Ruim Baan voor kinderen van migranten op arbeidsmarkt

30 procent van de Arnhemmers heeft een migratieachtergrond. Die groep komt moeilijker aan werk, dan de witte Ernummer. Om dat proces op gang te brengen wil Ruim Baan hoger opgeleide jongeren uit de doelgroep, veelal geboren en getogen in Nederland, koppelen aan relevante ‘witte’ netwerken. Zo kunnen zij vervolgens zelf, als ‘wegbereiders’ weer deuren openen voor andere jongeren met een migratieachtergrond. De gemeente Arnhem heeft het idee overgenomen.

Dat gebeurde na veel discussie vertellen initiatiefnemers Frans Robert Buerman en Chris Zeevenhooven. Eerst binnen D66 waar deze groeiende groep Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond nog veelal qua diversiteit buiten beeld blijft. Ook de Arnhemse gemeenteraad stond aanvankelijk niet te trappelen, zegt Buerman. ‘Het heeft een lange adem. Het gaat er om dat deze groep economisch integreert. Dat is niet alleen een zaak van invechten, zoals Rutte zegt, maar ook van inrichten. Want de meeste bedrijven en organisaties zijn wit, kijk maar naar de overheidsorganisaties en zoveel andere organisaties.’

In Arnhem heeft 30 procent van de inwoners een migratieachtergrond, waarvan 19 procent niet-westers en 11 procent westers. Die zijn veelal geconcentreerd in de traditionele aandachtwijken, zoals het Broek, Malburgen, Presikhaaf, maar inmiddels ook in veel andere wijken in met name Arnhem-Zuid. Arnhem kent procentueel twee keer zoveel migranten als Zwolle en het aantal niet-westerse migranten ligt 50 procent hoger dan in Nijmegen.

Jongeren missen netwerken

Buerman en Zeevenhooven hebben vorig jaar als startactiviteit een conferentie georganiseerd met ruim veertig deelnemers van werkgevers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en migrantenkinderen. ‘Het belangrijkste wat daaruit kwam van de kant van de jongeren was: we hebben die netwerken niet. En daar gaan we wat aan doen.’

Wethouder Ron König (D66) heeft het belang onderstreept door voor een half jaar geld ter beschikking te stellen voor een projectleider. Die is binnen de gemeente aan de slag om het netwerk van kinderen van migranten in beeld te brengen en de verbinding te organiseren naar de netwerken waar werkgevers aan deelnemen.

Vitesse is een partner

Chris Zeevenhooven: ‘Een van de partners is bijvoorbeeld Vitesse-Betrokken, de maatschappelijke poot van onze eredivisionist. Dat biedt mogelijkheden, met alle bedrijven die daar komen. Organisaties die verder mee willen doen, zijn bijvoorbeeld OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem), en de Rotary-afdelingen in de regio Arnhem. Het is onze bedoeling dat we ontmoetingen tussen de netwerken faciliteren om contacten te leggen en afspraken mogelijk te maken. We hebben er pas een gehad bij de Rotary, waar ze pitchten en zich konden presenteren. Hartstikke leuk.’

Netwerken koppelen voor jongeren

Buerman zegt dat het merendeel van de banen via eigen netwerken wordt gevonden en autochtonen hebben daarmee meer succes om werk te vinden. Buerman: ‘80 procent van de banen wordt gevonden via-via. Maar jongeren met een migratieachtergrond zitten onvoldoende in die netwerken. Ze hebben wel eigen informele netwerken. Dat netwerk willen we ook beter zichtbaar maken door gebruik te maken van sociale media maar ook met organiseren van voetbalactiviteiten en culturele bijeenkomsten.’

Economisch participeren

Buerman: ‘Het is een serieus vraagstuk. Want die 19 procent niet-westersen betreft alleen de eerste en tweede generatie. De derde generatie zit er niet eens bij. Het zijn Nederlanders die veelal hier geboren zijn. Zij hebben geen inburgeringscursus nodig. Ze hebben alleen een andere naam en soms een ander geloof en ze missen het goede netwerk om aan de slag te komen. In Arnhem gaat het om honderden hoger opgeleide jongeren met een migratieachtergrond die aan de kant staan. We moeten daar wat aan doen vanuit hun kracht.’

Het gaat om samenwerken, niet om integreren

Zijn idee is dat als je die groep aan het werk krijgt, ze ook anderen uit hun netwerk met een beroepsopleiding aan werkcontacten weer kunnen helpen. ‘Tegelijk biedt dat perspectief en zo voorkom je dat mensen radicaliseren en zich van de samenleving afkeren.’

Het vraagstuk moet vanuit economisch perspectief benaderd worden. Buerman zegt dat het niet gaat om hoofddoekjesdiscussies of om integreren. ‘Het gaat om samen-werken, het gaat om economisch participeren.’ Hij wijst er op dat het in ieders belang is te zorgen dat kinderen van migranten ruim baan krijgen op de arbeidsmarkt. Het CBS ziet als trend dat Nederland steeds meer mensen met een migratieachtergrond krijgt en die zijn jonger dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Buerman: ‘Daar moet je mee omgaan. Het zou stom zijn niet te investeren in een groep die al heeft bewezen wat te kunnen, namelijk door een hogere opleiding af te ronden. Bovendien zitten veel bedrijven nu al te springen om mensen.’

Onder de pannen

De projectleider is nu drie maanden aan de slag en het ‘eigen’ netwerk is in beeld gebracht. Ook het netwerk waar werkgevers aan deelnemen, staat in de startblokken. Targetwerk, een initiatief van de gezamenlijke Rotaryclubs Arnhem, wil graag meedoen om Ruim Baan in beweging te krijgen en de goede verbindingen te leggen. Er zijn al drie van dergelijke bijeenkomsten geweest ook met steun van de Broekriem.

Zeevenhooven: ‘En op zo’n bijeenkomst heb ik pas ook wat contacten gedeeld. Die jongeren zijn in contact gekomen. Dat is juist wat we willen, zo simpel mogelijk verbinden met bestaande organisaties.’

Meer tijd nodig

Dit vraagstuk vergt jarenlange inspanning. ‘Het vraagt meer dan zes maanden om Ruim Baan tot een succes te maken. De basisstructuur staat. Het is nu tijd voor de eerste successen’, zegt Buerman. Hij wil verder naar een stuurgroep met jongeren, onderwijs en werkgevers. De lokale overheid zou moeten faciliteren, met de projectleider als ambtelijk secretaris om te werken aan een praktische aanpak en breder draagvlak voor meer diversiteit op Arnhemse werkvloeren.