Injecteren van drijfmest de pest voor een gezonde bodem

In het passend decor van kasteel Middachten organiseerde vereniging Gelders Particulier Grondbezit met steun van provincie Gelderland een middag over natuur inclusieve landbouw. Verschillende sprekers belichten een onderdeel van het onderwerp. De landeigenaren die de landgoederen in Gelderland bezitten dragen zorg voor het beheer en het overdragen van de historie van landschap en gebouwen. De vereniging vindt dat natuur inclusieve landbouw, waarbij de bodem de basis is verder gaat dan kringlooplandbouw. Het is wel een positieve stap dat kringlooplandbouw door de minister het uitgangspunt van landelijk beleid is geworden.

Subsidie van de provincie voor natuur inclusieve landbouw

De provincie Gelderland heeft subsidie gegeven aan de vereniging zodat met landbouw en bosbouw op landgoederen meer rekening gehouden wordt met de natuur, waar bodem en biodiversiteit centraal moeten staan. Door deze bijdrage worden de landgoedeigenaren daarbij geholpen met kennis en kunde. De provincie stelt dat de scheiding tussen landbouw en natuur de grootste vergissing van de afgelopen tijd van het landbouw beleid is geweest. Agrarisch natuurbeheer is zeker niet zonder succes, maar het is op het totaal oppervlak dat de landbouw gebruikt in Gelderland marginaal, zo’n 7%. De scheiding tussen grootste deel boerenland waar ‘plankgas boeren’ de norm is en de zorg voor natuur in natuurgebieden is veel te groot en nadelig voor de biodiversiteit en dus natuur.

Adviseurs zeggen dat drijfmest slecht is voor de bodem.

Adviesbureau Groeibalans.nl gaf een voorproefje van de training die ze gaan verzorgen over beleid voor een gezonde bodem. De bodem is immers de spil van het bedrijf. Het is productiefactor nummer 1, zorgt voor stofwisseling, heeft een zelfreinigend vermogen en is de basis voor gezondheid. De bodembiologie is van het grootste belang. Daar hoort gezonde voeding bij om het proces voor een goede bodem in beweging te krijgen. Vaste mest heeft de voorkeur boven drijfmest. Drijfmest kan de grond in elkaar drukken. Daarbij zegt de inleider is het injecteren van drijfmest, wat wettelijk verplicht is, heel slecht voor de bodem. Het doet alles verkeerd in de bodem. Het doodt het leven in de bodem, zoals schimmels en wormen. De drijfmest (mengsel van pies en poep, bewaard in een grote put onder de stal) is vaak een rottende substantie en neemt door de chemische processen wanneer het ingespoten wordt in de bodem zuurstof uit de bodem, waardoor voor andere nuttige processen in de bodem geen zuurstof beschikbaar is. Ook de inleider van Louis Bolk instituut (LouisBolk.org) bevestigt in zijn bijdrage dat met injecteren van drijfmest het paard achter de wagen gespannen wordt. Daarmee wordt de bodem niet gezond en het is slecht voor de biodiversiteit. Om de biodiversiteit weer te herstellen is een netwerk in de bodem nodig, waardoor in de bodem weer gezond leven groeit. De biodiversiteit is de afgelopen 40 jaar dramatisch afgenomen.

Overheid in een spagaat

Opvallend dat bij een bijeenkomst met subsidie van de provincie een keihard pleidooi gehouden wordt om te stoppen met injecteren van drijfmest, een maatregel die de landelijke overheid oplegt aan boeren. Er wordt geadviseerd dat boeren er alles aan gaan doen om pies en poep te scheiden. Dat kan met een plastic scherm boven de mestroosters waardoor de poep weggeveegd kan worden en de pies in de put zakt. Op die manier kan er weer ruige stalmest gemaakt worden. Die mest is een waardevol product om de bodem te voeden en weer gezond te maken. Goed voor de bodem, de biodiversiteit en een gezonde landbouw. Voorlopig zit de overheid in een spagaat en ondanks alle goede adviezen wordt er overal vanaf 16 februari weer plankgas drijfmest uitgereden.