Gemeenteraad besluit binnenkort over bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk

ARNHEM – Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk aan de gemeenteraad gestuurd. Daarmee is de realisatie van het uiterwaardenpark en circa 400 woningen aan de zuidoever van de Rijn weer een stap dichterbij gekomen.

Door Patrick Arink

Het ontwerpbestemmingsplan lag een jaar geleden al ter inzage. De stikstofproblematiek leidde er vervolgens toe dat het proces volledig stil kwam te liggen. Het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk was niet het enige plan dat on hold gezet werd. In totaal werden meer dan 8.000 plannen in Nederland tijdelijk stopgezet.

Landelijk is gewerkt aan oplossingen. Daardoor is er voor het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk inmiddels ‘stikstofruimte’ beschikbaar. Hierdoor kan de benodigde vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming worden afgegeven. De provincie Gelderland heeft het ontwerpbesluit van die vergunning vandaag gepubliceerd.

“Prachtig plan”

Wethouder Roeland van der Zee is blij dat er weer shot in de zaak zit.
“Dit prachtige plan wacht al te lang op uitvoering. Het referendum, waarbij 65 procent van de Arnhemmers voor het plan stemde, vond al in 2016 plaats. Goed dat we nu weer verder kunnen. Niet alleen krijgen de Arnhemmers er een mooi natuurgebied bij, ook kunnen we aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen. Ook daarbij is veel aandacht voor het groen.”

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk wordt een uiterwaardenpark met ruimte voor natuur, wonen en recreatie. Het plan voorziet in een daling van het rivierpeil van tien centimeter, ongeveer 400 woningen op hoogwatergronden en vooral: veel natuur.

Met de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk ontstaat één groot aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn, van de Sacharovbrug tot net voorbij de Spoorbrug bij de Schuytgraaf, zo groot als bijna 600 voetbalvelden.

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dat waarschijnlijk in oktober van dit jaar zijn.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op journalistiek weblog Narrativium.nl.