Werken aan steviger band tussen sport, Nederland en de EU

De Nederlandse sportwereld en beleidsmakers van overheden en de EU willen elkaar beter bereiken. Nederlandse Europarlementariërs kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Dat is een opbrengst van het 1e Europese Sportdebat, met als aanleiding de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019. Over de verbindende rol die sport en bewegen kan spelen is iedereen het wel eens, maar welke rol moet Europa in sportstimulering maar ook de uitwassen van (top)sport spelen? Daarover lopen de politieke meningen nog flink uiteen.

De oude Statenzaal van de provincie Drenthe, tegenwoordig in het Drents Museum, was het toneel voor het Europees Sportdebat.

Het 1e Europese debat – in de oude Statenzaal in het Drents Museum – was een initiatief van Drenthe Beweegt, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport. In Assen is volop gesproken over de rol van de EU en bedoelde en onbedoelde effecten van EU-regelgeving op de sport. Kandidaten van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD en SP hebben na pitches van beleidmakers uit de sport hun mening over een reeks Europese sportthema’s gegeven. In dit artikel komen highlights van de discussie aan bod.

Breedtesport is solidariteit en daar gaat de EU over, zei Tang in Assen. De sportwereld, (lokale) overheden en de EU moeten veel meer samenwerken, is een van de conclusies. De Asser wethouder Janna Booij zei het zo: ‘Samenwerking is geen toverwoord, maar als je verder wilt met sport, dan moet je elkaar weten te vinden.’ 

Harde Europese voorwaarden Europees transfersysteem

Paul Tang (PvdA) bepleitte in Assen en later in de radio-uitzending van Dit is de Dag meer Europese controle op een topsportsector, het voetbal. Tang zei in Dit is de Dag: ‘De Europese Commissie kan en moet harde voorwaarden stellen aan het Europese voetbal, zodat de competitie eerlijker en minder voorspelbaar wordt. De FIFA moet duidelijk krijgen dat in een vernieuwd transfersysteem er een betere balans tussen grote en kleine clubs komt en de kwalijke rol van spelersmakelaars verdwijnt. Daarom heb ik samen met meer dan twintig Europarlementariërs de Commissie opgeroepen om tot actie over te gaan en schriftelijke vragen gesteld.’

De Europese Commissie heeft deze bevoegdheid, maar laat de FIFA -volgens Paul Tang – al jaren ongestoord hun gang gaan. Op dit moment werkt FIFA met andere voetbalorganisaties aan een hervorming van de regels voor het transfersysteem, maar de aanpassingen moeten ingrijpend zijn.

‘Het huidige systeem is volledig op hol geslagen. Ieder transferluik worden hogere recordbedragen betaald voor de meest talentvolle spelers. Rijke clubs kopen hun succes, wat ten koste gaat van een spannende en vooral eerlijke competitie. Ook de spelersvakbond FIFPRO klaagt al jaren dat het systeem veel schadelijke gevolgen heeft voor kleinere clubs en voetballers die niet voor miljoenen verkocht worden.’

‘Daarom spreken we zowel de Europese Commissie als de FIFA erop aan dat voetbal als volkssport nummer één, een publiek belang dient. Fans en voetballiefhebbers zien met lede ogen aan hoe hun sport is verworden tot een business die draait om het grote geld. De hervorming van het transfersysteem is de kans om het tij te keren.’

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. ‘Sportstad’ Arnhem: meer Europees samenwerken – Buurt en Regio
  2. ‘Sportstad’ Arnhem: meer Europees samenwerken – Arnhem-Direct.nl

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.