Utopie van Arnhem gezien vanuit Amsterdams gezichtspunt

Ruimtekoers

Ruimtekoers is een festival in Arnhem. Dit jaar gaat het gaat over Utopie van de Stad en dat wordt georganiseerd in een groen aangeklede place to be. Een kleine honderd mensen zijn bijeengekomen om het mee te maken. De gespreksleider vraagt eerst wethouder Ron Konig (D66) over zijn wensbeeld van de stad en vervolgens introduceert hij 3 inleiders uit Amsterdam die vanuit hun achtergrond kennis delen met de aanwezigen.

Konig is voorzichtig met Utopia. De stad is nooit af en je blijft er altijd aan bezig. Als je aan de stad werkt mag je wel een verhaal hebben voor die stad en wat die stad betekent voor de ommelanden. “Arnhem is te veel op zich zelf gericht geweest en de scope moet verbreed worden. We hebben met collegeleden gesproken met collegeleden van omliggende gemeenten en dat leverde een mooi gesprek op. Arnhem moet begrijpen dat ze de regio nodig heeft.” Dat is voor Konig zo klaar als een klontje en de regio begrijpt dat ze Arnhem nodig heeft.

Op de vraag wat nu de meeste aandacht vraagt in de stad, is zijn conclusie dat de Binnenstad meer levendigheid en reuring mag hebben. Niet alleen winkels, maar er moet wat te doen zijn, kwaliteit geboden worden. Daardoor komen er mensen op af en gaat het leven. Er moeten ook meer mensen in de Binnenstad komen wonen. (nu woont 3 % van de Arnhemmers in de Binnenstad) Dan geeft direct meer beweging en economie in het centrum. De mooie resultaten van de transformaties van lege ruimten in Noord steken af tegen de matige resultaten in Arnhem Zuid. Dat vraagt ook onze aandacht om een goed evenwicht in de stad te krijgen.

Daarna mocht de wethouder gaan zitten en dacht de zaal: nu gaat het debat over de bruisende binnenstad en de leegstand in Zuid beginnen. Maar zo ging het niet. Er kwamen drie wijzen uit Amsterdam, die mooie voorbeelden en utopische vergezichten aanhaalden van verworvenheden en nieuwe levenswijzen van de echte grote stad. Want Arnhem is maar een kleintje natuurlijk met ruim 150.000 inwoners, dus die Arnhemmers moesten even wat moderniteit ontwikkelen. Overigens merkte Eric Frijters (lector Lokale en Regionale Ontwerpopgaven aan de academie van Bouwkunst) op dat de schaal van Arnhem wel geschikt is om ontwikkelingen breed mee te maken in tegenstelling tot de grote stad waar het er hiërarchisch aan toe gaat.

Na iedere inleiding ontstond er een kort vraaggesprekje waar af en toe wat beweging ontstond met de aanwezigen als het over Arnhem zelf ging zoals de ontwikkeling van de eigen Binnenstad of het komende referendum Stadsblokken Meinerswijk (de groene binnenstad). Maar iedere keer werd die discussie snel weer in de kiem gesmoord, terwijl de wethouder juist meer reuring wilde. Over het referendum wilde de gesprekleider het helemaal niet hebben en de stevige bouwdrift in de Arnhemse binnenstad was blijkbaar ook geen aanleiding om daar enige reflectie over te hebben in relatie tot de bijdrage van de laatste spreker Donica Buisman. Buisman www.stateofflux.nl maakt zich druk over de leefkwaliteit van een groot plein in Amsterdam Noord en heeft daarmee een methodiek ontwikkeld die ook elders in te zetten is. Hoe kun je niet alleen draagvlak ontwikkelen voor plannen maar ook draagkracht, dat de mensen die er wonen en leven het ook willen en er aan meedoen. In Arnhem zijn er in de wijken al mooie resultaten geboekt met die methode, die zelfs geëxporteerd is naar andere plaatsen en naar internationale bijeenkomsten (StadGroenlo, Sonsbeekmethode en Urbameco), maar voor de Binnenstad is er nog wat te winnen naast alle bouwwerkzaamheden die uitgevoerd worden en nog op de planning staan.

Volgende keer een Ruimtekoers die over Binnenstad Arnhem gaat met Arnhemmers die de kans krijgen om voor reuring en levendigheid te zorgen.