Nee-kamp: ‘Liever bedrijven dan woningen’

Wethouder Ron König (D66) pleit voor de aanpak van Meinerswijk.

Het Nee-kamp wil gewoon dat er geen andere mensen meer mogen wonen in Meinerswijk en Stadsblokken dan hen die er nu wonen. Dat was de conclusie van leden van het Ja-kamp na een bijeenkomst in Coehoorn Centraal over het referendum Stadsblokken-Meinerswijk. Gerard Litjens van het Nee-kamp zei het zo: ‘Liever bedrijven dan woningen.’

Dat is zijn voorkeur bij een ‘Nee’. Als de gemeenteraad dat volgt, gebeurt er voorlopig niets in Meinerswijk en blijven bedrijfsterreinen gehandhaafd en worden mogelijk verbeterd door grondeignaar KWP. Liever dat dan woningen, vindt Litjens. Dat is opmerkelijk. De schetsen van het gebied komen voort uit de wens van ook de gemeente om bedrijven in Meinerswijk juist tegen te houden.

Wil je meer weten? Ga naar een debat

Litjens gaf zijn mening namens de Burgercoalitie, dat met Kloppend Stadshart, Milieudefensie en het Wijkplatform Malburgen-West de debatavond tussen ‘Ja’ en ‘Nee’ organiseerde. Typering: een echte politieke avond waar de argumenten van honderd voor- en tegenstanders van de plannen snel heen en weer werden geschoten, ontkracht en weerlegd. Conclusie: wil je meer weten ga dan naar een debat over het referendum, het is nog gezellig ook.

Wethouder Ron König (D66) bevestigde aangetoonde weeffouten in het referendum. Ook König vindt dat de kiezer met een ingewikkelde vraag wordt opgezadeld dankzij deze referendumverordening. Hij begreep ook dat er een informatietekort is, maar vindt dat de gemeente dat niet kan oplossen, omdat de gemeente eerder juist bekritiseerd is vanwege propaganda bij het preferendum over de Rijnboog.

De burgercoalitie toonde ook alternatieven. Maar dat is feitelijk een demagogische worst die de kiezer wordt voorgehouden. De kiezer zegt namelijk ‘Ja’ of ‘Nee’ tegen dit plan. Een ‘Nee’ betekent niet dat een alternatief automatisch dichterbij komt. Want KWP zegt niet te verkopen. Het opknappen van de bedrijventerreinen komt wel dichterbij en ook afsluiting van het deel van Meinerswijk van de projectontwikkelaar, niet om te pesten, zegt hij, maar vanwege een veilig beheer en het voorkomen van juridische claims.

Litjens pleitte voor schone bedrijven in de gezondheids- en spirituele sfeer. Dat maakt deel uit van een alternatief plan dat Litjens zegt te hebben te hebben voor Meinerswijk. ‘Een paar miljoen heb ik al’, sprak Litjens, zonder – daartoe uitgedaagd door het Ja-kamp – de herkomst of de robuustheid van de financiers te duiden.

VVD-raadslid Roeland van der Zee kent de ambities van Kloppend Stadshart al tijden. ‘Wij als VVD vinden de plannen van Kloppend Stadshart – die niet nieuw zijn – niet realistisch. Er is geen enkele onderbouwing en zo wordt er breder over gedacht in de Raad, vooral omdat het plannenmakerij op andermans grond betreft.’

De avond leverde wel toenadering op in de politiek. D66 (‘Ja’) en PvdA (‘Nee’) spraken de bereidheid uit om na het raadgevend referendum goed te kijken naar de aantallen woningen. Er wordt dus ook gepolderd in deze referendumcampagne. Het volgende debat is 22 november in het stadhuis Arnhem.

Op www.referendumarnhem.nl staat uitgelegd