Initiatiefgroep in Arnhem vraagt gemeentebestuur een Mediafonds

Chris Zeevenhooven, bestuur Arnhem Direct, wordt geïnterviewd door RTV Arnhem

Een initiatiefgroep van journalisten die actief zijn in de gemeente Arnhem vragen steun aan het college van B&W om hun werk te kunnen doen. Want de lokale journalistiek beleeft moeilijke tijden. Het is om die reden te prijzen dat het college van B&W in haar coalitieakkoord stelt dat zij grote waarde hecht aan onafhankelijke lokale media.

In een raadsbrief van 18 september is de raad op de hoogte gesteld van de mogelijkheden die de gemeente Arnhem ziet om een kwaliteitsimpuls te geven aan lokale media. In de brief worden feitelijk twee mogelijkheden gegeven om de lokale journalistiek in Arnhem te ondersteunen: opdrachtverlening vanuit de gemeente en gebruikmaking van de huidige subsidieregelingen die de gemeente Arnhem kent.

Huidige subsidieregelingen

Om met het tweede te beginnen: in de raadsbrief wordt al aangegeven dat die subsidieregelingen niet specifiek bedoeld zijn voor journalisten. Die subsidieregelingen zijn bedoeld voor organisatoren van evenementen, festivals en culturele activiteiten.

Bij het aanvragen van geld via deze regelingen zal een journalist of mediabedrijf door de gehanteerde criteria daarom altijd lager scoren dan een aanvraag door iemand uit de culturele sector. De regeling is immers voor die doelgroep bedoeld, en niet voor de onafhankelijke lokale media. Bovendien zijn er veel meer subsidieaanvragen dan er geld beschikbaar is. Dus daar heeft de lokale media niet zoveel aan.

Opdrachtverlening door de gemeente is de andere optie. De gemeente Arnhem denkt dan aan (citaat uit de raadsbrief): “Bijvoorbeeld maken van promotiefilms, organisatie van debatten of kopen van advertenties.” Maar dat is geen onafhankelijke journalistiek.

Maar wat wordt wel gevraagd

Lokale media pleit al een paar jaar voor het instellen van een lokaal mediafonds. In de raadsbrief wordt die optie afgewezen, met als reden dat de gemeente denkt dat opdrachtverlening vanuit de gemeente en gebruikmaking van de huidige subsidieregelingen voor nu voldoende zijn om een kwaliteitsimpuls te geven. In de raadsbrief wordt gesteld dat op dit moment alleen Leiden en Den Haag een lokaal mediafonds kennen, en dat er een provinciaal mediafonds is in Groningen. Daarmee wordt gesuggereerd dat de meeste steden in Nederland lokale journalistiek niet zouden ondersteunen. De realiteit is dat er meerdere grote steden in ons land al financiële steun is voor lokale journalistiek of wordt gewerkt aan het instellen van een lokaal mediafonds.

In zijn rapport over de Arnhemse bestuurscultuur nav grote problemen tussen college en raad in de vorige bestuursperiode meldde professor Paul Frissen:

“Tegen de negatieve aspecten van de Arnhemse bestuurscultuur is het zelf organiseren van tegenkrachten, van ‘hindermacht’ een verstandige remedie.”

Dit is bij uitstek een taak voor de lokale journalistiek. Als waakhond van de democratie heeft de lokale journalistiek die steun nodig om te kunnen berichten over nieuws uit de stad en om het stadsbestuur kritisch te kunnen blijven volgen. Maar ook om de inwoners, die de belasting bijeen brengen waar u mee bestuurt helder en onafhankelijk daarover te informeren.  Een mediafonds voor lokale journalistiek gericht op het bestuur van de lokale overheid is daarvoor in deze tijd van armoede in de journalistiek een goede remedie. Organiseren in stappen en uitvoeren met een langer lopende kader afspraak in te vullen met een projectmatige aanpak met een onafhankelijk en kundig bestuur.