Bijna niemand snapt het referendum echt

Maar politiek volgt wel de kiezer

‘Niemand in Arnhem snapt het referendum echt’, zegt Lea Manders van Arnhem Centraal. Maar veel politieke partijen volgen straks wel de kiezer op het referendum op 30 november.

Die moet zich wel uitspreken over onduidelijke problematiek. De vraag luidt ‘Steunt u het voorgenomen raadsbesluit’, en dan wordt het onderwerp genoemd, het uitwerkingskader Stadsblokken Meinerswijk.

Dat betekent dat het gaat over het kader waarbinnen plannen mogen worden uitgewerkt, een uitwerkingskader, de randvoorwaarden. Dat zijn er dertig. Het gaat onder meer om natuur, transformatie en woningbouw, waarbij van 289 ha. maximaal 2 ha., circa 0,7 procent, kan worden bebouwd, geconcentreerd op drie plekken. Op die plekken staat al wat en daar komt herbouw. De bebouwing komt niet hoger dan 7 meter, de kruin van een boom, en op sommige plekken kan het landschap hogere bouw mogelijk maken. Hoe die bouw er precies komt uit te zien, is in een later stadium aan de orde.

Ja betekent openstelling Meinerswijk

Het referendum gaat ook over de mogelijkheid het helemaal open te stellen voor het publiek. Als het een ‘Nee’ wordt, gaat een groot deel van Meinerswijk op slot. Bij een ‘Ja’ krijgt de stad Meinerswijk in eigendom.

Ingewikkelde vraag

Het is een ingewikkelde problematiek, blijkt uit een rondje politiek. Lea Manders (Arnhem Centraal) merkt dat ook. ‘Uit de reactie van stadsgenoten merk ik dat niemand het echt snapt en dat men het gevoel heeft dat ‘nee’ stemmen betekent dat je tegen woningbouw stemt.’

Voor andere politici – o.a. CDA en PvdA –  is de vraag de meest objectieve vraag. Gerben Karssenberg (CDA) stelt dat de achterliggende problematiek complex is. ‘Een complex dossier als Stadsblokken-Meinerswijk valt nooit onomstreden te vertalen in iets simpels als ‘bent u voor woningbouw’  of ‘wilt u meer groen’. De vraagstelling legt de vraag net zo complex maar eerlijk neer als waarop de gemeenteraad ook een antwoord geeft bij uiteindelijke stemmingen: ben je voor of ben te tegen bij een heel complex dossier? Een andere simpele keuze is er niet.’

Het CDA is voor de plannen. Maar de partij weegt straks wel de uitkomst, dus discussie vooraf, opkomst en uitslag van het referendum.

Voor Arnhem Centraal, dat het liefst een nieuw breed participatieproces ziet, is het advies van de kiezer doorslaggevend, ook als de opkomst klein is. ‘We hebben geen opkomstdrempel vastgesteld, dus daar moeten we de consequenties van dragen.’

Ook D66 sluit zich daar bij aan. De partij doet wat de kiezer wil, ongeacht de opkomst. Hans De Vroome: ‘Er is feitelijk al een drempel bij het ophalen van de handtekeningen voor het inleidend verzoek.’ D66 is voorstander van de plannen en gaat daar ook campagne voor voeren. De woningbouw maakt maar een klein deel van de plannen uit en de stad krijgt een prachtig uitwaardenpark in eigendom, vindt de partij. ‘Die huizen komen niet boven de kruin van een boom uit, dat is heel minimaal.’

Ook de PvdA constateert dat het voor de kiezer nu over woningbouw gaat en niet over al die randvoorwaarden. De partij is voor ontwikkeling van Meinerswijk maar vindt de woningbouw te fors. Of de partij na het referendum dat standpunt wijzigt, hangt af van de uitslag. De PvdA denkt dat er op internet voldoende mogelijkheden zijn voor de kiezer om zich op de hoogte te stellen.

De Partij voor de Dieren doet dat alleen als 90 procent van de mensen voor stemt. De partij, tegenstander, vindt wel dat de kiezer met een onduidelijke vraag naar de stembus wordt gelokt.

De VVD herkent de in een eerder blog geconstateerde weeffouten in de referendumverordening. ‘De VVD fractie vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft inzake informatieverschaffing: de referendumaanvraag is gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie, en de referendumvraag is dusdanig ingewikkeld, dat volledige informatie van de gemeente verwacht mag worden. Nu wordt het overgelaten aan de voor- en tegenkampen. De VVD vertegenwoordigt de voorstemmers bij het referendum. De uitslag of opkomst zal het VVD-standpunt niet wijzigen.’

De andere partijen, waaronder GroenLinks en de SP hebben nog niet gereageerd.