Avabel Duiven is meest inclusieve onderneming van 2020

Richard Duppen van Avabel Nederland in Duiven.

Glaslatten en afdichtingsmaterialen produceren en tegelijkertijd de maatschappij een stukje beter maken, dat is de missie van Richard Duppen, directeur van Avabel in Duiven. Terwijl de laatste tien jaar de sociale zorg voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt steeds verder werd afgebroken, koos Avabel er juist voor om mensen in achterstandsposities een kans te geven. Daarmee won hij de prijs voor de meest inclusieve ondernemer van 2020. 

Door Gabrielle Zeevenhooven

Richard Duppen (50) begon zijn loopbaan als groepswerker op een jeugdinstelling. Zijn vader Dick Duppen, toenmalig mededirecteur van Avabel, nam al in de jaren 90 op verzoek van Richard meerdere keren een van ‘zijn’ jongeren onder zijn hoede op het bedrijf. Dat betekende niet alleen maar een baan geven, vaak kwam er heel wat meer bij kijken. Dick knapte kamers op voor de nieuwe werknemer, kocht een brommer zodat de protegé naar zijn werk kon komen, ze aten meer dan eens bij directeur Dick en zijn vrouw Ali thuis en soms werd daar zelfs de was voor ze gedaan. De jongeren werden uit bed gebeld als ze te laat waren, gewezen op sociaal onhandig gedrag, in de gaten gehouden, aangemoedigd. Allemaal om er een betrouwbare werknemer van te maken maar eigenlijk om die jongens gewoon wat opvoeding mee te geven. Het bedrijf als vader en moeder tegelijk.

Van Jeugdzorg naar bedrijfsleven

Na jaren in de jeugdzorg maakte Richard Duppen een carrièreswitch. Zijn vader en zijn oom wilden zo langzamerhand een stapje terug doen en de leiding overlaten aan de volgende generatie. Richard ging het bedrijf in en nam zijn expertise uit de jeugdzorg mee. Tegelijkertijd zette het ministerie van Sociale Zaken de bijl in de sociale werkplaats. Het bedrijfsleven moest voortaan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan opvangen. Waar de meeste bedrijven en ook de overheid deze hete aardappel voor zich uit schuiven of alleen hier en daar iemand aannemen doet Avabel dat anders.

Richard stapte met zijn verhaal naar de gemeente Westervoort. Hij wilde mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking of met financiële problemen. Ze de kans geven om te laten zien wat ze kunnen, geld verdienen en indien mogelijk een vast contract zodat ze uit de geldzorgen zijn. Belangrijk voor de stabiliteit in een gezin. Door zijn achtergrond in de jeugdzorg weet Richard als geen ander wat de gevolgen zijn van een instabiele gezinssituatie. Zijn missie om de maatschappij een stukje beter te maken betekent voor hem als werkgever meehelpen aan een stabieler gezin en daarmee stabielere kinderen. De hele bedrijfsvoering draait om inclusiviteit. 

Iedereen moet meedoen

“Iedereen moet meedoen”, zegt Richard, “anders werkt het niet. Alle werknemers van het bedrijf dragen onze visie uit. Ze weten hoe belangrijk het is om geduld te hebben en duidelijke afspraken te maken. Regels zijn er voor iedereen. Bijvoorbeeld geen telefoons op de werkvloer. Daar moet iedereen zich aan houden. En soms, als er iets speelt met een van de werknemers, leggen we gewoon de productie even stil.” Er is ook aandacht voor andere problemen; hoe gaat het thuis, zijn er financiële problemen, gaat het goed met de kinderen? Werknemers kunnen bij een coach terecht als ze moeilijkheden hebben in hun persoonlijke leven.  

Ook aandacht voor taalachterstand

Steeds meer richt Avabel zich ook op mensen die door een taalachterstand of niet passende diploma’s in Nederland niet aan de bak komen en daardoor in de armoedeval belanden. Ook daar is de achterliggende gedachte om deze mensen en hun gezin perspectief te bieden, mee te laten komen in de samenleving.  Sinds 2014 is Avabel PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) gecertificeerd. De certificering heeft een soort bonuspunten systeem en bedrijven die niet of minder aan inclusief ondernemen doen krijgen punten als ze hun materialen kopen bij een PSO gecertificeerd bedrijf. Avabel heeft van de 40 medewerkers er 29 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom kreeg het bedrijf de hoogste waardering op de prestatieladder. “Sinds de PSO-certificering is de omzet verdubbeld”, vertelt Richard. “Met name woningbouwverenigingen vragen naar de certificering. Dat maakt inclusief ondernemen ook commercieel interessant voor bedrijven.” Bij Avabel op het industrie terrein in Duiven worden niet alleen glaslatten geverfd en afdichtingsmaterialen geproduceerd, er wordt ook gewerkt aan een betere wereld met kansen voor iedereen.  En daar verdienen ze zeker een prijs voor.