Vleermuizen, konikspaarden en oude koeien bij discussie over Stadsblokken-Meinerswijk

Het duurt nog even voor het zover is, maar zo gaan de Stadsblokken eruit zien wanneer de plannen gerealiseerd zijn. (Afbeelding: Buro Harro.)

Nog voor het einde van dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Met een rondetafelgesprek werd woensdagavond in de gemeenteraad de aftrap gegeven voor de besluitvorming.

Voor- en tegenstanders gingen tijdens het gesprek in discussie met de gemeenteraad over de plannen. Veel nieuwe dingen werden er niet gezegd. Dat was ook niet te verwachten. Na het referendum over de plannen van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten liggen de standpunten van zowel voor- als tegenstanders stevig verankerd.

Nadat bij het referendum bijna tweederde van de kiezers voor het plan stemde, werden zowel het uitwerkingskader als het masterplan met een ruime meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. Dat zal met het bestemmingsplan waarschijnlijk niet anders zijn.

Toch was het rondetafelgesprek in de gemeenteraad niet zinloos. Het gesprek bood inzicht met betrekking tot een aantal kwesties en er werden verschillende voorstellen gedaan om details in het plan aan te passen.

Woonboten
Zo is er bijvoorbeeld de kwestie van de woonboten in de Nieuwe Haven bij de Kleefse Waard. Deze woonboten moeten daar weg en er wordt driftig gezocht naar nieuwe ligplaatsen in Arnhem.

De ASM-haven is voor de woonbootbewoners een van de vier alternatieven in het gebied. Zou het niet mogelijk zijn dat een aantal boten daar gehuisvest wordt, wilde een van de insprekers weten. In het verleden lagen er ook woonboten.

Projectleider Roy Nijenhuis van Kondor Wessels Projecten was terughoudend.
“Onderdeel van de plannen is dat alle oevers publiek toegankelijk zijn”, gaf hij als antwoord.
Volgens Marloes Spaander, die namens de woonbootbewoners sprak, is dat geen probleem: “De meeste boten liggen nu ook langs een kade die publiek toegankelijk is.”

Bakenhof
Peter Jansen sprak namens de bewoners van de Bakenhof. Afgelopen maanden ontstond daar ophef toen duidelijk werd dat de uiterwaarden hier straks niet meer toegankelijk zijn voor hondenbezitters. Vanaf komend jaar lopen er grote grazers in het gebied. Om die niet te verstoren zijn honden dan niet meer toegestaan.

Jansen stelde voor dat runderen en Konikspaarden afgeschermd worden van het deel waar mensen recreëren en hun hond uitlaten. Nog tijdens de discussie in de gemeenteraad werd ondertussen op Twitter door Kondor Wessels Projecten met een andere bewoner van de Bakenhof afgesproken om hierover binnenkort met elkaar in gesprek te gaan.
“We denken graag mee”, aldus Kondor Wessels op Twitter.
De projectontwikkelaar gaf daarbij wel aan dat het beheer van het gebied in handen is van de gemeente Arnhem.

Directeur
Over het beheer van het gebied ging ook de bijdrage van Chris Zeevenhooven. Hem was in het bestemmingsplan opgevallen dat er voor het beheer van het ruim 300 hectare grote natuurgebied slechts 0,2 fte is vrijgemaakt. Veel te weinig, volgens hem.
“Waarom wel een directeur van het museum, maar niet van het stadspark”, vroeg hij zich af.

Volgens Zeevenhooven doet de gemeente Arnhem er goed aan om daar meer geld voor vrij te maken. Verschillende gebruikers hebben verschillende belangen, zoals bijvoorbeeld wordt aangetoond door de bewoners van de Bakenhof. Een directeur voor het natuurgebied kan zorgen voor meer afstemming bij de verschillende belangen.
Een deel van de raadsleden liet weten open te staan voor deze suggestie.

Bevers en vleermuizen
Verschillende tegenstanders van de plannen gebruikte de aanwezigheid van bedreigde diersoorten in het gebied als argument om het bestemmingsplan af te wijzen. Zo zouden de geplande woningen op de Stadsblokken het leefgebied van de bever verstoren, meende een van de insprekers.

Een andere inspreker schermde met de meervleermuis: een van de meest bedreigde vleermuissoorten in Nederland. Meervleermuizen jagen over grote watervlakten. Door de geplande bebouwing in Stadsblokken-Meinerswijk komt dat jaaggebied hier in gevaar.
De inspreker moest echter toegeven dat niet duidelijk is of de meervleermuis überhaupt wel voorkomt in Stadsblokken-Meinerswijk.

Projectleider Roy Nijenhuis van Kondor Wessels Projecten antwoordde dat de biodiversiteit en het aantal bedreigde diersoorten juist toeneemt wanneer de plannen worden uitgevoerd.

Aantal woningen
Discussie was er ook over het aantal woningen dat gebouwd wordt. In het bestemmingsplan staat dat dit maximaal 430 woningen zullen zijn. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 350 woningen die ten tijde van het referendum werd genoemd.

“Wij waarschuwden toen al dat het meer woningen zouden worden”, aldus Hilda Stroot namens bewonersvereniging Kloppend Stadshart.

Raadslid Eric Greving (PvdA) wees erop dat het bestemmingsplan keurig binnen de afspraken blijft die in het uitwerkingskader zijn vastgelegd. Daarin wordt niet gesproken over aantallen woningen, maar over vierkante meters bebouwing: in totaal is dat 20.000 vierkante meter. Het bestemmingsplan blijft binnen die kaders.

Dat het aantal woningen nu hoger ligt dan destijds, heeft te maken met een wens van de gemeenteraad die door de projectontwikkelaar is gehonoreerd. Ruim 25 procent van de bebouwing op de Stadsblokken bestaat uit sociale woningbouw. Die woningen zijn kleiner dan de koopwoningen die eerder gepland waren.

Waterveiligheid
Vanzelfsprekend kwam ook de waterveiligheid ter sprake. Volgens tegenstanders is bouwen in de uiterwaarden onverstandig, zeker met het oog op de verwachting dat er in de toekomst meer water over de rivieren ons land binnenstroomt. Het is een oude koe die al meerdere malen ontkracht is.

Roy Nijenhuis benadrukte dat de waterveiligheid door de plannen juist omhoog gaat. Op kosten van de projectontwikkelaar wordt een rivierdaling van tien centimeter gerealiseerd, bewoners van ’t Heuveltje zijn straks extra beschermd met een verhoogde Menighardweg en de nieuwe woningen worden op vrijwel dezelfde hoogte gebouwd als de dijken.

Dat Rijkswaterstaat in de toekomst rekening houdt met een hogere waterafvoer heeft voor de Rijn bij Arnhem geen gevolgen. De maximum afvoercapaciteit via de Rijn is bereikt. Meer water over de Rijn betekent dat de Randstad onder water komt te staan vanwege onoplosbare knelpunten op de Lek. In de Waterwet is daarom vastgelegd dat de IJssel en de Waal meer water af gaan voeren.

Rijkswaterstaat heeft om die reden afgelopen jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in projecten om de afvoercapaciteit van de Waal en de IJssel te vergroten.

Nijenhuis meldde fijntjes dat de waterschappen, Rijkswaterstaat, het ministerie en de Deltacommissaris geen bezwaar hebben tegen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk.