Geen grote discussie over bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk

(Foto: Aveco De Bondt.)

ARNHEM – Gisteravond vergaderde de gemeenteraad in Arnhem over het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Wie had verwacht dat de bijeenkomst zou leiden tot felle debatten, kwam bedrogen uit. Het is na jarenlange discussie over de plannen wel duidelijk. Het bestemmingsplan zal voor het einde van het jaar zonder veel poespas in ruime meerderheid door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten wil Stadsblokken-Meinerswijk ontwikkelen tot uiterwaardenpark met ruimte voor cultuur, natuur en recreatie. De ontwikkeling wordt gefinancierd met de bouw van 430 woningen op hoogwatergronden. De gemeente krijgt vervolgens alle natuurgronden cadeau van de projectontwikkelaar.

Brede steun in de raad
Dat niet alleen. Op kosten van Kondor Wessels Projecten wordt bovendien een nevengeul aangelegd die zorgt voor een daling van het rivierpeil in de Rijn van 10 centimeter. Om die reden hebben Rijkswaterstaat, de Waterschappen en andere instanties die zich bezighouden met waterveiligheid geen bewaren tegen de ontwikkeling.

Ook in de gemeenteraad is een ruime meerderheid van de raadsleden voorstander van de plannen. Alleen GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de Ouderenpartij zijn tegen. Naar verwachting zullen 29 van de 39 raadsleden instemmen met het bestemmingsplan. Dat is mede ingegeven door de uitslag van het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk. Ruim 64 van de kiezers stemde in 2016 voor uitvoering van de plannen.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan komt een einde aan de besluitvorming over Stadsblokken-Meinerswijk en kan het plan worden uitgevoerd. Het debat in de gemeenteraad leidde niet tot verrassingen. Over grote zaken als waterveiligheid, bouwhoogte en bouwvolume is afgelopen jaren al uitgebreid gediscussieerd. Die kwesties zijn een paar jaar geleden al afgetimmerd.

Om die reden ging het debat gisteravond vooral over een paar open eindjes waar het bestemmingsplan geen antwoord op geeft. Hoe zit het met de fietskruising bij de Eldenseweg en hoe gaat de functie ‘cultuur’ ingevuld worden.

Wethouder Roeland van der Zee (VVD) antwoordde dat de gemeente nog onderzoekt hoe de fietskruising wordt ingevuld en dat de cultuur-functie geborgd is in de plannen. Komende tijd wordt vanzelf duidelijk hoe dat zal worden ingevuld, aldus de wethouder. “Er is voldoende belangstelling.”

Directeur
Discussie was er daarnaast over de vraag of er een directeur moet worden aangesteld voor het gebied. Afgelopen maand werd door een inspreker voorgesteld om een directeur aan te stellen voor Stadsblokken-Meinerswijk.

Voor het beheer van het ruim 300 hectare grote natuurgebied is slechts 0,2 fte vrijgemaakt. De gemeente Arnhem zou er goed aan doen om daar meer geld voor vrij te maken, werd gesteld. Verschillende gebruikers hebben verschillende belangen. Een directeur voor het natuurgebied kan zorgen voor meer afstemming bij de verschillende belangen.

de VVD en de PvdA zien dat voorstel wel zitten. Fractievoorzitter Eric Greving van de PvdA: “Dit is een bijzonder gebied dat niet vergelijkbaar is met een nieuwbouwproject in Schuytgraaf. Dat vraagt om extra inspanning.”

Wethouder Roeland van der Zee ziet niet veel in het voorstel. Volgens hem is een directeur overbodig.
“Voor Stadsblokken-Meinerswijk hebben we vanuit de gemeente een projectleider. Hij heeft contact met alle betrokkenen in het gebied.”