‘Lid GroenLinksfractie wilde zelfs wonen in Meinerswijk’

De lijstjes van Henk Kok gemarkeerd in de agenda’s van Frank Donders

De GroenLinkse wethouder heeft volop meegewerkt aan de plannen die er nu liggen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Dat zegt Frank Donders, mede-opsteller van de visie Eilanden 2.0 de basis voor de huidige ideeën voor Meinerswijk. Ook toen de fractie tegen was, werkte de GroenLinkse wethouder onverstoorbaar door aan de visie. 5,5 jaar was Henk Kok verantwoordelijk voor het gebied.

De fractie van GroenLinks, onderdeel van het nee-kamp, was dik tevreden met de visie op Meinerswijk. Dat zegt Frank Donders, opsteller van het plan Eilanden 2.0, de basis voor de huidige vormgevingsprincipes voor Stadsblokken-Meinerswijk. ‘Wij hebben de GroenLinksfractie in vijf uur bijgepraat. Een van de fractieleden wilde er zelfs wel wonen.’

Alles besproken met GroenLinksfractie

Niets is onbesproken gebleven in die vijf uur in januari 2015, zegt Donders, over de bijeenkomst. Hij presenteerde de visie samen met landschapsarchitect Harro de Jong op verzoek van toenmalig GroenLinks-wethouder Henk Kok, verantwoordelijk voor Stadsblokken-Meinerswijk.

GroenLinksfractielid Mark Coenders erkent desgevraagd dat het gesprek plaats vond. ‘We hebben geprobeerd zo neutraal mogelijk te reageren’, zei hij. ‘We waren niet voor.’

‘Wethouder volop betrokken’

De wethouder van GroenLinks heeft volop meegewerkt aan het plan, zegt Frank Donders. Hij praatte mee via zijn ambtenaren. ‘Sinds 2014 was er bijna wekelijks overleg met ambtenaren over het plan. Aan het eind van ieder gesprek kwamen de ‘lijstjes van Henk Kok’ op tafel.’ De lijstjes bevatten wensen van de wethouder over omvang of locatie van bepaalde onderdelen van het plan. Hij laat een stapel agenda’s zien met briefjes er aan. De briefjes representeren even zovele ‘lijstjes van Kok.’ Op een van die lijstjes stond een fikse beperking van de maximale bouw tot de hoeveelheid die nu is bebouwd met oude industrie.

En die lijstjes zijn van groot belang want de wensen werden vaak overgenomen. Frank Donders: ‘De wethouder moet het uiteindelijk ook goedkeuren. Dat betekent dus dat de wethouder via zijn ambtenaren intensief meestuurde.’

Dat is saillant: de partij van die wethouder is tegen de uitbreiding van natuur en het plaatsen van woningen waar nu oude bedrijven staan. ‘We willen het liefst dat er niets gebeurt’, sprak Mark Coenders vorige week in Theater Het Hof.

Mark Coenders ontkent dat de wethouder volop meestuurde maar erkent desgevraagd dat hij de inhoud niet kent. ‘Ik heb van Donders een agenda gezien met heel veel papiertjes. Wat die inhouden weet ik niet.’ Maar de ‘lijstjes van Kok’ dan, Kok moest toch zijn goedkeuring geven? Coenders: ‘Ik was er niet bij.’

‘GroenLinks zag dit plan wel zitten’

Frank Donders is er van overtuigd dat zowel de oud-wethouder als de fractie dit plan zagen zitten als het beste plan. ‘Anders laat je dit plan waar je zelf hard aan meewerkte, niet presenteren, niet aan de fractie en niet later in CASA.’

Maar volgens GroenLinks past het niet bij de gebiedsvisie. GroenLinks vindt dat de woningbouw niet ondersteunend is maar te veel op zich staat. Het Ja-kamp zegt dat de woningbouw wel ondersteunend is aan cultuur en recreatie zoals letterlijk in het uitwerkingskader staat.

Tijdens de ledenraadpleging bleek dat leden en fractie dezelfde mening hadden. Coenders erkent dat niet alle leden tegen waren. ‘Verdeeldheid mag.’

Dat betekende dat de wethouder werkte aan een visie die zijn fractie en partijleden niet zagen zitten. Voor zover bij Donders bekend, heeft de fractie de wethouder niet tegen gehouden. Volgens Coenders kon dat niet, omdat Kok lid was van B&W en niet van de Raad. ‘Al was hij bezig met een pretpark!’

Rookgordijn

Daarna ging er een groot rookgordijn om de visievorming van Eilanden 2.0 zegt Donders: ‘We mochten een tweede presentatie bij CASA doen. Plots bleek, paar dagen van te voren, dat de gemeente niet meer meedeed. Een aantal maanden daarvoor vroeg Leo de Groot (PvdD) of het college de plannen Eilanden 2.0 kende. Wethouder Kok die zo intensief via ‘lijstjes van Kok’ heeft meegewerkt aan de visie, stelde dat het College als orgaan de plannen niet kende.’ Frank Donders: ‘Ik sprak fractielid Tobias de Groot daarna. Hij zei: ‘ach dat is politiek.’ ’

Coenders: ‘Het was nooit het plan van Henk Kok, het was het plan van Donders en De Jong.’ Waarom reageert Kok dan niet om opheldering te geven over ‘de lijstjes van Kok’? Coenders kan er alleen maar naar gissen.

 

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. SP: ‘Straks natuur in plaats van hekken en verbodsborden’ – Buurt en Regio
  2. Arnhem-Direct.nl

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.