SP: ‘Straks natuur in plaats van hekken en verbodsborden’

SP-lijsttrekker Gerrie Elfrink

Gerrie Elfrink (lijsttrekker SP) kan niet wachten op ontwikkeling van Stadsblokken- Meinerswijk. ‘Het gebied staat nu nog vol met hekken, verbodsborden en lelijke overbodige fabriekshallen. Dat verandert. Er ontstaat een natuurgebied, 193 voetbalvelden groot, aaneengesloten en vrij toegankelijk. Heerlijk!

Elfrink kijkt met veel genoegen terug op het referendum van 2016. ‘De Arnhemmers hebben heel duidelijk hun stem laten horen. De uitslag was positief. En terecht. Het is een schitterend plan en een hele mooie groene aanwinst voor de stad.’ Hij is ook trots er aan meegewerkt te hebben. ‘Ja dit zag ik als erg belangrijk voor Arnhem. Wij kunnen elkaar hier straks ontmoeten en genieten van schitterende natuur, strandjes, fiets en wandelpaden, lekker eten en drinken, de Rijn. Samen ontspannen. Daar wilde ik voor strijden.’ Ontwikkeling van Meinerswijk is belangrijk voor de stad, maar het allerbelangrijkst zijn het station en de zuidelijke binnenstad. Elfrink: ‘Eindelijk lukt er wat in Arnhem. Maar Stadsblokken-Meinerswijk is niet te onderschatten.’

GroenLinks behoorde samen met Milieudefensie tot het Nee-kamp en dat dwong in 2016 het referendum af met verhitte discussies in de stad over de toekomst van het gebied. De partij verliet vanwege Meinerswijk het college en beweerde dat hun toenmalig wethouder, Henk Kok, niet had meegewerkt aan de plannen. Maar gesprekken met de ontwerpers leverden een ander beeld. De ontwerpers van het gebied leverden het beeld dat Henk Kok wel werkte aan de plannen, door bij ieder overleg zijn wensen door te geven. Hij leidde zelfs het college van B & W rond in het gebied.

Arnhem zei vervolgens bij het referendum massaal Ja tegen de plannen om Meinerswijk en de Stadsblokken als groen hart van de stad in te richten.

Arnhem Centraal: ‘Op andere manier politiek bedrijven’

Lea Manders van Arnhem Centraal zegt dat omwonenden – ook in Malburgen werd Ja gestemd – de plannen minutieus volgen. ‘Ik hoor dat omwonenden zich toch nog zorgen maken, over de bouwhoogte bijvoorbeeld.’ De projectontwikkelaar heeft al gezegd dat de bouwhoogten niet boven de boomgrens uitkomen en voert al jaren gesprekken in de hele stad. Manders: ‘Dan ben ik wel benieuwd welke bomen dat zijn en hoe hoog het dan wordt. Wat ons betreft liever geen gestapelde bouw in het gebied.’

Manders vindt verder dat referenda in deze vorm  geen schoonheidsprijs verdienen. ‘Het was een ingewikkelde vraag voor de burger. Je zou toch moeten kijken of dat een volgende keer wat eenvoudiger kan. Je zou er bijvoorbeeld over na kunnen denken of delen van plannen niet onderworpen kunnen worden aan een referendum, door de woningbouw er uit te lichten als onderdeel. En ik heb ook begrepen dat in Zwitserland ambtelijke voorstellen zo geschreven zijn dat ze referendabel zijn, en dat burgers daar ook objectieve informatie over krijgen toegestuurd. Dat hebben we in Arnhem allemaal gemist.’

Ze ziet graag dat in Arnhem de komende jaren op een andere manier politiek wordt bedreven. Manders: Ik lees net het verkiezingsprogramma van D66. Het staat vol met woorden over transparantie en mee mogen praten van de burger. D66, SP en CDA hebben de hele stad volgebouwd met cultuurpaleizen zonder dat er ook maar een Arnhemmer over heeft meegepraat. Eigenlijk zou er na de verkiezingen een raadsakkoord moeten komen in plaats van een coalitieakkoord. Alle partijen zouden in dat akkoord hun zegje moeten doen en punten kunnen inbrengen. Daarna geef je de stad de mogelijkheid om er ook over mee te praten. Zo verdwijnt de scheiding tussen oppositie en coalitie en kun je makkelijker meerderheidsbesluiten nemen.’

Gerrie Elfrink vindt het referendum een heel goed instrument. ‘Daar vond ik dit een heel mooi voorbeeld van. Je krijgt een positieve uitslag, als je verhaal maar klopt!’ Elfrink hoopt verder dat het Nee-kamp de strijdbijl begraaft. ‘Maar dat is aan hen. Maar we mogen toch aannemen dat zij de wens van de Arnhemmers gaan respecteren. Ze hebben het referendum tenslotte zelf aangevraagd.’

GroenLinks zich met hun opstelling niet onmogelijk gemaakt als collegepartij in de nabije toekomst, denkt Elfrink. ‘Zij wilden ons in de achterkamertjes dwingen mee te werken aan het torpederen van dit schitterende plan. Daar gingen CDA, D66 en SP niet mee akkoord. Daarop is GroenLinks weggelopen. Wij zijn gebleven. De Arnhemmers gaven ons met het referendum gelijk. Na de verkiezingen gaat de SP uiteraard voor een zo links mogelijk college. Dus met GroenLinks en PvdA. Van hen hebben wij dat trouwens nog niet gehoord.’

GroenLinks: ‘Altijd al tegen woningbouw maar we zien de realiteit’ 

Cathelijne Bouwkamp: ‘Wat GroenLinks betreft is de insteek altijd geweest het voorkomen van woningbouw in het gebied Stadsblokken Meinerswijk. Wij zijn daarbij uiteindelijk als compromis akkoord gegaan met het toestaan van zeer kleinschalige woningbouw als deze culturele functies zou ondersteunen die in het gebied zouden worden ontwikkeld. Dit hebben we ook zo opgenomen in het coalitieakkoord. Op het moment dat bleek dat de andere partijen zich niet genoodzaakt voelden zich daaraan te houden, hebben wij drie weken lang middels gesprekken geprobeerd daar binnen de coalitie uit te komen. Toen bleek dat de twee grote coalitiepartijen dit weigerden, konden wij niet anders dan uit de coalitie stappen.’

Bouwkamp: ‘Wat betreft de achterkamertjes, geen idee waar Gerrie aan refereert maar het is toch altijd duidelijk geweest dat wij geen voorstander waren van dit plan? Destijds – na de presentatie van EIlanden 2.0 – stond er een groot artikel in de Gelderlander dat wij niet voor dit plan waren. Overigens zien wij ook de politieke realiteit van dit moment, maar zullen wij ons blijven inzetten voor een zo groen mogelijk Stadsblokken Meinerswijk.’

Elfink: ‘Waarom hebben ze dit niet ingebracht bij de behandeling in de raad? Waarom zijn ze weggelopen voor er ook maar een stemming had plaatsgevonden? Ze geven nu dus zelf toe dat ze in de achterkamertjes de zaak wilden regelen. Wij van de SP staan voor transparant debat op basis van inhoud en argumenten.’

Grote verschillen SP en GroenLinks

Het lijkt er op dat een coalitie van SP en GroenLinks ver weg is. GroenLinks wil een coalitie die echt concreet actie onderneemt tegen armoede en voor verduurzaming van onze stad, zegt Cathelijne Bouwkamp. ‘De afgelopen jaren hebben wij moeten constateren dat de Arnhemse SP daar vaak niet aan mee wilde werken en keer op keer tegen onze voorstellen stemde om onder andere armoede aan te pakken. Die ervaring geeft ons nu niet direct het vertrouwen dat we in de Arnhemse SP een sterke partner hebben op het gebied van armoedebestrijding en duurzaamheid.’

Gerrie Elfrink constateert dat GroenLnks off-topic gaat. ‘Als het gaat om armoedebestrijding: inmiddels geeft Arnhem daar 22 miljoen per jaar aan uit. Meer dan ooit. Dankzij de inzet van de SP. Voor de zorg is er een sociaal noodfonds gecreëerd van 20 miljoen euro. De thuiszorgmedewerkers in Arnhem zijn de beste opgeleide en betaalde van Nederland. GroenLinks geeft er telkens blijk van de feiten niet te beheersen. Jammer, maar als je bestuursverantwoordelijkheid wilt nemen dan kun je niet voor feiten en werkelijkheid weglopen.’

 

 

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. Zo denken de politieke partijen over de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk – Arnhem-Direct.nl
  2. Zo denken de Arnhemse politieke partijen over de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk – Buurt en Regio

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.