Twaalf vragen over het referendum

Het gaat om 'de principes om plannen te kunnen maken'

Op 30 november mag Arnhem naar de stembus voor het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk. De politiek heeft aangekondigd de kiezer te volgen. Waar gaat het over? En wat gebeurt er als u ja of nee stemt?

 

 1. Waar gaat het referendum over?

Het referendum gaat over de principes om plannen te kunnen maken over Stadsblokken-Meinerswijk.

 

 1. Dus er is nog geen plan?

Er zijn uitgewerkte ideeën en schetsen. Bij een ‘Ja’ worden plannen gemaakt.

 

 1. Wat zijn dan van die principes?

Die principes staan in het uitwerkingskader, principes zijn bijvoorbeeld dat het gaat om ruimte voor de natuur, ruimte voor de rivier, landbouw wordt natuur en oude bedrijven worden woningen.

 

 1. U stemt voor het hele pakket

U kunt dat uitwerkingskader via de volgende link vinden: Uitwerkingskader27062016v2WEBVERSIE. De kern waar u voor of tegen stemt, staat op pagina 6 en 7. U stemt voor het hele pakket.

Verder gaat het over grondbezit. Bij een ‘Ja’ krijgt de gemeente 142 hectare grond waarmee het gemeentelijk bezit bijna 300 hectare wordt. Daar wordt landbouw omgezet naar natuur, bij de Rijn en de Plas van Bruil komt een stadsstrand.

 

 1. Dus het gaat wel over woningen?

Dat is een van de principes. Maar hoe er woningen worden gebouwd, hoe het er uit gaat zien en hoeveel, dat komt later aan de orde. Dan wordt er met omwonenden en anderen die een belang hebben, gepraat hoe het kan. Dan is er ook de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Overigens staan er nu al woningen en bedrijven.

Uw stem gaat er om of u het eens bent met principes waaraan inrichting van het gebied moet voldoen. Bijvoorbeeld dat parkeren alleen mag bij bebouwing, en in veel gevallen er in of er onder.

Ook mag bewoning de culturele en recreatieve functies niet verstoren. Nu is 0,84 procent van het gebied bebouwd met oude bedrijven, dat wordt 0,99 procent met mooi ingepaste woningen: het komt niet boven een boomkruin uit.

 

 1. Wat gebeurt er als ik nee stem?

Dan gebeurt er voorlopig niets. Dan ligt de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk jarenlang stil. De historische scheepswerf sluit dan op 28 februari 2018. De bedrijfsterreinen worden verbeterd. Uitbreiding van het natuurgebied Meinerswijk is dan van de baan. Meerdere partijen dragen dan zorg voor het gebied en dat is lastig. In verband met aansprakelijkheidswetgeving kan de projectontwikkelaar het gebied afsluiten.

 

 1. Maar er is toch een alternatief plan van het Nee-kamp?

Nee, dat ‘plan-van-Nee’ maakt geen deel uit van het referendum. Als u Nee stemt krijgt u dus geen alternatief. Bovendien kan het ‘plan-van-Nee’ niet uitgevoerd worden, want de grond – 148 hectare – is van iemand anders. Het is hetzelfde als u de helft van de tuin van uw buurman aan iemand anders geeft.

 

 1. Wat gebeurt er als ik ‘Ja’ stem?

Dan is het licht op groen om verder naar het gebied te kijken en plannen te gaan maken.

 

 1. Kan ik dan nog meepraten?

Het is hard nodig dat u meepraat over de plannen, net als alle andere betrokkenen. Dat gebeurt onder toezicht van de gemeenteraad. En als u dan nog steeds tegen bent, kunt u bezwaar maken. U kunt dan ook naar de rechter.

 

 1. Dan is het toch makkelijker om nu ‘Nee’ te stemmen?

Dan verliest de stad Stadsblokken-Meinerswijk. Het gebied wordt afgesloten, culturele activiteiten en recreatie aan een mooi stadsstrand zijn van de baan. De eigenaar blijft eigenaar van de helft van het gebied.

 

 1. Het Nee-kamp is toch ook tegen bedrijven?

Het Nee-kamp ziet liever bedrijven dan woningen.

 

 1. Wat krijgt Arnhem bij een ‘Ja’?

Dan krijgt Arnhem een prachtig uiterwaardenpark dat Arnhem-Noord met Zuid verbindt, bedrijven worden huizen, een stadsstrand en landbouw wordt natuur.