Kamerlid Jessica van Eijs op bezoek in Modekwartier Klarendal, Arnhem

Kamerlid Jessica van Eijs in het zalmroze, met links van haar de directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting, rechts wethouder Jan van Dellen en de rest van het Modekwartier gerelateerde gezelschap voor Hotel ModeZ © Zefanja Hoogers

Op de dag voor de Nacht van de Mode is Kamerlid Jessica van Eijs (D66) op bezoek geweest in het Modekwartier in Arnhem. In een gesprek met de directeur van Volkshuisvesting, Liesbeth van Asten en wethouder Jan van Dellen zijn samen met bestuursleden van ondernemersvereniging DOCKS ervaringen en vragen uitgewisseld. Het ging met name over de gevolgen en ontwikkelingen voor de toekomst door de veranderde rol van de woningcorporatie door de Woningwet.

Metamorfose

Volkshuisvesting was indertijd de belangrijke investeerder voor de grote metamorfose van de wijk om van een gesloten wijk met criminaliteit naar een open wijk met creatieve ondernemers te komen. De bewoners van Klarendal hebben indertijd gepleit voor aandacht voor hun “probleem” wijk. De gemeente Arnhem heeft dat opgepakt en gezamenlijk uitgewerkt in een plan en de woningcorporatie heeft het omarmd en erin geïnvesteerd. Met de huidige woningwet zou zo’n actie niet meer mogelijk zijn, maar de gesprekspartners wilden graag weten wat in de toekomst wel mogelijk is om wijken leefbaar te houden.

Evaluatie van de Woningwet na de zomer

De Tweede Kamer gaat na de zomer de Woningwet evalueren en om goed beslagen ten ijs te komen is van Eijs op bezoek gekomen in Klarendal. In het ronde tafel gesprek pleitte wethouder van Dellen om niet alleen generiek naar het vraagstuk te kijken, maar ook in te zoomen op markante voorbeelden en die goed te volgen, om te voorkomen dat het bereikte resultaat niet weer verloren gaat. Hij stelde voor om Klarendal als zo’n voorbeeld in beeld te brengen, “Want het Modekwartier moet ook in de toekomst geborgd worden”. Directeur Liesbeth van Asten vraagt om met de evaluatie de woningwet corporaties meer ruimte te geven om beter maatwerk te kunnen leveren, terwijl men zich wel bewust moet zijn dat er gewerkt wordt met geld van de huurders. En dat kan, want het toezicht is inmiddels verder geprofessionaliseerd, voegde zij daar aan toe. Zowel van Dellen als van Asten gaven aan dat zij nog nauwer willen gaan samenwerken, om op die manier de aanpak in de wijk concreet te maken en de ontwikkeling beter te volgen.

Ondernemersvereniging en bewoners werken samen

Aranka Broekhuizen, voorzitter van ondernemersvereniging DOCKS en de initiatiefnemer voor dit gesprek, schetste in haar inleiding met welk een breed spectrum door het ondernemen deze unieke volkswijk en de stad Arnhem bediend wordt. Dat werd kleurrijk in beeld gebracht met een wandeling door wijk. Onderweg is bij een paar ondernemers binnengegaan om hun verhaal te horen. Ondernemers die al lang in Klarendal werken waren positief over de grote veranderingen na de ontwikkeling naar het Modekwartier, maar ze benadrukten allemaal dat er echt nog het een en ander moet gebeuren, waarbij naamsbekendheid en aandacht voor een “wijk waar gemaakt wordt” belangrijk is en samenwerken met elkaar is nodig. Want marketing kun je niet alleen doen. De leden van het bewonersoverleg die onderweg meeliepen vertelden over de levendigheid die er door het ondernemen in het Modekwartier is gekomen, maar ook over de projecten waar zij als bewoners aan meedoen om de leefbaarheid te vergroten.