Agrifacts vindt uit dat minister Van de Wal de Tweede Kamer onjuist informeerde

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Begin november 2022 deed minister Christiane van der Wal van natuur en stikstof verslag aan de Tweede Kamer van haar bezoek aan Brussel op 31 mei 2022 waar ze samen met liefst drie andere ministers heen geweest was om, op verzoek van de Kamer versoepelingen van het stikstofbeleid te bepleiten. Ze had samen met drie andere ministers een gesprek met EU-commissaris Sinkevicius, maar ze was vergeten dat niet minister Staghouwer van Landbouw erbij was maar minister Harbers van infrastructuur.

Door Chris Zeevenhooven

Ze nam uitgebreid de tijd om theatraal te vertellen hoe de delegatie samengesteld was, dat het niet niks was wie ze allemaal had meegenomen: minister van Klimaat en Energie Rob Jetten, minister Hugo de Jonge van wonen en uuhhh minister Staghouwer van Landbouw. Het was om indruk te maken, zei ze, en begrip te krijgen zoals de Kamer gevraagd had. “Ga nog eens in Brussel uitleggen in welke situatie wij verkeren in ons dichtbevolkt land en kunnen de Natura 2000 gebieden niet aangepast worden aan de werkelijke situatie”, hadden een aantal fracties gevraagd. Ze vertelde in november aan de Kamer haar verhaal van het gesprek in mei. Wat blijkt na opvragen van het gespreksverslag door Agrifacts in Brussel, dat de samenstelling van de delegatie anders was dan ze aan de Kamer verteld had.

De minister van Landbouw was er niet bij, maar de minister van Schiphol wel

Minister Staghouwer van landbouw was er helemaal niet bij, maar Van der Wal haar partijgenoot minister Harbers, die over Schiphol gaat, zat er in zijn plaats. Schiphol zit ook in de problemen door het stikstofvraagstuk, want er is geen passende natuurvergunning. Daarnaast wil Schiphol vliegveld Lelystad gaan gebruiken voor vakantiecharters en daar is nog geen natuurvergunning voor. Van der Wal is een groot voorstander van vliegveld Lelystad. Dat vertelde ze al als gedeputeerde. Staghouwer was toch de minister met de belangrijkste portefeuille wat betreft het stikstof dossier, de meeste stikstof kwam volgens het RIVM toch van de landbouw. Daarom was Staghouwer toch essentieel om bij het gesprek aanwezig te zijn, dat had zij zich ook zo herinnerd, maar de werkelijkheid was anders en ze wist na de onthulling niet hoe snel ze het recht moest breien. Staghouwer is begin september teruggetreden als minister en opgevolgd door Adema, ook van de ChristenUnie.

@MinisterNenS  “Eerder heb ik aangegeven dat we met vier ministers naar Brussel waren. Abusievelijk heb ik in dit verband Staghouwer genoemd, die regelmatig in Brussel was maar niet in dit gezelschap. Het ging om ministers Harbers, De Jonge, Jetten en ikzelf” 1:17 p.m. · 27 dec. 2022

Van der Wal zegt Europa een vermindering van de veestapel met 30% toe

Aan de Kamer vertelde Van der Wal, ongekend populair bij de natuurliefhebbers, dat de commissaris zegt dat we de afspraken die we zelf hebben aangeleverd moeten nakomen. Dat bedoelde ze ten aanzien van de boeren. Ze heeft in het gesprek in Brussel toegezegd dat de veestapel met 30% verminderd wordt, maar dat vertelde ze weer niet aan de Kamer. Van de Wal had er geen moment aan gedacht dat er iemand een WOB verzoek zou doen in Brussel, waardoor de waarheid alsnog boven tafel zou komen.  Ze had niet gerekend op stichting Agrifacts. Agrifacts is een stichting die onderzoek doet naar de feitelijke achtergronden van beleidsmaatregelen van de overheid op het terrein van de land- en tuinbouw. Het WOB verzoek in Brussel bracht het gespreksverslag boven water.

De landelijke media, behalve Trouw, besteden geen aandacht aan onjuist informeren van de Kamer

Met mijn Twitter account @chriszeeven heb ik een appel gedaan op de landelijke media: NRC, Volkskrant, Trouw (en de journalist op het stikstof dossier), EenVandaag (via de redacteur op het dossier) om aandacht te geven aan deze zaak. Alleen de journalist van Trouw heeft er een artikel aan gewijd en een Twitterdraadje, waar hij bekend om staat. Voor de andere media is het bewust misleiden van de Kamer geen nieuwsfeit meer, net als voor de meeste Kamerfracties het geen doodzonde meer is. Het lijkt alsof iedereen vindt dat er te veel stikstof komt uit de landbouw en dat boeren weg moeten om dat op te lossen. De ene partij roept het hardop en de andere partij zegt het achter de hand om de boeren nog te vriend te houden voor komende verkiezingen. De media volgen die lijn. De redenatie is dat uit het gespreksverslag blijkt dat Europa zegt dat Nederland de weg moet volgen die voortvloeit uit de eigen maatregelen en regelgeving om stikstof te reduceren. De EU wil wel technische ondersteuning bieden. Maar er staat niets in het verslag over de inbreng van een andere minister met een ander belang dan het openen van vliegveld Lelystad en het bouwen van 900.000 woningen. Die minister zat namelijk niet aan tafel. Van der Wal gaat er waarschijnlijk mee wegkomen, de media kijken de andere kant uit, men is wel klaar met de boeren en hun tractors. Dat boeren voor de voedselvoorziening zorgen, interesseert de stadsbewoner matig. Voedsel ligt immers in grote hoeveelheden in de supermarkt. Het maakt blijkbaar niet uit waar het vandaan komt, hoe ver het voedsel moet reizen, wat de footprint van het food is en dat het daardoor duurder wordt.

https://stichtingagrifacts.nl/