‘Deze aanpak is de beste bescherming van Meinerswijk’

Waarom mogen er geen nieuwe mensen wonen?

Beeld: SP Arnhem

Bedrijventerreinen vervangen door woningen betekent de bescherming van Stadsblokken-Meinerswijk. Daarvan is de gemeente Arnhem overtuigd, want qua regels is het nu een witte vlek: er is niet duidelijk wat mag. ‘Een vorige eigenaar wilde er zes bedrijfshallen neerzetten. Dat is tegengehouden en daaruit zijn feitelijk de huidige schetsen voortgekomen, als redding van Meinerswijk.’

De gemeente reageert daarmee op Bart van Meer, voorzitter van het Ondernemers Kontakt Arnhem, OKA. Van Meer, die vastgoedadvocaat is, stelt dat de toekomst van Meinerswijk ongewis is als er nu niets gebeurt. De reden: Meinerswijk is qua bestemmingsplan een witte vlek, dat betekent dat eigenlijk alles mag of op zijn zachtst gezegd dat alles betwistbaar is.

Van Meer: ‘Je kunt je indenken dat het dan misschien in andere handen over gaat en dat die in de toekomst de bedrijfsterreinen bij de Haven van Workum en de steenfabriek gaat revitaliseren. Als belegging kan dat zeer interessant zijn, met een paar procenten rendement per jaar.’ Behoudens water en milieuregels is er dan niets wat Arnhem kan doen.

Sterker, het is in het verleden geprobeerd, zegt de gemeente Arnhem. Thor Smits, de projectleider van de gemeente vertelt dat een vorige eigenaar al plannen had om zes bedrijfshallen neer te zetten. ‘Dat is KWP, de huidige eigenaar, absoluut niet van plan’, haast hij zich om te zeggen.

De plannen waren van de curator van Phanos, de vorige eigenaar van het gebied. Smits vertelt dat het onderwerp was van een geschil tussen de curator en Arnhem, waarop gesprekken met de curator volgden, want Arnhem zat niet op die bedrijfshallen te wachten. Daaruit zijn deze schetsen geboren. Dat betekent dat Arnhem in ruil voor medewerking aan woningbouw het grootste deel in handen krijgt. Van de 289 hectare in Meinerswijk is nu 0,84 procent bebouwd met afgeschreven gebouwen. Die worden vervangen door woningen, met een uitbreiding van 0,15 procent te weten 0,4 hectare, een half voetbalveld.

99 procent blijft groen

Van Meer: ‘Dit plan is de beste bescherming van Meinerswijk, voor de natuur, de cultuur en recreatie. 99 procent blijft groen. Ik snap niet waarom het Nee-kamp dat niet ziet. Het enige is dat er op drie plekken huizen bijkomen. Maar ze komen niet boven een boomkruin uit. Waarom zou je er dan niet mogen wonen? Er wonen immers al mensen.’