“Saar aan huis” biedt rust en ruimte voor mantelzorgers

Nicolette Degen van Saar aan huis foto@RinusBaak

“Saar aan huis’ biedt rust en ruimte door de mantelzorger te ontlasten” aldus Nicolette Degen (1967). Nicolette is regiomanager in Arnhem en omstreken van de relatief nieuwe organisatie die bemiddelt tussen ouderen, die wat extra zorg nodig hebben en personen die die extra aandacht willen geven. Nicolette zelf komt uit de schoonmaakbranche en het uitzendwezen en was op zoek naar werk met meer betekenis. Het organiseren en plannen is haar op het lijf geschreven en toen de organisatie “Saar aan Huis” op haar pad kwam was de match gemaakt.

Door Gabrielle Zeevenhooven

Degen: “Saar aan Huis” is ooit in Heemstede is opgericht, in de tijd dat de participatie-samenleving werd uitgevonden en dat de bejaardenhuizen werden opgeheven.” Gezonde ouderen bleven vanaf toen langer thuis wonen zo nodig ondersteund door mantelzorgers, meelevende buren en waar nodig de thuiszorg. Algauw bleek dat die zorg ging kraken, dat mantelzorgers tegen grenzen aanliepen en dat de thuiszorg dat gat niet kon vullen aangezien die alleen medicijnzorg en algemene dagelijkse lichaamsverzorging bieden. Op dat moment kwam de Saar in beeld. De Saar -of Bram, want ook mannen kunnen ingezet worden- wordt ingehuurd om daar waar zorg te kort schiet in het gat te springen.

Een Saar voor iedere vraag

Een Saar doet niet aan lichamelijke verzorging en geeft geen medicijnen, maar verder is alles mogelijk. Wandelen, boodschappen doen, nagels lakken of haren verzorgen maar ook aanwezig zijn bij de maaltijd zodat de cliënt genoeg binnen krijgt. De hond uitlaten, een puzzel maken of een potje schaak. Degen: “ Ik probeer een zo goed mogelijke match te maken tussen de cliënt en mijn verschillende Saars. De ene Saar wil bijvoorbeeld vooral iets actiefs doen, een wandeling of zo en er zijn Saars met een verpleegkundige achtergrond, die meer op verzorging gericht zijn, of die houden van spelletjes doen of voorlezen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een passende Saar aangewezen en voorgesteld aan de client. Want aan het einde van de rit beslist de cliënt of hij of zij deze Saar wil hebben”.

Hulp voor de mantelzorger

In eerste instantie was het “Saar aan huis” concept bedacht om de mantelzorger te ondersteunen. De realiteit van tegenwoordig is dat de mantelzorgende partner meestal zelf ook al op leeftijd is. En als de mantelzorger een kind van de cliënt is, woont die vaak op afstand. Sommige cliënten hebben geen partner (meer) en ook geen kinderen. Die zijn in dat geval op thuiszorg aangewezen.  Dan is de Saar de enige die wat extra aandacht kan geven. Die extra aandacht kan zelfs betekenen dat er ’s nachts geslapen wordt in het huis van de cliënt omdat deze verward is en niet meer alleen kan zijn. Naast ouderen zijn er ook jongere cliënten, een gezin met een zieke ouder of een langdurig ziek kind. In zo’n gezin kan een Saar ingezet wordt om te koken of om met de kinderen op pad te gaan, zodat de ouder even tijd voor zichzelf heeft.

Vakbekwame mantelzorger

Degen: “Ik werk met allerlei soorten Saars. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, vandaar ook het belang van de intake. Ik ga op bezoek bij de cliënt om de situatie in te schatten en de hulpvraag helder te krijgen. En ik ga ook bij iedere nieuwe Saar thuis op bezoek om te bekijken met wat voor type mens ik te maken hebt om een goede match te kunnen maken. We werken met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ en we kunnen referenties opvragen bij ex- werkgevers, zeker als de hulpvraag specifieker is”. Een Saar bepaalt zelf de uren dat zij wil werken en de hoeveelheid dagen per week, natuurlijk in overleg met de cliënt. Een Saar is geen ZZP-er. Betaling van een Saar is geregeld volgens de regeling “Dienstverlening aan Huis”, een rijksoverheidsregeling waarbij geen loonheffing wordt ingehouden.

Saar voor iedereen betaalbaar

Je zou denken dat een gezelschapsdame aan huis alleen voor de beter-gesitueerden te betalen is maar dat blijkt niet zo te zijn. Degen: “ Natuurlijk kan het zo zijn, dat de Saar uit het eigen budget betaald wordt. Soms heeft de cliënt een WLZ/WMO-indicatie. Dan kan de Saar daarmee betaald worden. Daarnaast is er een samenwerking geregeld met de zorgverzekeraar. Als de mantelzorger aanvullend verzekerd is wordt de Saar vergoed door de ziektekostenverzekering.

Ouderen zo lang mogelijk thuis

Zo lang mogelijk thuis wonen, dat is het idee van de regering geweest. Dat betekent dat 80% van de cliënten van de organisatie ouder is, waarvan velen met beginnende dementie. En deze mensen wonen nog gewoon zelfstandig thuis. Bij sommige mensen is de Saar 2 uur per week voor een beetje gezelschap en aandacht. Maar er zijn gevallen waar de Saar 7 dagen per week en hele dagen aanwezig is. In dat laatste geval vraag je je af of een ouderwets verzorgingshuis niet een betere en effectievere plek zou zijn voor een oudere die zoveel zorg nodig heeft en in hoeverre er dan nog sprake is van zelfstandig thuis wonen. Aangezien er echter bijna geen verzorgingshuizen zijn en plekken in de verpleegzorg schaars zijn, is het een zegen dat er een Saar is om die nodige extra aandacht te kunnen geven.

“Saar aan huis” ook in Arnhem

Ook in Arnhem en omstreken is “Saar aan Huis” actief. Mocht u geïnteresseerd zijn voor ondersteuning, of om als Saar aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen via de website. https://saaraanhuis.nl