Zypendaal nieuw evenementenpark

Een kunst installatie tijdens Sonsbeek 20->24 in park Zypendaal, zomer 2021

De gemeente Arnhem geeft fiat aan lichtshow in oktober met betalend publiek: het lijkt erop dat de gemeente het anders zo rustige park Zypendaal gaat inschakelen voor grote evenementen. De eerste aanzet wordt gevormd door een spektakel in oktober waar gedurende tien dagen in de avonduren duizenden bezoekers worden verwacht. Die betalen een stevige toegangsprijs. En dat is iets waar de Vrienden van Sonsbeek geen voorstander van zijn omdat Zypendaal, Sonsbeek en Gulden Bodem sinds de aankoop door de gemeente openbare parken zijn.

Door Rob van Otterloo

In Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem hebben burgers en buitenlui vrij toegang sinds ze in 1899 door de gemeente voor veel geld van de burgerij verworven werden. Als tegenprestatie voor de greep in de gemeentekas waarmee dat gepaard ging, horen deze parken niet geheel of gedeeltelijk afgesloten te zijn. En het geeft al helemaal geen pas om voor evenementen in een afgesloten park entree te heffen. Dat standpunt heeft de vereniging Vrienden van Sonsbeek sinds haar oprichting in 1989 ingenomen.

Wat zich binnenkort in Zypendaal afspeelt, gaat lijnrecht tegen dat principe in. Het park wordt van 21 tot en met 31 oktober dagelijks tussen 18.00 en 08.00 uur compleet afgesloten. Mojo Concerts organiseert dan een lichtshow langs een voetgangersroute van 2 kilometer. Belangstellenden moeten wel eerst langs de kassa en 17 euro per persoon neertellen.

Nacht van de Nacht

In deze periode (30 oktober, R.v.O.) valt ook nog eens de jaarlijkse Nacht van de Nacht. In het hele land wordt dan aandacht gevraagd voor de toenemende lichtvervuiling, dus de overbodige verlichting. Niet alleen ideële organisaties doen de lampen uit, ook tal van overheden doen hier aan mee. Maar in park Zypendaal wordt die avond de verlichting juist een tandje hoger gedraaid.

Er zijn meer opmerkelijke aspecten rond het evenement. Mojo Concerts, al jaren bekend van grote popconcerten en muziekfestivals, behaalde in 2019 een omzet van 250 miljoen euro.  Niettemin heeft het gemeentebestuur het wenselijk gevonden voor het lichtfeest een subsidie van 82.000 euro toe te kennen. Arnhemse organisatoren van evenementen als het Sprookjesfestival, Park Open en de Theater Avenue die in de loop der jaren gewend zijn geraakt aan steeds lagere gemeentesubsidies, hebben daar hun verbazing over uitgesproken.

Na Kralingen

De Grote Schijn, zoals Mojo het evenement heeft gedoopt, is een vervolg op een identieke versie in het Rotterdamse Kralingse Bos. Daar werden 30.000 bezoekers geteld. De organisatie doet er wat Arnhem betreft met reclame op social media alle moeite voor ook duizenden landgenoten van buiten de regio Arnhem te bereiken met verwijzing naar de prima bereikbaarheid via openbaar vervoer en auto.

In een vorig jaar maart verschenen ‘Gebruiksadvies Park Sonsbeek, stadsvisie op de strategische gebruiksfuncties’ van een Arnhemse adviesgroep met een ruime vertegenwoordiging van ambtenaren werd de gemeente aangeraden in Sonsbeek ‘minder commerciële activiteiten’ toe te staan en voorrang te geven aan ‘culturele activiteiten en (kleine) festivals’.

Flora en fauna

De toenmalige secretaris van de Vrienden, Van Dijk, stapte voordat de conclusies werden vastgelegd uit de adviesgroep omdat hij daar weinig tot niets van de standpunten van de Vrienden in terug kon vinden. In het advies werd bijvoorbeeld aanbevolen te onderzoeken of er een mountainbikeparcours in Sonsbeek kan worden aangelegd en welke effecten lichtshows hebben op flora en fauna. Het kan geen toeval zijn dat er op dat moment al een vrijwel goedgekeurde aanvraag voor zo’n show lag van Mojo. 

Park Zypendaal, dat jaarlijks een fractie van het aantal bezoekers van Sonsbeek krijgt en daarmee een oase vormt voor alles wat hier leeft en bloeit, wordt nu door de gemeente uitgekozen als uitlaatklep voor het grotere werk. De Vrienden van Sonsbeek hebben de afgelopen jaren regelmatig aangedrongen op een betere spreiding van evenementen. Maar om daar Zypendaal bij te betrekken, kan nooit zijn bedoeld.