EP-lid Huitema (VVD): Doorbraak in EU toelating kunstmestvervangers

De Europese Commissie heeft samen met het Joint Research Centre (JRC) een conceptrapport opgesteld, met daarin criteria waaraan kunstmestvervangers moeten voldoen. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) spreekt van een doorbraak, omdat kunstmestvervangers tot nu toe nog steeds vallen binnen de categorie dierlijke mest en niet worden gezien als kunstmest. Omdat volgens Europese regels een boer meer kunstmest mag gebruiken dan dierlijke mest, experimenteren bedrijven in Nederland al decennia om van dierlijke mest, kunstmest te maken.

Jan Huitema: ‘Op dit moment worden grote hoeveelheden waardevolle dierlijke mest geëxporteerd uit ons land, terwijl we tegelijkertijd kunstmest produceren en maken. Dat is de wereld op zijn kop en slecht voor klimaat, milieu en de boer. Laten we de kringloop proberen te sluiten en eerst onze dierlijke mest gebruiken voordat we kunstmest aankopen.’

Doorbraak op vraag Huitema

Twee jaar geleden heeft de VVD-Europarlementariër met een amendement op de Europese meststoffenverordening afgedwongen dat de Europese Commissie criteria heeft opgesteld, waardoor kunstmestvervangers uit dierlijke mest komen te vallen onder de categorie kunstmest.

Jan Huitema: ‘In Brussel heeft iedereen de mond vol van de kringloopeconomie, maar juist door Europese wetgeving wordt kringlooplandbouw tegengehouden. Boeren mogen hierdoor niet al hun eigen dierlijke mest gebruiken en worden dus gedwongen om kunstmest aan te kopen. Niet uit te leggen! Ik ben dus heel blij dat de Europese Commissie dit nu inziet.’

In de komende maanden kunnen experts van de Europese lidstaten en andere stakeholders commentaar leveren op het rapport van de JRC. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar, de criteria in Europese richtsnoeren opgenomen worden en boeren de kunstmestvervangers daadwerkelijk kunnen gebruiken in plaatst van kunstmest.