Waar gaat het referendum in Arnhem over?

Over 30 eisen voor herinrichting Stadsblokken Meinerswijk

Wie denkt dat het referendum op 30 november over Stadsblokken – Meinerswijk (289 ha) alleen gaat over de 1 procent bebouwing (2 ha) in het gebied heeft het mis.

 

Arnhem mag op 30 november naar de stembus voor het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk. Er is een voorstel voor plannen voor dat gebied: 1 procent van het gebied zou bebouwd moeten worden en 99 procent blijft en wordt groen. Daarmee wordt het grootste uiterwaardenpark in een stad (Arnhem) van Europa. Het hele park komt in eigendom van de gemeente Arnhem. Maar waarover gaat het referendum in Arnhem eigenlijk?

Het gaat over een raadsbesluit, niet over woningbouw

Arnhem spreekt zich uit over een voorgenomen raadsbesluit met twee amendementen over de eisen waaraan de aanpak van het gebied moet voldoen. Dat betekent dat het NIET gaat over het bouwen van woningen. Dat zou ook raar zijn, zo is nog helemaal niet vastgesteld hoeveel woningen er komen.

Het raadsbesluit gaat over eisen aan het plan Meinerswijk

Het gaat over onder welke voorwaarden (binnen welk kader) plannen uitgewerkt kunnen worden. Dat is het uitwerkingskader. Het gaat over de randvoorwaarden waaraan plannen over het gebied moeten voldoen.

Op nummer 1 van die randvoorwaarden prijkt Natuur de ruimte en op 2 Rivier de ruimte. Maar ook dat herbouw voor duurzaam bouwen het cijfer 8 moet krijgen. Parkeren valt eronder, dat mag alleen in de plekken van (her)bebouwing. Een ander voorbeeld gaat ook over verkeer: zoveel mogelijk shared space. Het gaat dus niet over concrete bouwplannen. Het document is enorm moeilijk te vinden, maar als je het door hebt, klik: Uitwerkingskader27062016v2WEBVERSIE

En omdat het over het raadsbesluit gaat, gaat het ook over amendementen, de raad besloot bijvoorbeeld dat als er gebouwd wordt, er bijvoorbeeld sociale woningbouw wordt onderzocht.

De stand van zaken

Met de plannen voor Meinerswijk verwachten voorstanders een verbinding tussen Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid te creëren en met het grootste stadsuiterwaardenpark in Europa een prachtig natuur- en verblijfsgebied te maken. Ook komt dan een einde aan tientallen jaren praten over de zuidelijke Rijnoever. De stad krijgt volledige zeggenschap en eigendom over Stadsblokken Meinerswijk.

Tegenstanders willen niet dat er gebouwd wordt in Meinerswijk. Maar dan zijn ze in deze plannen ook tegen aanpak van verrommeling, het herinrichten van het groen en het behoud van cultureel erfgoed zoals de historische scheepswerf en tegen het saneren van huidige bedrijven terreinen. Bij een ‘nee’ staat Meinerswijk weer jaren stil zonder voldoende beheer en onderhoud. Dan blijft het een stuk buitengebied in het hart van de stad en gaat het gepraat jarenlang verder. De vraag is of zich snel weer zo’n unieke kans voordoet om zoveel aaneengesloten natuur in gemeentelijk eigendom te krijgen en dat als stad te mogen beheren.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Stadsblokken-Meinerswijk: waar gaat het referendum over? – Arnhem-Direct.nl

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.