Europese verkiezingen, landbouw en de Europese begroting

door Chris Zeevenhooven

Ongeveer 1/3 van het EU-budget gaat naar de landbouwsector. Boeren zouden zich daar meer bewust van moeten zijn. Het gaat per boer om substantiële bedragen. Misschien is Brussel wel aardiger voor de sector dan de nationale overheden zelf.

Door de schaalvergroting, technologiebedrijf en de steeds grotere druk die gelegd wordt op een natuurlijk milieu (naast klimaatverandering) is een nieuwe grote impuls nodig naar de landbouw en natuur sector. Het is een vraagstuk dat mondiaal aandacht en aanpak vraagt, maar we kunnen beginnen met Europa. Het landbouwbudget inzetten voor verbetering van natuur en landschap en van de biodiversiteit, terwijl we voldoende voedsel produceren om de bevolking te voeden. Het is de grote uitdaging voor de 21e eeuw.


Ieder jaar, gedurende 7 jaar tot 2022, ontvangt Nederland 725 miljoen euro uit Brussel voor de landbouwsector. Het grootste bedrag per bedrijf, 50 miljoen, gaat naar Hoogtwegt International, handelsfirma in vloeibare zuivel. 20 miljoen gaat naar varkenshouderij, de POV en zuivel NL en de zuivelketen ontvangt 10 miljoen. Voor directe inkomens steun aan boeren is er 500 miljoen. (Trouw 2017).

Brabant zoekt innovaties mestbeleid

Europees geld inzetten voor klimaat transitie boeren

Europees mestbeleid Nederland heeft veel eigen speelruimte

En verder zie buurtenregio.nl en vooral decategorie europa.