Nijmegen grijpt kans met Waal. En Arnhem?

De Rijn kabbelt rustig voort, maar gebeurt nog niets

Nijmegen grijpt de kans met de Waal. Arnhem laat de kansen die de rivier biedt, liggen. Het staat dus 1-0 voor Nijmegen. Want Arnhem heeft kans op prachtige natuur aan de Rijnoevers, maar er gebeurt nog niets.

Een bus vol liefhebbers van architectuur en landschap toerde half april als met een schoolreisje langs de oevers van de Waal in Nijmegen en daarna de Rijn in Arnhem. Nog niet zo lang geleden lagen beide steden aan de rivier, maar was er niet zo veel belangstelling voor de kansen van die rivier.

Natuurlijk, de Waalkade in Nijmegen met de zomerfeesten en de Rijnkade zijn met mooi weer leuke plekken. Echter, de uitdijende bebouwing aan de andere kant van de rivier en het groeiend besef dat een rivier daardoor dwars door beide steden stroomt, maakt duidelijk dat daarmee kansen ontstaan voor ontsluiting en ontwikkeling aan de oevers van die rivier.

Ruimte voor de rivier en de Spiegelwaal

Door de dreigende overstromingen in 1993 en 1995 moest er wat gebeuren om de watermassa van de rivieren met hoog water beter op te vangen. Met het programma “ruimte voor de rivier” kwam geld beschikbaar om de oevers van de grote rivieren op verschillende plaatsen aan te passen en meer waterberging mogelijk te maken. Zo ook in Nijmegen waar met behulp van 360 miljoen een extra rivierarm gegraven is, nieuwe bruggen zijn aangelegd en een dijklichaam is bestraat. De nieuwe, zogenaamde Spiegelwaal, is een attractie van formaat waar je zittend als op een tribune de stad kunt bekijken en beleven. Fietsers, hardlopers en wandelaars hebben deze hotspot inmiddels ontdekt. De horeca op het eiland in Lent profiteert ervan. De groene elementen zijn er nog wel maar de blauwe voeren de boventoon.

Rijkswaterstaat heeft het werk klaar, maar Arnhem nog niet

In Arnhem heeft Rijkswaterstaat de werken voor “ruimte voor de rivier” ook afgerond. Hier is de waterberging aangebracht in de Groene Rivier tussen de Rijn en Malburgen, de eerste wijk in Arnhem Zuid, en meer stroomafwaarts in de uiterwaarden van Meinerswijk. In Arnhem zijn de veranderingen opgegaan in het groene landschap en wordt niet zoals in Nijmegen de verbinding tussen Noord en Zuid versterkt. Maar in Arnhem speelt tegelijktijdig iets anders. Al heel lang leeft de idee om het gebied Stadsblokken, tussen de Rijn en de wijk Malburgen, waar ooit een scheepswerf stond, te bebouwen om daarmee een betere verbinding tussen noord en zuid te realiseren. Maar na vele plannen en projecten is er niets veranderd en is het nog steeds een verloren niemandsland met een aantal woonboten aan de oever van een haven. Even verderop in de uiterwaarde Meinerswijk ligt nog een oud bedrijventerrein van de voormalige steenfabriek dat allerlei activiteiten herbergt. Verder is het een ongekend groot groen gebied waar je beperkt rond mag struinen omdat een boer er nog jongvee weidt. Er zijn heerlijke zwemplassen, maar die zijn verboden toegang.

Arnhem heeft een kans voor uiterwaardepark van ongekende grootte

Arnhem heeft kans op een uiterwaardepark van ongekende grootte: Meinerswijk. Het gaat om een idee dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. Een ontwikkelaar heeft uit het faillissement van de vorige eigenaar een groot deel van het gebied in eigendom gekregen. Die ontwikkelaar heeft een visie geadopteerd waarin vergeleken met eerdere plannen een zeer beperkt aantal woningen is opgenomen in plaats van de huidige bedrijventerreinen.

In ruil voor medewerking draagt de eigenaar alle gronden over aan de gemeente Arnhem, die bijna volledig eigenaar wordt van het hele gebied. Arnhem moet nog even wennen aan deze mogelijkheid dat er ineens een ontwikkeling gerealiseerd kan worden die Arnhem Noord en Zuid verbindt en een natuurpark midden in de stad (vier keer zo groot als park Sonsbeek) open stelt voor de bevolking. De discussie gaat nu vooral over het aantal woningen en helaas niet over het enorme gebied dat in eigendom van de stad kan komen om de natuurwaarde te waarborgen.

Arnhem: stem JA voor zo’n unieke kans

Als je langs de stenige Spiegelwaal in Nijmegen wandelt wordt duidelijk welk een enorme kans Arnhem aan de Rijn voor het grijpen heeft om haar eigen DNA te versterken en zich positief te onderscheiden van de sprong voorwaarts die Nijmegen inmiddels heeft gemaakt aan de Waal.

 

Arnhem Nijmegen Meinerswijk Spiegelwaal