Jordaan aan zet voor opening Elandsgracht

Artist Impression van het Johnny Jordaanplein. Beeld: Gemeente Amsterdam.

Het Johnny Jordaanplein aan de Prinsengrachtkant van de Elandsgracht wordt na de herinrichting prachtig, zegt buurtbewoner Vincent Prange, lid van de ontwerpgroep van dertig bewoners die het plein ontwierp. Stadsdeel Centrum wil de zelfwerkzaamheid doortrekken en ziet graag dat bewoners straks de opening (mede)organiseren.

Het plein krijgt banken in een amfitheateropstelling, er komt groen en de beelden van de levensliedartiesten komen in een ellipsvorm te staan. Er is ook met enkele nabestaanden van de artiesten gesproken, zo heeft de zoon van Tante Leen zich gemeld en is bij het verwijderen van de beelden René Froger komen kijken. De afbeeldingen op het transformatorhuisje komen terug op de banken, een idee van Prange.

De sloop van het huisje leidde aanvankelijk tot een emotioneel debat en verzet. Zelf was Prange eerst ook geen voorstander van sloop, maar hij veranderde van mening toen hij hoorde dat de functie van het transformatorhuisje zou verdwijnen: “ Want dan is het feitelijk een leeg huisje zonder functie.” Zo kent de buurt meer voor- en tegenstanders. Op 15 maart is het huisje gesloopt. Op die dag uitten sommige buurtbewoners nog hun frustratie. ‘Yuppen bedankt’, schreef buurtbewoner Ronald Bakker toen op zijn Facebookpagina.

Over de herinrichting van de Elandsgracht is lang gepraat. Het duurde jaren voordat bewoners en ondernemers op één lijn zaten, toen moest het van de gemeente weer anders, er waren discussies over parkeerplaatsen, er is een referendum geweest, vertelt Prange. Toen kregen bewoners vrijwel de vrije hand voor het pleintje, als het transformatorhuisje maar zou verdwijnen en zo waren er nog wat voorwaarden. De werkgroep heeft flink gedebatteerd, zegt Prange, die alle commotie wel snapt. “Mensen zien dat de buurt verandert. Maar nu ziet iedereen ook dat we door moeten”, zegt hij, trots op wat er is bereikt.

Het stadsdeel is opgetogen over de samenwerking en wil die doortrekken naar het openingsfeest. Wanneer dat feest is, hangt af van de opleverdatum, zegt een stadsdeelwoordvoerster. “En we doen het natuurlijk niet in de vakantie. We zijn al wel op zoek naar enthousiaste bewoners die met ons willen meedenken over de invulling van dat feest.” Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via communicatie.sdc@amsterdam.nl.