt wordt.’

Ine van Burgsteden is zeer tevreden hoe KWP met de stad meedenkt. ‘KWP toont zich een zeer betrokken ontwikkelaar met respect voor omwonende/inwonende en het gebied, nadat er heel lang plannen zijn gemaakt door anderen. En de stad heeft vroeger, voor het referendum al veel meegepraat. Er is zo’n 10 jaar geleden een intensief, op allerlei wijze interactief, proces geweest om tot een visie te komen.’

En Van Burgsteden kan zelf ook niet wachten, op het moment dat Arnhem massaal naar het stadsstrand kan. Straks kunnen we gaan wanneer de zon schijnt. ‘Wat het CDA betreft, zo snel mogelijk.’

SP: Groene aanwinst voor de stad
Gerrie Elfrink (lijsttrekker SP) kan ook niet wachten op ontwikkeling van Stadsblokken- Meinerswijk. ‘Het gebied staat nu nog vol met hekken, verbodsborden en lelijke overbodige fabriekshallen. Dat verandert. Er ontstaat een natuurgebied, 193 voetbalvelden groot, aaneengesloten en vrij toegankelijk. Heerlijk!’

Elfrink kijkt met veel genoegen terug op het referendum van 2016. ‘De Arnhemmers hebben heel duidelijk hun stem laten horen. De uitslag was positief. En terecht. Het is een schitterend plan en een hele mooie groene aanwinst voor de stad.’

Elfrink hoopt verder dat het Nee-kamp de strijdbijl begraaft. ‘Maar dat is aan hen. Maar we mogen toch aannemen dat zij de wens van de Arnhemmers gaan respecteren. Ze hebben het referendum tenslotte zelf aangevraagd.’

Ontwikkeling van Meinerswijk is belangrijk voor de stad, maar het allerbelangrijkst zijn het station en de zuidelijke binnenstad. Elfrink: ‘Eindelijk lukt er wat in Arnhem. Maar Stadsblokken-Meinerswijk is niet te onderschatten.’

GroenLinks: zo groen mogelijke plannen
GroenLinks behoorde samen met Milieudefensie tot het Nee-kamp en dat dwong in 2016 het referendum af met discussies in de stad over de toekomst van het gebied. De partij verliet vanwege Meinerswijk het college en beweerde dat hun toenmalig wethouder, Henk Kok, niet had meegewerkt aan de plannen.

Maar gesprekken met de ontwerpers leverden een ander beeld. De ontwerpers van het gebied leverden het beeld dat Henk Kok wel werkte aan de plannen, door bij ieder overleg zijn wensen door te geven. Hij leidde zelfs het college van B&W rond in het gebied.

Arnhem zei vervolgens bij het referendum massaal Ja tegen de plannen om Meinerswijk en de Stadsblokken als groen hart van de stad in te richten.

Cathelijne Bouwkamp: ‘Overigens zien wij ook de politieke realiteit van dit moment, maar zullen wij ons blijven inzetten voor een zo groen mogelijk Stadsblokken Meinerswijk.’

Arnhem Centraal: geen gestapelde bouw
Lea Manders van Arnhem Centraal zegt dat omwonenden de plannen minutieus volgen. ‘Ik hoor dat omwonenden zich toch nog zorgen maken, over de bouwhoogte bijvoorbeeld.’

De projectontwikkelaar heeft al gezegd dat de bouwhoogten niet boven de boomgrens uitkomen en voert al jaren gesprekken in de hele stad. Manders: ‘Dan ben ik wel benieuwd welke bomen dat zijn en hoe hoog het dan wordt. Wat ons betreft liever geen gestapelde bouw in het gebied.’

Manders vindt verder dat referenda in deze vorm geen schoonheidsprijs verdienen. ‘Het was een ingewikkelde vraag voor de burger. Je zou toch moeten kijken of dat een volgende keer wat eenvoudiger kan. Je zou er bijvoorbeeld over na kunnen denken of delen van plannen niet onderworpen kunnen worden aan een referendum, door de woningbouw er uit te lichten als onderdeel. En ik heb ook begrepen dat in Zwitserland ambtelijke voorstellen zo geschreven zijn dat ze referendabel zijn, en dat burgers daar ook objectieve informatie over krijgen toegestuurd. Dat hebben we in Arnhem allemaal gemist.’

Zie eerder verschenen artikelen:

‘Meinerswijk groen ‘Central Park’ voor hele stad’
SP: ‘Straks natuur in plaats van hekken en verbodsborden’